Merkezkaç Kuvvetiyle Eğirme Yöntemi ile Kemik Doku Mühendisliği Uygulamaları için PHBV Bazlı Kompozit Fiberlerin Geliştirilmesi

2016-12-31
Guner, Mustafa Bahadir
Keskin, Dilek
Tezcaner, Ayşen
Kemik doku hastakları, travma veya cerrahi operasyonlara bağlı olarak meydana gelen kemik doku kayıpları günümüzün en yaygın problemlerinden biridir. Kemik defektleri, defekt alanına konulan uygun biyomalzemeler ile kapatılarak tedavi edilebilmektedir. Çözücü döküm ve partikül uzaklaştırma, gazla köpüklendirme, faz ayrımı, elektroeğirme, 3-boyutlu baskı, eriyik kalıplama, ve dondurup kurutma metotları bu alanda en çok kullanılan yöntemlerdendir. Son zamanlarda, merkez kaç kuvveti kullanarak polimerleri mikro ve nano çapta fiberler olarak bir toplayıcı üzerine dizebilen sistemler üretilmiştir. ‘Rotary jet spinning’ veya ‘Forcespinning’ olarak bilinen bu yöntem, diğer ‘spinning’ yöntemlerine nazaran üretim kapasitesi çok daha fazla olan, taşıyıcı morfolojisi ve fiber çaplarında üniformite kontrolü sunabilen, düşük maliyet ve yüksek verimlilik ile çalışan sistemleri içermektedir. Projede geliştirilecek olan kompozit yapıdaki doku iskelesi, Poli(3-hidroksibütrat-co-3-hidroksivalerat) (PHBV) ve hiyaluronik asit (HYA) karışımından hazırlanmış, hizalandırılmış fiber bazlı bir yapıda olacaktır. Proje kapsamında, ODTÜ’de geliştirilen PHBV-HYA fiber doku iskelelerinin kemik doku rejenerasyon kapasitesinin incelenmesi ve optimize edilmesi planlanmaktadır. Projenin ilk aşaması olarak düşünülen bu bir yıllık süreçte yeni bir yöntemin oturtulması ile doğal ve sentetik iki polimerin birlikte oluşturduğu fiber yapıdaki doku iskeleleri elde edilecek ve özellikleri incelenecektir.

Suggestions

Bakır ve Silisyum Katkılı Hidroksiapatit/PHBV Temelli İskelelerin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanımı
Evis, Zafer; Keskin, Dilek; Tezcaner, Ayşen(2018-12-31)
Kemik doku kaybı, travma, kemik kanseri, kemik enfeksiyonları gibi nedenlerden dolayı oluşabilmektedir. Bu durumda uygulanabilen tedavi yöntemleri otograft veya allograft olmak üzere ikiye ayrılır. Günümüzde uygulanan doku mühendisliği çalışmaları ile tedavi risklerini ortadan kaldıran ve hatta tedavi sürecini hızlandıran hücre taşıyıcılar geliştirilmektedir. Bu amaca uygun olarak projede elektro-eğirilmiş hücre taşıyıcısının hazırlanmasına karar verilmiştir. Elektro-eğirilme ile elde edilen fiberler vücut...
Geçici barınma ünitelerinin çok ölçütlü karar analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi
Ay, Bekir Özer(2017-12-31)
Yapılı çevreye hasar veren afetler ya da kitlesel göç sonrasında karşılaşılan temel problemlerden biri de barınma ihtiyacıdır. Bu tür durumlarda ihtiyaç sahiplerinin geçici barınma ünitelerine yerleştirilmesi sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Üretim tekniği, malzeme, esneklik, maliyet, sürdürülebilirlik vb. birçok boyutu olan bu yöntemde en elverişli tasarımın rasyonel bir şekilde belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada çok ölçütlü karar analiz yöntemlerinin geçici konut birimlerinin hızlı ve si...
Selecting 2-FY RNA Aptamers Against SARS-CoV-2 Particle
Öztürk, Meriç; Gözen, Ayşe Gül; İlgü, Müslüm; Department of Molecular Biology and Genetics (2021-6-22)
Corona Virus Disease – 19 (COVID-19) is caused by infection of SARS-CoV-2 from other humans and animals, which results in clinical symptoms like fever, cough, breathing difficulties headache, muscle pain, and diarrhea. Further symptoms can be life threatening clinical conditions such as pneumonia, cardiovascular and rarely neurological complexities. According to studies, estimated fatality rate of the disease is about 4 %; reported cases-fatality rate is about 2.3 %. Early diagnosis is crucial to prevent fu...
Prematüre Retinopatisi Teşhisi için Retina Görüntülerinin Bilgisayarla Görü Yöntemleri ile Bölütlenmesi ve Analizi
Ulusoy, İlkay; Halıcı, Uğur(2017-12-31)
Prematüre retinopatisi (ROP), retinal damarların anormal çoğalmasıyla oluşan ve sebebi tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır. Yenidoğan dönemindeki körlüğün en sık nedenidir ve çocukluk döneminde körlüğe yol açabilmektedir. ROP muayenesi ve tedavisi özel tecrübe gerektiren bir alandır. Zor ve uzun muayeneler, özellikle lojistik imkansızlıkların olduğu bölgelerde yeterli eğitimin olmaması, oftalmologların bu hastalıkla uğraşmaktan kaçınmasına neden olmaktadır. Ayrıca, bulguların standardizasyonu konusunda ta...
Interaction of Intestinal Microbiota and Intestinal Epithelial Health in High Carbohydrate Diet
Ulutaş, Mehmet Sefa; Gültekin, Güzin Candan; Aydın, Aysun Cebeci; Department of Biotechnology (2021-8)
Inflammatory bowel diseases (IBDs) are chronic inflammatory disorders that cause prolonged inflammation in the gastrointestinal tract. In western countries high fat and protein consumption is shown as the main cause of inflammatory bowel diseases. However, traditional Turkish diet heavily relies on carbohydrate-based foods, the incidence of IBD in Turkey is very similar to western countries. We hypothesize that this may be due to high carbohydrate consumption. In the first part of the study, the interactio...
Citation Formats
M. B. Guner, D. Keskin, and A. Tezcaner, “Merkezkaç Kuvvetiyle Eğirme Yöntemi ile Kemik Doku Mühendisliği Uygulamaları için PHBV Bazlı Kompozit Fiberlerin Geliştirilmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59350.