ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE ÖĞRENCİLERİN KİMYA VE BİYOLOJİ DİSİPLİNLERİNİN ENTEGRASYONUNA İLİŞKİN BİLGİLERİ

2015-12-31
Geban, Ömer
Tüysüz, Mustafa
Arslan, Harika Özge
Lise düzeyinde gerek kimya ve biyoloji kavramlarının birbiriyle entegrasyonu araştıran bir çalışmaya gerekse bu entegrasyonun üstbilişsel yetiler ve motivasyon ile olan ilişkilerini inceleyen herhangibir çalışmaya alan yazında rastlanmamıştır. Bu yüzden çalışmanın amacı olarak kimya ve biyoloji öğretmen adayları ve öğretmenlerin kimya ve biyoloji alanlarının kavramsal entegrasyonuna ilişkin bilgileri, bu entegrasyon ile ilgili görüşleri, üstbilişsel yetileri ve motivasyonlarının bilgileri ile olan ilişkileri araştırılacaktır. Ayrıca, öğretmen ve öğretmen adaylarının, bu iki alanın kavramlarının entegrasyonunu yaparken herhangi bir öğretim metot ya da stratejisini kullanıp kullanmadıklarını, kavramsal entegrasyonun kendi ölçme ve değerlendirmelerinde yer alıp almadığını, ulusal eğitim programında böyle bir kavramsal entegrasyonun var olup olmadığı ve kavramsal entegrasyonu yaparken herhangi bir zorluk yaşayıp yaşamadıkları görüşleri alınarak araştırılacaktır. Diğer yandan lise son sınıf öğrencilerinin kimya ve biyoloji kavramlarının entegrasyonuna ilişkin bilgileri araştırılacaktır. Üs Biliş ve fen motivasyonunun öğrencilerin başarı durumuna etkisnede bakılacaktır.Bu yönüyle alan yazı incelendiğinde hiçbir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu yüzden bu çalışmanın sonuçları alan yazıda bu boşluğa katkı sağlayacaktır.
Citation Formats
Ö. Geban, M. Tüysüz, and H. Ö. Arslan, “ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE ÖĞRENCİLERİN KİMYA VE BİYOLOJİ DİSİPLİNLERİNİN ENTEGRASYONUNA İLİŞKİN BİLGİLERİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59631.