FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ DİSİPLİNLERİNİN ENTEGRASYONUNA İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ, VE BUNUN ÖĞRENCİLERİN FENE OLAN TUTUM VE ANLAYIŞLARINA ETKİLERİ

2016-12-31
Geban, Ömer
Tüysüz, Mustafa
Öztürk, Gökhan
1. AMAÇ ve GEREKÇEKimya, fizik ve biyoloji birbiriyle yakından ilgili alanlardır ve anlamalı bir öğrenme için bu disiplinlerin entegrasyonuna ihtiyaç vardır. Kavramsal entegrasyon bir kişinin bir bilim dalındaki kavramı önceden sahip olduğu başka bir bilim alanı kavram ya da bilgisini kullanarak anlamlı bir şekilde öğrenmesidir (Taber, 2003b; Toomey & Garafalo, 2003). Bu bağlamda, bu çalışma fen bilgisi öğretmenlerinin kavramsal entegrasyonla ilgili görüş ve tutumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Farklı bilim alanlarında kavramsal entegrasyonu sağlayabilmek için öğrencilerin yeterli ön bilgiye sahip olmalı ve anlamlı bir öğrenme gerçekleştirmesi gerekir (diSessa, 1993; Matthews, 1993, Taber, 2005). Taber (2005) kavramsal entegrasyonu kişinin farklı bilim alanları arasında bağlantı kurarak oluşturduğu bilgi yapı ve sistemi olarak tanımlamaktadır. Örneğin, öğretmenler kimya konularını daha ileri seviyede öğrettiklerinde anlamlı bir öğrenme için temel kimya konularının yanı sıra konunun fizik gibi diğer alanlarla da ilişkisinden bahsetmesi gerekir (Taber, 2008). Fizik, kimya ve biyoloji ayrı bilim dalları olarak öğretilseler de doğanin isleyişi ve cevremizdeki bilimsel olaylar çoğunlukla tek bir bilim türüne bağli olarak gerçekleşmezler. Ayrıca bir bilim adamı da bir konu ile uğraşırken bilime bir bütün olarak bakmalıdır (Lederman, 2007). Kavrmasal entegrasyon farklı disiplinleri birleştirmeyi amaçlarken aynı zamanda öğrencilerin bir bilim insanı gibi düşünüp davranmasına yar
Citation Formats
Ö. Geban, M. Tüysüz, and G. Öztürk, “FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ DİSİPLİNLERİNİN ENTEGRASYONUNA İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ, VE BUNUN ÖĞRENCİLERİN FENE OLAN TUTUM VE ANLAYIŞLARINA ETKİLERİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59632.