Yüksek Frekanslı Elmas Membranlı Mikroüretilmiş Kapasitif Ultrason Çevirgeçler

2011-12-31
Bu araştırma projesinin amacı elmas malzeme kullanılarak yeni üretilecek olan yüksek frekanslı CMUT'ların deneysel olarak testlerinin yapılması ve literatüre kazandırılmasıdır. Elmas membranlı CMUT'ların mikroüretimine yönelik özgün bir üretim teknolojisi geliştirilmiş ve bu teknoloji kullanılarak CMUT üretimi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Üretilen ve düşük frekanslarda çalışan (1 MHz - 6 MHz ) CMUT'ların performans analizleri elektriksel empedans ölçümleri, interferometre ölçümleri ve hidrofon ölçümleri yapılmıştır. Yüksek frekanslar için üretilecek (6 MHz - 25 MHz) olan CMUT'lar bu proje ile karşılanacak olan teçhizatlarla hidrofon ölçümleri yapılabilecek ve karakterizasyonları tamamlanacaktır. Deneysel olarak karakterize edilmiş, yüksek frekanslarda çalışan ve elmasa dayalı ultrason çevirgeçler, gelecekte, endüstriyel ürün olarak sunulabileceği öngörülmektedir. Önerilen projede, yüksek frekanslarda çalışan elmas membranlı ultrason çevirgeçlerin tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi ve test edilmesi literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır. Öncelikli olarak ULTRAMEMS Araştırma Laboratuvarı'na, yüksek frekanslarda çalışan elmas çevirgeçler için bir fonksiyon kaynağı ve güvenli ölçümler için hidrofon kalibresi sağlayan bir darbeli kontrol kaynağı tedarik edilecektir. Projede karşılanacak olan fonsiyon kaynağı, analizi yapılacak olan CMUT ultrason çevirgeçlerin hava, su ve yağ ortamlarındaki testinde kullanılacaktır. Üniversitemiz bu proje kapsamında yapılacak araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası çevrelerde bilinen mikroelektromekanik alanındaki çalışmalarını güçlendirmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçlar. Örneğin geliştirilecek ultrason çevirgeçler, beyaz eşya endüstrisinin ihtiyacı halinde yüksek sıcaklıkta çalışması istenen sensörlere ya da savunma sanayisinin gereksinimi doğrultusunda dayanıklı (rugged) sağlık takip sensörlerine (on- line health monitoring sensors) çevrilebilir. Bu ve benzeri ürünlerin Türkiye'de üretilmesi ve ihraç edilmesi ekonomimizi güçlendirecektir. Lisansüstü öğrencileri bu proje kapsamında yapacakları çalışmalarla dünya çapında araştırma teknikleri ve bakış açısı kazanacaklar ve kendi yaratıcılıklarını ortaya koyma imkanına ulaşacaklardır. Yapılan çalışmalar bilimsel çevrelerce takdir edilen dergilerde yayınlanacak ve konferanslarda sunulacaktır.
Citation Formats
B. Bayram, “Yüksek Frekanslı Elmas Membranlı Mikroüretilmiş Kapasitif Ultrason Çevirgeçler,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58959.