Kaynağın Sunumunun ve Test Formatının Kaynak ve Tanıma Belleği Üzerindeki Etkisi (The Effects of Source Presentation and Test Format on Recognition Memory for Item and Source)

2018-12-31
Mısırlısoy, Mine
Tanyaş, Hilal
Bazı araştırmacıların olası tehditlere karşı uyarısına rağmen (Dodson & Johnson, 1993; Marsh, Cook, & Hicks, 2006), literatürde kaynak denetleme test formatları birbirlerinin yerine alternatif olarak kullanılmaktadır. Bu durum literatürde eksiklik ve karışıklık yaratmaktadır. Çalışmanın amacı, en yaygın kullanılan iki test formatı; tek aşamalı ve iki aşamalı kaynak belleği testlerini, karşılaştırarak bu problematik kullanımı incelemektir. Dahası, kaynağın bloklar halinde veya karıştırılarak sunulması arasındaki fark şimdiye kadar sistematik olarak incelenmemiştir. Spesifik olarak, bu çalışmada test formatının ve kaynağın sunumunun kaynak ve tanıma belleği performansı üzerindeki etkisi araştırılacaktır. Tek aşamalı test formatında, iki aşamalı test formatına göre, daha az kaynak atfetme hatası ve yeni/çeldirici kelimelere karşı daha çok yanlış alarm beklenmektedir. Buna ek olarak, kaynak atfetme hatalarının, kaynağın bloklar halinde sunulduğu duruma nazaran, karıştırılarak sorulduğu durumda daha çok olması tahmin edilmektedir.
Citation Formats
M. Mısırlısoy and H. Tanyaş, “Kaynağın Sunumunun ve Test Formatının Kaynak ve Tanıma Belleği Üzerindeki Etkisi (The Effects of Source Presentation and Test Format on Recognition Memory for Item and Source),” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61590.