Hide/Show Apps

Aktif ambalaj ile cevizin raf ömrünün uzatılması

Nanoteknolojinin bir çıktısı olan nanoliflere olan ilgi fonksiyonel ve yapısal özelliklerinden dolayı son yıllarda artmıştır. Elektroeğirme, nanolif elde etmek için kullanılan avantajlı bir yöntemdir. Son yıllarda, biyopolimer esaslı nanolif üretimini gerçekleştirmek amaçlı çalışmalar artmaktadır. Fakat, gıda sanayinde kullanımı ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada soya proteini ve hidroksipropil metil selüloz (HPMC) kullanarak nanolif üretimi hedeflenmiştir. Elektroeğirme yöntemi ile elde edilecek nanolifler, geniş yüzey alanı ile gıda ambalajlama sektörü için umut verici malzemelerdir. Klasik ambalajlara alternatif olarak geliştirilen aktif ambalajlar, gıdaların raf ömrünü uzatmak için belirli hedef doğrultusunda modifiye edilirler. Oksidasyon, ceviz gibi yüksek yağ miktarına sahip ürünlerde tat ve kokuyu bozan, raf ömrünü azaltan en önemli sorundur. Projede, antioksidan içeren aktif ambalajlar ile gıdaların oksidasyon hızının azaltılması amaçlanmaktadır. Elde edilen galik asit yüklü nanolifler aktif ambalajlama malzemesi olarak cevizin ambalajlanmasında kullanılıp, saklama süresince cevizlerin oksidasyonu incelenecektir.