ŞARAP KALİTE TAYİNİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2016-12-31
Bu çalışmada amaç Terahertz Spektroskopinin şarap kalitesi ölçümlerinde hızlı, güvenilir, standart, uzaktan ve tadıma gerek duymayan bir ölçüm tekniği olarak geliştirilebilmesi için ön çalışmalar yapılmasıdır. Terahertz ışınları düşük enerjiye sahiptir ve ölçümler sırasında bu yöntem kullanılan malzemeye veya kullanıcıya zarar vermemektedir. Teraherz Spektroskopinin bir çeşidi olan Zamana Dayalı Terahertz Spektroskopi ile hassas ve hızlı ölçümler alınabilmektedir çünkü bu yöntem ile zaman boyutunda elektrik alanı ölçülerek maddenin hem soğurma katsayısı hem de kırılma indisi hakkında bilgi alınabilmektedir. Ayrıca, tekrarlanabilirliğinin yüksek oluşu ve diğer yöntemlere kıyasla maliyetinin daha düşük oluşu Terahertz Spektroskopiye olan ilgiyi arttırmaktadır.

Suggestions

Organik Fotoiletkenlerin Yük Oluşum ve Saçılım Mekanizmalarının THz Spektroskopi ile İncelenmesi
Esentürk, Okan(2015-12-31)
Birçok uygulama alanında (elektronik, plazmonik, optik/kızıl ötesi cihazlarda) gelecek vaat eden organik yarıiletkenler, yüksek taşıyıcı hareketliliği, optik geçirgenliği ve yüksek mekanik ve kimyasal stabilitesi ile fotovoltaik cihazlarda kullanılma potansiyeli gerçekten dikkat çekicidir. Son yıllarda özellikle organik güneş enerji hücreleri yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik ekonomik bir çözüm olması nedeniyle araştırma alanında yoğun ilgi görmektedir. Geniş ve eğimli alanlara uygulana bi...
LangmuirMetotuKullanılarak CdSe Kuantum Noktalarının Ince Filmlerinin Hazırlanması
Volkan, Mürvet; Gökmen, Ali; Ertaş, Gülay(2018-12-31)
Bu projedeki amacımız, yarı iletken kuantum noktaların Langmuir Blodgett methodu ile oluşturulan ince filmlerinin katı yüzey üzerine transferlerini sağlayıp güneş pili uygulama alanında kullanımına uygun hale getirmektir.Kuantum noktaların sentez metodu olarak kinetik büyüme yöntemi kullanılacak olup, film çalışmaları Langmuir Blodgett methodu ile devam ettirilecektir. Sentezlenen nanokristallerin karakterizasyonu Floresans Spektroskopisi, UV-vis Spektrofotometresi ve Geçirimli Elektron Mikroskobu kullanı...
Petrol Ürünü Yakıtların Terahertz Spektroskopiyle Analizi
Esentürk, Okan; Altan, Hakan(2013-12-31)
Bu çalışma çeşitli akaryakıt örneklerini Zamana Dayalı Terahertz Spektroskopisi tekniğine dayalı bir analiz metodu geliştirerek ayrıştırmayı amaçlamaktadır. Önerilen projede amaca iki basakta ulaşılması hedeflenmektedir: mevcut ölçüm sisteminin örneklere uygun olacak şekilde geliştirilmesi ve akaryakıt ürünlerini ayırt edici metot geliştirilmesi. Motorlu taşıtlarda kullanılan akaryakıtlar çok sayıda farklı molekülleri barındırır. Bu moleküller arasında değişik uzunluklarda karbon zincirleri, alkoller ve hal...
YÜKSEL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GENLİK MODÜLASYONU İLE UZAYSAL TARAMA
Yüce, Emre; Yüksel, Çağdaş Anil(2018-12-31)
Elektromanyetik dalgaların yönlendirilmesi ve kontrol edilebilmesinin başlamasıyla birlikte, radarlardan GPS’e (Global Positioning System), telsiz sistemlerden kızılötesi görüntülemeye, iklim ölçümlerinden enerji haritalamaya kadar birçok teknolojik gelişme hayatımıza girmiş ve insanlığı bir adım daha ileri götürmüştür. Elektromanyetik dalgalar çok geniş bir spektruma sahip olmakla beraber bu dalgaların kontrol edilebilir biçimde yönlendirilmesi, kendilerini tanımlayan parametrelerin (genlik, faz, frekans)...
Tablet ilaçlarda aktif malzeme ve homjenlik analizi için terahertz spectroskopi methodu geliştirilmesi
Esentürk, Okan(2013-11-10)
Bu çalışma terahertz (THz) spektroskopi tekniğinin tablet ilaç analizinde uygulanabilmesi için gerekli methodun geliştirilmesi üzerinedir. Çalışmada tablet ilaçlar zedelenmeden üretim veya denetim aşamasında aktif madde miktarının ve homojen dağılımının belirlenmesine yönelik method geliştirilmesi için pilot çalışma yapılacaktır. Günümüz teknikleri tam anlamıyla aktif madde ve yan ürünlerin tablet içerisindeki miktarlarını ve homojen dağılımını ürünü zedelemeden etkin şekilde test edememektedir. THz spektro...
Citation Formats
O. Esentürk et al., “ŞARAP KALİTE TAYİNİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58719.