1980 Sonrası Feminist Hareketin Kimlik Talebi

2015-12-31

Suggestions

Zaman Kisitli Sistemlerde Dinamik Cizelgemele Problemi
Çavdar, Bahar(2017-12-31)
Ektedir
Mercimektepe Höyüğü Bulgularının Araştırılması
Bertram, Jan Krzysztof(2018-12-31)
Mercimektepe Höyüğü Yozgat İli şehir merkezinde yer alan önemli bir İlk Tunç Çağ yerleşmesidir. Höyükte farklı zamanlarda kısa süreli arkeolojik kazı çalışmaları yürütülmüştür. Ancak kazılardan elde edilen bulgular bugüne kadar ayrıntılı olarak çalışılıp yayınlanmamıştır. Bu nedenle, Yozgat Orta Anadolu'nun İlk Tunç Çağı için en az bilinen bölgelerden biri olarak kalmıştır. Bu proje ile bu bölgenin İlk Tunç Çağı aydınlatılmaya çalışılacak, bölgenin ilk Tunç Çağ kronolojisi içindeki yeri irdelenerek bölgeler...
Çocuk Gözünden Dış Mekan Oyun Alanları
Sevimli Çelik, Serap(2018-12-31)
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 31. Maddesinde belirtildiği üzere çocukların boş zamanlarını istedikleri gibi değerlendirme, dinlenme, oynama ve yaşına uygun eğlenebilecekleri kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma hakkı vardır (UNICEF, 2004). Bu madde ile birlikte yetişkinlerin genel inanışlarının aksine oyun çocukların sadece boş zamanlarını değerlendirecekleri bir etkinlik olmanın ötesinde çocukların kendi ihtiyaçları ve istekleri ile birlikte kontrol ettikleri, çocuklar tarafından yö...
Kadın İstihdamını Arttırmaya Yönelik Projelerin Etki Değerlendirmesi: Tokat İli Örneği
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2013-09-30)
Türkiye İşgücü piyasasının en önemli özelliklerinden birisi kadın çalışma oranlarına ilişkindir. Kadınların ücretli işgücü katılımlarının en düşük olduğu ülkelerden birisidir. Özellikle kırdan kente göçün devam etmesi ile tarımda istihdam içinde görünen kadınların kentsel alanlarda “ev kadını” statüsüne geçişleri bunun en önemli nedenidir. Kadınların işgücü piyasasına düşük katılımlarını etkileyen önemli hususların başında sahip oldukları eğitim ve beceri düzeylerinin işgücü piyasasının taleplerinin altında...
Eğitimde Dijital Hikayeleme Yönteminin Kullanımı: Yöntemin Kullanımının Benimsenmesi ile Kullanımını Kolaylaştıran ve Güçleştiren Etkenlerin İncelenmesi
Yıldırım, Zahide(2014-12-31)
Bu araştırmanın amacı, Ortaöğretim 9. 10. 11. ve 12. sınıflarında verilen Tarih derslerinde “Dijital Hikayeleme” yönteminin kullanımının benimsenmesinde etkili olan etkenler ile bu yöntemin kullanımını kolaylaştıran ve zorlaştıran etkenleri ortaya çıkarmak ve incelemektir. Bu araştırmada tarih eğitimindeki öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili sorunlardan yola çıkılarak, oluşturmacı yaklaşımın temel alındığı ve öğrencinin aktif olarak katıldığı öğrenme ortamı sunan dijital hikayeleme yönteminin söz konusu ...
Citation Formats
B. Mücen, “1980 Sonrası Feminist Hareketin Kimlik Talebi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61545.