Protein İşlevlerinin Altdizi Analizi ile Büyük Ölçekte Öngörme Yöntemleri

2017-12-31
Proteinlerin işlevlerinin otomatik olarak etiketlenmesi (automatic protein function annotation), işlemsel biyolojinin (computational biology) önemli ve zor problemlerinden birisidir. Araştırma grubumuzun daha önceki çalışmalarında, yapay öğrenme (machine learning) yöntemleri yardımı ile altdizi benzerliğine dayalı öznitelik uzayı eşlemesi (subsequence similarity based feature mapping) kullanılarak protein dizilerinin işlevsel sınıflandırması için Subsequence Profile Map (SPMap) sistemini geliştirmiştik. Bu projenin amaçları geliştirmiş olduğumuz SPMap sisteminin iyileştirilmesi için bazı adımların yeniden tasarlanıp gerçekleştirilmesi, daha önce üstünde durulmamış olan noktaların açığa çıkartılması ve bu iki maddenin büyük ölçekli veri kümesine uygulanmasının ardından tüm sonuçların genel erişime açık olarak sunulmasıdır.
Citation Formats
M. V. Atalay, A. Dalkıran, A. S. Rifaioğlu, and R. Atalay, “Protein İşlevlerinin Altdizi Analizi ile Büyük Ölçekte Öngörme Yöntemleri,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59386.