Hide/Show Apps

Kısa Vadeli Yatırımcılar-Uzun Vadeli Yatırımcılar: Borsa İstanbul ve Şili Örnekleri

2017-12-31
Güner, Zehra Nuray
Taşçı, Müge
Finans yazınında teorik çalışmalar yatırımcıların ortalama elde tutma sürelerinin kısa olduğu piyasaların etkin olmadığını iddia etmektedir (Cespa ve Vives, 2015; Chen, Huang ve Zhang, 2012; Zhang, 2012). Bu tezin doğruluğunu ampirik olarak test eden çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Piyasaların etkin olması işlem gören hisse senetlerinin piyasada doğru fiyatlandırılacağı anlamına gelmekte ve yatırımcıların gönül rahatlığı ile işlem yapmalarına olanak sağlamaktadır. O nedenle bir piyasanın sahip olması gereken en önemli özelliklerden birisi etkin olmasıdır. Borsa İstanbul kısa vadeli yatırımcıların yoğun olduğu bir piyasadır. Yüce, Önder ve Mugan (1999) Borsa İstanbul’daki yatırımcıların %80’i için ortalama elde tutma süresinin 4 aydan daha kısa olduğunu göstermektedir. Son yıllarda yatırımcıların elde tutma süreleri Amerika ve Londra gibi gelişmiş borsalarda bile kısalmaktadır. New York Borsası için 1960’larda 8 yıl olan ortalama elde tutma süresi 2000’lerde bir yılın altına düşmüştür. Benzeri bir düşüş, yukardaki grafiklerden de görülebileceği gibi, başka borsalarda da gözlenmektedir. Şili Borsası ise Borsa İstanbul’un tam tersine uzun vadeli yatırımcıların çoğunlukta olduğu bir piyasadır. Bu iki piyasanın özellikleri karşılaştırılarak yukarıda bahsedilen modellerin hipotezlerinin test edilebilmesi mümkün olacaktır. Bölümümüz Finans doktora programı öğrencilerinden Müge Taşçı doktora tezi kapsamında Cespa ve Vives (2015) modelinin öngörülerini test ede