Farklı Tünel Yangın Senaryoları İçin Rüzgar Tüneli Geliştirme Çalışması

2018-12-31
Genel olarak bakıldığında tünel yangınları üzerinde yapılan çalışmalar tam boyutlu (full scale) ve ölçekli (reduced scale) çalışmalar olmak üzere iki türden oluşmaktadırlar. Ancak tam boyutlu deney düzeneklerinin aşırı maliyetleri yüzünden son yıllarda çalışmalar daha çok ölçekli düzenekleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Geçtiğimiz yıllarda ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü, akışkanlar mekaniği laboratuvarının dış alanında bulunan ölçekli tünel modeli kullanılarak tünel yangınları konusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ancak çalışmaların devamı için tünelin bakım ve onarımının yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, önerilen projenin ilk etabında tünelin mevcut durumunun onarımı ve yapısal olarak iyileştirmesi ve laboratuvarın iç alanına yerleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda tünelin yalıtım malzemesi ve termokupl donanımı yenilenecek ve alev sıcaklığı ölçümleri için yeni termokupl serileri monte edilecektir. Bir sonraki etapta tünelin akış karakteristiği detaylı olarak çıkartılacaktır. Bu amaçla Laser Doppler Anemometry (LDA) ve Particle Image Velocimetry (PIV) metotları kullanılarak akış alanı ölçülecektir. Tünelin giriş portu ve yanma bölgesi LDA/PIV sistemlerinin kullanılmasına uygun olacak şekilde hazırlanacaktır. Bu işlemler için ODTÜ Makine Mühendisliği bölümü, akışkanlar mekaniği laboratuvarında bulunan PIV/LDA ölçüm cihazlarının kullanılması planlanmaktadır.

Suggestions

MEMS kapasitif ultrasonik çevirgeçlerin sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla tasarımı ve simulasyonunun yapılması
Bayram, Barış(2016-12-31)
Genel olarak MEMS cihazlarının özel olarak ise kapasitif ultrasonik çevirgeçlerin tasarım ve üretim aşamaları arasında yer alan sonlu elemanlar yöntemiyle simulasyon işlemi, en verimli tasarıma en ekonomik yoldan ulaşmak açısından büyük önem teşkil etmektedir. Projede MEMS kapasitif ultrasonik çevirgeçlerin tasarımının ve simulasyonunun bilgisayar ortamında yapılıp, üretime ve deneme yanılma metoduna gerek kalmadan kullanılacağı alana göre optimum tasarımın oluşturulacağı bir metod önerilmektedir. Bu metodd...
LPG Kompozisyonunun Yanma, Vuruntu ve Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Deneysel olarak İncelenmesi ve Matematiksel Modellerin Geliştirilmesi
Yozgatlıgil, Ahmet(2018-12-31)
Projenin amacı özellikle otomobillerde sıklıkça kullanılan Sıvılaşmış Petrol Gazı (LPG)’ının farklı bileşimlere göre oldukça önemli olan yanma ve vuruntu karakterinin deneysel olarak incelenmesi ve bu deneysel veriler sonucu gerçekçi sayısal modellerin oluşturulmasıdır. Deneyler sonucu oluşturalacak sayısal modeller LPG’nin yanma karakteri hakkında önemli bilgiler sağlayacaktır. Oktan ölçümleri ile ilgili daha önce ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü İçten Yanmalı Motorlar laboratuvarında bulunan sıkıştırma ora...
Atık manyezit tozu ve çeşitli biyokütlelerin Türk linyitlerinin yanması üzerindeki etkisi
Kazanç Özerinç, Feyza(2016-12-31)
Bu projede Türk linyitinin daha önce araştırılmamış farklı biyokütlelerle (üzüm küspesi, ve badem kabuğu) ve bir endüstri atığı olan atık manyezit tozu ile birlikte deneysel bir sistemde yakılarak yanma veriminin artırılması için gerekli dataların endüstriye sunulması amaçlanmıştır. Kömürün bahsedilen atıklarla karıştırılarak homojen yeni bir yakıt haline gelmesi için melas adı verilen bir şeker pancarı atığı bağlayıcı olarak kullanılacaktır. Bu sayede hem Türk linyitinin kullanılabilirliği artırılacak hem ...
Pulların Moleküler Bağ Metoduyla Birleştirilmesi Metodunun Elmas MEMS Uygulamalarına Yönelik Geliştirilmesi
Bayram, Barış(2015-12-31)
Mikroelektromekanik uygulamalar için pulların birleştirilmesi metodu yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve elmasa dayalı ürünler açısından önemlidir. Bu metodun gerçekleştirilmesi için pahalı ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç bu metodun yeterince uygulanmasını engellemektedir. Önerilen proje kapsamında kendi imkanlarımızla geliştireceğimiz bir sistem ve metodla bu moleküler bağ metodunun geliştirilmesi ve uygulanması planlamaktadır. Literatürde mevcut uygulamalarda genellikle Silisyum-Silisyum D...
Nano-akışkan ısıl iletkenlik ölçümleri için bir deney düzeneğinin geliştirilmesi
Okutucu Özyurt, Hanife Tuba; Jafari Khousheh Mehr, Rahim(2014-12-31)
Nanoakışkan, nanometre boyutundaki parçacıkların, su, etilen glikol ve benzeri bir baz akışkan içindeki süspansiyonu olarak tanımlanabilir. Nanoakışkanlar günümüzde ticari veya araştırma amaçlı olarak üretilmekte, elektronik soğutma, hızlı soğutma ısıl işlemi, mikro-biyo-sistemlerde akış, triboloji ve yağlama mühendisliği gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Metal nanoparçacıklar içeren nanoakışkanlar, bir ısı değiştiricide kullanıldıklarında, baz akışkanlara göre daha iyi ısı transfer performansı göste...
Citation Formats
A. Yozgatlıgil and M. M. Yavuz, “Farklı Tünel Yangın Senaryoları İçin Rüzgar Tüneli Geliştirme Çalışması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59032.