Tek molekül tespiti için FREkans MOdüleli Raman Saçılması (FREMORS)

2015-12-31
Bu projede amaç “tek molekül tespiti için FREkans MOdüleli Raman Saçılması (FREMORS)” aygıtı üretmektir. Bu aygıtın Raman spektroskopisine dayalı olarak tek molekül tespitine imkan vermesi, yüzey arttırımlı Raman spektroskopisi (SERS) gibi plazmonik arttırım ile yapılacaktır. SERS yöntemiyle elde edilen sinyalin rastlantısal olarak moleküllerin sıcak noktalara gelmesi olasılığına bağlı kalmasından farklı olarak, bahsedilen aygıt ile iyi belirlenmiş nanoboyutta bir bölgeden tek molekül bilgisi alınabilecektir. FREMORS sensor aygıtı; yiyeceklerdeki çok az miktarlarda kontaminantı, hassas bölgelerdeki patlayıcıyı, kan örneklerindeki uyuşturucuları, proteinleri ve antikorları güncel aygıtların erişemeyeceği hassaslıkta tespit etmek için kullanılabilir. Bu aygıtın en önemli özellikleri; benzersiz hassaslık, alınan sonuçtaki kesinlik ve kolay üretim olacaktır.

Suggestions

Moleküler Yapısal Değişikliklerin Kuvvet Kipli Raman Spektroskopisi ile Tespiti
Bek, Alpan; Demirtaş, Özge(2016-12-31)
Bu projede amaç Raman spektroskopisi yöntemi ile nano ve mikro elektromekanik sistemlerin (NEMS/MEMS) birleştirilmesiyle çalışan bir “dış kuvvet altında moleküllerin geçirdiği yapısal değişiklikleri kontrollü bir ortamda ölçmeye yarayan moleküler diagnostik” aygıtı (FORce ModulatEd Raman Spectroscopy - FORMERS) üretmek ve çalıştırmaktır. Bu aygıtın Raman spektroskopisine dayalı olarak tek bir molekülün üzerine uygulanan kuvvet altında geçirdiği yapısal değişikliklerin tespitine olanak sağlaması, yüzey artır...
Fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans haritasının çıkarılması
Yerci, Selçuk; Bektaş, Gence; Soltanpoor, Wiria; Acar, Beran; Naghinazhadahmadi, Parisa; Hadibrata, Wisnu; Şahiner, Mehmet Cem; Koç, Mehmet(2017-12-31)
Önerilen birleştirilmiş tez projesinin amacı, yukarıda bilgilerin verilen 10 öğrencinin de tezleri çerçevesinde üretikleri örneklerin fotolüminesans haritalarının çıkarılmasıdır. Proje çerçevesinde, ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde bulunan fotolüminesans sistemi iyileştirilecek, aşağıda detayları verilen ölçümler yapılacak, sonuçlar incelenecek, uygun olanlar rapor edilecek ve yayınlanacaktır.Proje kapsamında fotolüminesans yöntemi ile çalışılacak sistemler şunlardır.1) Güneş hücreleri i...
Çok Kipli Lazer Diyotun Işın Kaynağı Olarak Kullanıldığı Terahertz (THz) Spektroskopi Sistemleri için Hızlı Taramanın Geliştirilmesi
Altan, Hakan(2017-12-31)
Elektromanyetik spektrumdaki bölümler ile ilgili daha önceleri birçok araştırma yapılmış olmasına rağmen Terahertz frekans aralığına yönelik çalışmalar son 30 yılda hız kazanmıştır. En önemli teknolojik kısıtlama bu teknolojinin diğerlerine nazaran geri kalmasının da en büyük etkeni olan THz ışımayı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynakların eksikliği olmuştur. Bu proje çalışmasında, laboratuvarlarımızda kurmuş olduğumuz THz spektroskop sistemleri ile farklı ölçüm yeteneklerini geliştirmeyi ve kazanm...
ŞARAP KALİTE TAYİNİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Esentürk, Okan; Persil Çetinkol, Özgül; Asil Alptekin, Demet; Danışman, Mehmet Fatih; Önal, Ahmet Muhtar; Hacaloğlu, Jale; Aytekin, Yusuf Samet; Doğan, Özdemir(2016-12-31)
Bu çalışmada amaç Terahertz Spektroskopinin şarap kalitesi ölçümlerinde hızlı, güvenilir, standart, uzaktan ve tadıma gerek duymayan bir ölçüm tekniği olarak geliştirilebilmesi için ön çalışmalar yapılmasıdır. Terahertz ışınları düşük enerjiye sahiptir ve ölçümler sırasında bu yöntem kullanılan malzemeye veya kullanıcıya zarar vermemektedir. Teraherz Spektroskopinin bir çeşidi olan Zamana Dayalı Terahertz Spektroskopi ile hassas ve hızlı ölçümler alınabilmektedir çünkü bu yöntem ile zaman boyutunda elektrik...
Petrol Ürünü Yakıtların Terahertz Spektroskopiyle Analizi
Esentürk, Okan; Altan, Hakan(2013-12-31)
Bu çalışma çeşitli akaryakıt örneklerini Zamana Dayalı Terahertz Spektroskopisi tekniğine dayalı bir analiz metodu geliştirerek ayrıştırmayı amaçlamaktadır. Önerilen projede amaca iki basakta ulaşılması hedeflenmektedir: mevcut ölçüm sisteminin örneklere uygun olacak şekilde geliştirilmesi ve akaryakıt ürünlerini ayırt edici metot geliştirilmesi. Motorlu taşıtlarda kullanılan akaryakıtlar çok sayıda farklı molekülleri barındırır. Bu moleküller arasında değişik uzunluklarda karbon zincirleri, alkoller ve hal...
Citation Formats
A. Bek and İ. M. Öztürk, “Tek molekül tespiti için FREkans MOdüleli Raman Saçılması (FREMORS),” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58774.