Üç Yeni İlaç Adayı Bileşiğin Sentezi, Karakterizasyonu ve İnsan Telemorik DNA’sı İle Etkileşimlerinin İncelenmesi

2017-12-31
Bu proje kapsamında benzimidazol türevi 3 yeni bileşik sentezlenecek, karakterize edilecek ve bu bileşiklerin insan telomerik DNA dizini, tel24 ile etkileşimleri incelenecektir. Bu proje kapsamında sentezlenecek olan ilaç adayı moleküller, benzimidazol halkasında bulunan alkil grubunun uzunluğu ve türü (bütil, izobütil ve benzil) bakımından farklılık gösterecektir. Projenin en temel amacı kansere endike, insan telomerik DNA dizinlerine kuvvetli bir şekilde bağlanan yeni ilaç adayı molekülleri ortaya çıkartmaktır. Bir diğer temel amaç ise alkil grubunun, bu moleküllerin DNA telomerik dizinlerine bağlanmalarını nasıl etkilediğini ortaya çıkartarak bilgi birikimi elde etmek, ve bu bilgi birikimini kullanarak akılcı ilaç tasarımının önünü açmaktır.
Citation Formats
Ö. Persil Çetinkol, “Üç Yeni İlaç Adayı Bileşiğin Sentezi, Karakterizasyonu ve İnsan Telemorik DNA’sı İle Etkileşimlerinin İncelenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62040.