İmpalsiv Sistemlerde Otonom Olmayan Çatallanma ve Uygulamaları

2015-12-31
Akhmet, Marat
Kashkynbayev, Ardak
Ülkemizde ve dünyada matematik uygulamaları gün geçtikçe gelişmektedir. Özellikle, zamana bağlı dinamik sistemler teorisi kimyadan biyolojiye, elektrik devrelerinden kontrol teorisine, fizikten ekonomiye kadar uzanan çok farklı dallarda önemli kullanım alanları bulunmaktadır ve bu kullanım alanları güç geçtikçe daha da artmakta ve önem kazanmaktadır. Her ne kadar otonom olmayan sistemlerde çatallanma teorisi ile ilgili elde etme konusunda birçok veri bulunsa da bu teorileri otonom olmayan impalsiv sistemlere uygulayarak daha kapsamlı yorumlar yapabileceğimiz veriler elde edeceğiz. Kullanışı açısından ve uygulanışı açısından çatallanma teorisi her duruma uygulanabilir. Bize sağlayacağı yararların en başında küçük parametrenin sıfıra giderken sistemlerin çözümünü bildiğimiz durumda, doğada bulunan birçok sistemin matematiksel modellemesinde kolaylık sağlanacak ve gerçek hayat problemlerin çözümüne daha yakın ve gerçekçi veriler elde edilecektir. Temel bilimleri ve mühendislik bilimlerini çok yakından ilgilendiren otonom olmayan sistemlerde çatallanma teorisinin geliştirilmesinin, teorik ve teknolojik olmak üzere birçok alanda gelişmelere yol açacağını düşünmekteyiz.
Citation Formats
M. Akhmet and A. Kashkynbayev, “İmpalsiv Sistemlerde Otonom Olmayan Çatallanma ve Uygulamaları,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58643.