Yapay Sinir Ağları Modeli İçin Kullanılan Girdi Setlerinden Güvenilmez Sonuçlar Üretme Riski Yüksek Olanların Belirlenmesi.

2010-12-31
Bu çalışmanın amacı Kentel (2009)'da önerilen “fuzzy c-means” kümeleme algoritmasının Türkiye'deki çeşitli ırmaklar için uygulanabilirliğinin araştırılmasıdır. Bu hedefe ulaşmak için gerçekleştirilecek olan çalışmalar esnasında “fuzzy c-means” kümeleme algoritması daha detaylı bir şekilde incelenecek, test edilecek ve metodun iyileştirilmesi için gerekli olan modifikasyonlar belirlenecektir. Proje süresi el verdiği ölçüde belirlenen modifikasyonlar kullanılarak mevcut “fuzzy c- means” kümeleme algoritması geliştirilecektir. Kentel, E. (2009) “Estimation of River Flow by Artificial Neural Networks and Identification of Input Vectors Susceptible to Producing Unreliable Flow Estimates,” Journal of Hydrology, 375, 481- 488.

Suggestions

Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Kayıtdışı Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejiler Ve Babalık, Aile Ve Aidiyet Üzerine Etkileri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2011-12-31)
Amaç ve Gerekçe: Önerilen çalışma 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan “Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejiler ve Geriden Kalan Aile Üzerine Etkileri” isimli BAP projesinin devamı niteliğindedir. 2009 araştırması Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden Yapalı, Kuşca, Gölyazı köyleri ile Kulu ilçesinden Tavşancalı kasabasında yaşayan, eşi 1990 sonrası Avrupa ülkelerine göç etmiş ve orada “anlaşmalı” evlilikle çalışma hakkı elde etmiş kadınlarla yürütülmüştür. Yen...
Eymir Gölü Arazisinde Trafo Yağı Kaynaklı Pcb Kirliliğinin Belirlenmesi, Modellenmesi Ve Pcb'li Trafo Yağlarının Bertarafının İncelenmesi
İmamoğlu, İpek(2009-12-31)
Önerilen çalışmanın amaçları: Eymir Gölü'nün ve civar arazinin PCBler kaynaklı kirlilik durumunun detaylı örnekleme çalışmaları yapılarak belirlenmesi, Kirlenmeye sebep olan PCB karışımlarının ve PCBlerin akıbetinin incelenmesi amacıyla modelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, PCBlerle kirlenmiş toprakların iyileştirilmesinin araştırılması amacıyla anaerobik çürütücülerde PCBlerin klorsuzlaştırılması ve toksisitesinin azaltılması olarak belirlenmiştir. Önerilen çalışma üç ana ba...
Sarsılan Örgütsel Güvenin Onarılması: Toyota Vaka Örneği.
Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı(2013-12-31)
Bu çalışmanın amacı “otomotivde kalite” dendiği zaman ilk akla gelen markalardan olan ve 2009 yılında dünyanın bir numaralı otomobil üreticisi unvanını kazanan Japon firması Toyota'nın 2006-2007 döneminde yaşadığı “gaz pedalı sorunu”nun ayrıntılı bir incelemesini yapmaktır. Gaz pedalı sorununun ölümlü kazalara sebep olduğu iddiası yazılı ve görsel basında yaygın şekilde yer almış, Toyota bunun sonucunda dünya çapında 8 milyondan fazla aracı bakım için çağırmak durumunda kalmıştır. ...
Türkiye Ve K.k.t.c. Siyasi Elitleri Ve Avrupa Birliği.
Şenyuva, Özgehan(2010-12-31)
Yürütülen proje, 2009 yılında gerçekleştirilen BAP-04-04-2009-03 nolu “Avrupa Bütünleşmesine Türk Siyasi Elitlerinin Bakışı” isimli BAP projesi ve ODTÜ-Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından 2008-2009 yıllarında gerçekleşen “SİNAN-Akademik Ağların Güçlendirilmesi ve Entegrasyonu” isimli projenin elit tutumları araştırması başlığının daha geniş kapsamlı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasi elitlerini de kapsayarak karşılaştırmalı olarak gerçekleştirilmesine yöneliktir. Bu proje AB'n...
Yapay Sinir Ağı Tabanlı Adaptif Kontrolcüler İle İnsansız Hava Aracı Kontrolü
Kutay, Ali Türker(2013-11-22)
Bu projede yapay sinir ağları tabanlı adaptif kontrolcülerin altı hareket serbestlik dereceli (6- DOF) uçuşa uyarlanması konusunda bir araştırma önerilmektedir. Teorik olarak geliştirilecek kontrol yöntemlerinin deneysel olarak test edilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla iç mekanlarda uçabilen, gerekli tüm donanım ve yazılımları ile kullanıma hazır dört rotorlu bir helikopter kullanılacaktır. Önerilen sistem geliştirilen kontrol algoritmalarının programlanarak direk araç üzerinde kullanılabilmesine imkan t...
Citation Formats
E. Kentel Erdoğan, “Yapay Sinir Ağları Modeli İçin Kullanılan Girdi Setlerinden Güvenilmez Sonuçlar Üretme Riski Yüksek Olanların Belirlenmesi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59049.