Anadolu Neolitik insan popülasyonlarından aDNA eldesi, dizilemesi ve popülasyon genetiği analizi yoluyla Neolitik göç tarihinin anlaşılması

2016-12-31
Birand Özsoy, Ayşegül Ceren
Kıratlı, Ozan
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl
Somel, Mehmet
Togan, İnci Zehra
Yüncü, Eren
Yaka, Reyhan
Kemahli, Mübeccel Çisel
Antik DNA insan popülasyonlarının tarihine dair doğrudan bilgi verebilmektedir. Son yıllarda yürütülen bir dizi aDNA çalışması, Neolitik Devrim’in Orta/Kuzey Avrupa’ya nasıl taşındığı sorusuna kısmen yanıt vermiş ve tarımın en azından kısmen göçlerle varlığına işaret etmiştir. Ancak göçlerin tam olarak nereden başladığı bilinmemektedir. Bir olasılık Orta/Yakın Doğu’dan başlayan sürekli bir göç dalgası, diğer bir olasılık, önce tarımın kültürel aktarımla Akdeniz topluluklarına taşınması ve Orta/Kuzey Avrupa’ya göçün buradan başlamış olmasıdır. Bu iki olasılığı ayırd etmenin en doğrudan ve kesin yolu, Neolitik Dönem Yakın/Orta Doğu insan popülasyonlarının genetik profillerini antik DNA çalışmasıyla çıkartmaktır. Bunların bilinen Avrupa Neolitik insanlarının genetik profilleriyle karşılaştırılması, göçün Yakın/Orta Doğu’dan mı başladığı sorusunu cevaplayacaktır.
Citation Formats
A. C. Birand Özsoy et al., “Anadolu Neolitik insan popülasyonlarından aDNA eldesi, dizilemesi ve popülasyon genetiği analizi yoluyla Neolitik göç tarihinin anlaşılması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60994.