Kitle Kaynaklı Çalışma Yönetim Metodolojisi Geliştirme

2013-12-31
Bilgen, Semih
İren, Yaser Deniz
KKÇ (crowdsourcing), normalde belirli kişilerin yaptığı bir işin belirsiz bir kitleye yaptırılmasıdır (Howe, 2006). İnternetin ilk yıllarından beri örnekleri bulunan KKÇ girişimlerinin sayısı, internetin yaygınlaşması, sosyal ağların oluşması, Web 2.0’ın katılımcılık ilkesinin kültür içine yerleşmesi ile belirgin bir artış göstermiştir. Her geçen gün KKÇ kullanımı ile varolan problemlere yenilikçi çözümler öneren yeni girişimler belirmektedir. KKÇ iş modeli, ölçeklenebilir iş gücüne erişim, düşük maliyetler ve süreç yerine çıktıların maliyetlendirilmesi nedenleri ile girişimciler gibi kurumsal örgütlerin de ilgisini çekmektedir. Ne var ki, doğası gereği pek çok belirsizlik içeren bu iş modelinin kurumsal projelerde kullanılması çeşitli riskler oluşturmaktadır. Bunun en belirgin örneği, KKÇ modeli ile yapılan işlerde kitlenin katkısının niteliği ve niceliğinin net olarak kestirilememesidir. Bu belirsizlikler kurumsal projelerin aksamasına neden olacağından kurumsal proje yöneticileri, büyük olası faydalarına rağmen KKÇ kullanımına şüpheyle yaklaşmaktadırlar. Literatürde bu sorun araştırmacılar tarafından ifade edilmiş ancak KKÇ’nin yönetilebilir kılınması için henüz bir çözüm önerilmemiştir. KKÇ modelinin belirsizliklerinden arındırılıp, yönetilebilir bir biçimde kullanımını sağlamak ve bu sorunu çözüme ulaştırmak için bir yönetim metodolojisinin geliştirilmesi tarafımızca önerilmektedir. Proje iki aşamadan oluşacaktır. Birinci aşamada kuramsal araştırma ve geliştirme yapılacaktır. Projenin ilk aşaması, (a) KKÇ yöntemlerinin incelenmesi ve sınıflandırılması, (b) bir taksonomi ve ontoloji oluşturulması ve (c) bileşen modeli geliştirilmesini kapsar. Ayrıca (d) karmaşık işlerin, kurumsal projeler bünyesinde, KKÇ yaklaşımı ile gerçekleştirilmesini yönlendirici nitelikte bir metodolojinin oluşturulması da bu proje kapsamındadır. Projenin ikinci aşamasında, birinci aşamada geliştirilmiş olan metodoloji vaka çalışmaları ve eylem araştırmalarıyla doğrulanacaktır. Yorumsamacı bir bakış açısından yaklaşılacak olan KKÇ yönetim metodolojisi geliştirme projesinde yöntem olarak bir pilot durum çalışmasını takip eden çoklu eylem araştırmaları uygulanacaktır. Eylem araştırmasının yürütülmesi için aday projeler, teknoloji geliştirme bölgelerinde iş yapmakta olan kurumların kapsamlarında KKÇ ile gerçekleştirilebilecek iş paketleri bulunan projeler arasından seçilecektir. Çalışmalar sırasında nitel verilerin toplanması ile birlikte kitlenin ürettiği iş çıktılarının nitelik, zaman ve maliyet modellerinin çözümlenmesi için nicel veriler de toplanacaktır.

Suggestions

Türk Populasyonunda Duygusal Ve Anlamsal Açıdan Normlanmış Resim Ve Türkçe Kelime Veri Tabanı Çalışması
Gökçay, Didem(2016)
Günümüzde pek çok metin çevrimiçi kullanıma açılmış durumdadır: gideceğiniz filmin özetinden, alacağınız cep telefonunun özelliklerine, yada seçtiğiniz emlaka ait olumlu/olumsuz müşteri değerlendirmelerine metin formatında Internet üzerinden ulaşılabilir. Ancak kelimelerin anlamsal (semantic) ilişkilerine ve bağlamına dair pek çok veri madenciliği çalışması yapılmakla birlikte, kelimelerin duygusal sınıflandırmasına dair çalışmalar henüz pek azdır. Özellikle Türkçede duygusal açıdan normlandırılmış bir kel...
Bor’un toksik etki mekanizmalarının in vitro düzeyinde araştırılması.
Güray, Nülüfer Tülün; Evin, Emre; Adalı, Orhan(2017-12-31)
Bor (boron) yer kabuğunda bulunan bir element olup, toprakta ve suda bulunmaktadır. Bitkilerde az miktarda bor hücre duvarının sertleşmesi için kullanılmakta, bu yüzden toprakta borun varlığı bitki büyümesi için gerekli olmaktadır. İnsanlar bor’u daha çok borik asit olarak yiyecekler ve/veya içecekler yoluyla, bor içeren pestisitlere maruz kalarak veya kozmetik ve medikal preparatlar olarak almaktadırlar. Bor mineralleri, sanayide sayısız değişik işlerde kullanılmaktadır.Türkiye elementer Bor üretiminde ilk...
Nesnesel veri tabanı yönetim sistemi prototipi
Doğaç, Asuman; Özkan, Çetin; Evrendilek, Cem; Altınel, Mehmet; Arpınar, Budak(1994)
Nesne-yönelimi yaklaşımı kullanan MOOD sisleıninin sapladığı ballıca teknik olanaklar şöyledir: 1)Grafik, fotoğraf, ses gibi çoklu ortam verisi de (verebilen karmaşık veri yapılarının temsil ve etkin bir şekilde, işlenme olanağı 2)Bu velilere grafik ortamda erişimi sağlayan ve Motif yazıılımı kullanılarak geliştirilmiş bir grafik kullanıcı arabirimi (Graphical User Interface), MoodView 3) Yine veri erişimi ve günleme amacıyla kullanılan bir nesne yönelimli SQL dili. MoodSQL 4)C++ dili ile tanımlanmış olan f...
Türkçe Söylem Bankasi Yari Otomatik Yazilim Gelistirme
Zeyrek Bozşahin, Deniz; Acar, Ahmet Faruk(2013-12-31)
Türk Söylem Bankasi (TÜBITAK proje kisaltmasiyla ODTÜ-MEDID), 2007-2010 (uzatma tarihiyle 2011) arasinda TÜBITAK'dan destek alinarak gerçeklestirilmis bir projedir (bkz: www.tdb.ii.metu.edu.tr). Projede, bir baska TÜBITAK Projesi destegiyle Enformatik Enstitüsünde gerçeklestirilmis olan ODTÜ-Türkçe Derlem'in (Say ve dig. 2002) 500.000-sözcüklük bölümünde baglaç isaretlemesi gerçeklestirilmistir. Bu projede, Türkçe Söylem Bankasi'nda isaretlemeleri zenginlestirmek ve yenilerini gerçeklestirmek için (yari) ot...
Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu
Doğaç, Asuman(2004)
Mobil-Pazar uygulamaları pazarlaması yavaş ilerlemekte ve bu tür servislerin yayılması ekran koruyucusu, zil sesleri indirmek ya da son haberlere ulaşmak gibi basit bilgi-eğlence servisleri ile sınırlı kalmıştır. Bunun bazı sebebleri pazarlama ile ilgili olsa da gerçek etkileşimli Mobil-Pazar kullanıcı deneyimlerinin yayılması altında zorlu birtakım teknik sorunlar yatmaktadır. Bunların başında: 1. Uygun, tutarlı ve güvenilir bir şekilde kullanıcı kontekstinin yer, servis teklifleri, diğer kullanıcılar ve o...
Citation Formats
S. Bilgen and Y. D. İren, “Kitle Kaynaklı Çalışma Yönetim Metodolojisi Geliştirme,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58964.