Enzimatik Olmayan Yolla Glikolize Olan İnek Kemik Dokusunun Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

2010-12-31
Bu projede, laboratuvarımızda yapılması planlanan kimyasal ve mekaniksel yöntemler aşağıdaki gibidir. Cansız inek femur kemiğinin korteksinden deney için uygun ebatta materyallerin elde edilmesi. Kemiğin kimyasal yolla yaşlandırılması: RİBOZİLASYON: kemik örnekleri Hank's buffer içinde çözündürülmüş riboz içinde bekletilecektir. Çözelti içinde bekletilirken bakteriyel kontaminasyonu engellemek üzere ilave kimyasal çözeltilerin eklenmesi. (ε- amino kaproic asid, benzamidin, N-ethly maleimid, HEPES, hank's buffer) Solüsyonun içindeki kemik dokusu örnekleri ile birlikte uygun PH da bekletilmesi. (pH indikatörü) Mikrosertlik deneylerini yapmak ve mikrosertlik ve kırılma tokluğu değerlerini ölçmek ve değişken parametrelerle (ağırlık, uzaklık) olan ilişkisini belirlemek Taramalı elektron mikroskobu ile çatlakların morfolojilerinin belirlenmesi .
Citation Formats
Z. Evis, “Enzimatik Olmayan Yolla Glikolize Olan İnek Kemik Dokusunun Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59342.