FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ DİSİPLİNLERİNİN ENTEGRASYONUNA İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ, VE BUNUN ÖĞRENCİLERİN FENE OLAN TUTUM VE ANLAYIŞLARINA ETKİLERİ

2016-12-31
1. AMAÇ ve GEREKÇEKimya, fizik ve biyoloji birbiriyle yakından ilgili alanlardır ve anlamalı bir öğrenme için bu disiplinlerin entegrasyonuna ihtiyaç vardır. Kavramsal entegrasyon bir kişinin bir bilim dalındaki kavramı önceden sahip olduğu başka bir bilim alanı kavram ya da bilgisini kullanarak anlamlı bir şekilde öğrenmesidir (Taber, 2003b; Toomey & Garafalo, 2003). Bu bağlamda, bu çalışma fen bilgisi öğretmenlerinin kavramsal entegrasyonla ilgili görüş ve tutumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Farklı bilim alanlarında kavramsal entegrasyonu sağlayabilmek için öğrencilerin yeterli ön bilgiye sahip olmalı ve anlamlı bir öğrenme gerçekleştirmesi gerekir (diSessa, 1993; Matthews, 1993, Taber, 2005). Taber (2005) kavramsal entegrasyonu kişinin farklı bilim alanları arasında bağlantı kurarak oluşturduğu bilgi yapı ve sistemi olarak tanımlamaktadır. Örneğin, öğretmenler kimya konularını daha ileri seviyede öğrettiklerinde anlamlı bir öğrenme için temel kimya konularının yanı sıra konunun fizik gibi diğer alanlarla da ilişkisinden bahsetmesi gerekir (Taber, 2008). Fizik, kimya ve biyoloji ayrı bilim dalları olarak öğretilseler de doğanin isleyişi ve cevremizdeki bilimsel olaylar çoğunlukla tek bir bilim türüne bağli olarak gerçekleşmezler. Ayrıca bir bilim adamı da bir konu ile uğraşırken bilime bir bütün olarak bakmalıdır (Lederman, 2007). Kavrmasal entegrasyon farklı disiplinleri birleştirmeyi amaçlarken aynı zamanda öğrencilerin bir bilim insanı gibi düşünüp davranmasına yar

Suggestions

Fotovoltaik Güneş Gözelerinin Üretimine Yönelik Pirit Nanokristal Sentezi ve Karakterizasyonu
Volkan, Mürvet; Kalay, Yunus Eren(2015-12-31)
Başvurusu yapılan bu araştırma teklifinin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mikro ve Nano Teknolojiler Programı ve Kimya Bölümleri’nde ortaklaşa yürütülmek üzere, fotovoltaik uygulamalarda kullanılmak üzere pirit nanokristallerinden güneş gözelerinin üretilmesini ve detaylı içyapı karakterizasyonunu içermektedir. DAP kapsamında, sunulan disiplinlerarası proje teklifi ile, geleneksel PV hücre malzemelerinin yerini alabilecek nanokristal pirit malzemesinin üretilmesi ve g...
Merkez Kaboratuvar AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezinde Malzeme Karakterizasyonu
Özkan, Necati; Köksal, Serhat; Güzel, Ali; Behlülgil, Ahmet Kemal(2016-12-31)
ODTÜ Merkez Laboratuvar, üniversitelerdeki tüm araştırmacılara açık olan laboratuvar olanakları ile özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılayan bir laboratuvar olarak çalışmaktadır. Bu hizmeti sunmak için gerekli olan sarf ve teçhizat alımlarının bir kısmı bu projeden elde edilen kaynak kullanılarak gerçekleştirilecektir.
ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE ÖĞRENCİLERİN KİMYA VE BİYOLOJİ DİSİPLİNLERİNİN ENTEGRASYONUNA İLİŞKİN BİLGİLERİ
Geban, Ömer; Arslan, Harika Özge(2015-12-31)
Lise düzeyinde gerek kimya ve biyoloji kavramlarının birbiriyle entegrasyonu araştıran bir çalışmaya gerekse bu entegrasyonun üstbilişsel yetiler ve motivasyon ile olan ilişkilerini inceleyen herhangibir çalışmaya alan yazında rastlanmamıştır. Bu yüzden çalışmanın amacı olarak kimya ve biyoloji öğretmen adayları ve öğretmenlerin kimya ve biyoloji alanlarının kavramsal entegrasyonuna ilişkin bilgileri, bu entegrasyon ile ilgili görüşleri, üstbilişsel yetileri ve motivasyonlarının bilgileri ile olan ilişkiler...
Maya Hücrelerinde Bor ve Arsenik Elementlerinin Sinerjik ve Antagonistik Etkileri
Ertaş, Gülay; Gökmen, Gülser İnci; Volkan, Mürvet; Gökmen, Ali(2017-12-31)
Bor rezervlerinin ülkemizde zengin olması, borun uygulama alanlarındaki araştırmalarının da yoğun olarak ülkemizde yapılmasına önemli bir etken olmaktadır. Bor canlı metabolizmalar için bulunduğu miktara bağlı olarak gerekli veya toksik olmakta ancak arsenik ise yalnızca toksik özellik göstermektedir. Bor ve ağır metallerin organizmalar tarafından alımlarında, özellikle bor ve arsenik için bir korelasyon aranması, Türkiye’de bazı bölgelerde bu iki elementin aynı anda ve yüksek miktarda bulunduğu göz önünde ...
Katman Katman Kendiliğinden Yapılanma Tekniği İle İşlevsel Yüzeylerin Hazırlanması.
Erel Göktepe, İrem(2013-12-31)
Kapsam: Önerilen projede, seçici olarak betainleştirilmiş diblok kopolimerlerden elde edilen misellerin çok-katmanlı ince filmler içerisine yerleştirilmesi, elde edilen filmlerin fizyolojik pH'de kararlı olması ve film katmanlarının ve/veya misel çekirdekleri içerisine hapsedilmiş moleküllerin biyolojik uygulamalara uygun pH aralığında yüzeyden kontrollü salımının sağlanması üzerine yoğunlaşılacaktır. Yöntem: Bir bloğu betainleştirilmiş, bir bloğu ise pH'ye duyarlı diblok kopolimerin pH tetiklemesiyle sulu...
Citation Formats
Ö. Geban and G. Öztürk, “FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ DİSİPLİNLERİNİN ENTEGRASYONUNA İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ, VE BUNUN ÖĞRENCİLERİN FENE OLAN TUTUM VE ANLAYIŞLARINA ETKİLERİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59632.