Hide/Show Apps

Serbest-el taramayla elde edilen B-modu ultrason videodan 3B hacimsel görüntü oluşturma, görüntü onarma, ters-evrişim ve çözünürlük-üstü uygulamalar

2018-12-31
Mumcuoğlu, Ünal Erkan
Cüneyitoğlu Özkul, Mine
Ultrason, çağdaş tıpta insan içi dokuların görüntülenmesinde kullanılan pek çok modalite arasında (röntgen BT, MR vb.) yumuşak doku kontrastının iyi olması, dokuya zarar vermeme özelliği ve taşınabilir oluşu sebebiyle günümüzde öne çıkan bir görüntüleme tekniğidir. Son yıllarda, hacimsel özelliklere daha iyi hakim olmak için, 2B kesitlerin yanı sıra, 3B görüntüleme de ön plana çıkmaktadır. Hacimsel veriler, tıbbi ultrasonografi için 2B dizi şeklinde tasarlanmış algılayıcılarla elde edilebilir ancak bu algılayıcıların maliyeti yüksektir. Daha düşük maliyetli ve hemen her radyoloji servisinde bulunan 2B ultrasonografi cihazının çıktılarının da kullanılabileceği diğer bir yaklaşım da, elle veya mekanik bir düzenekle alınan 2B görüntü dizilerinden, çakıştırma suretiyle, 3B hacimsel görüntü üretmektir. Bu projede, serbest-el taramayla elde edilen B-modu ultrason videodan 3B hacimsel görüntü oluşturma, görüntü onarma (restoration), ters-evrişim (deconvolution) ve çözünürlük-üstü (super-resolution) gibi yaklaşımlar ile daha yüksek kalitede görüntüler elde edilmesi hedeflenmektedir. Bunları yaparken, ultrason sisteminin gerçekçi çözünürlük ve gürültü modeli (benekli örüntü) kullanılacaktır.