Hide/Show Apps

Glioblastoma'da Hastaya Özgü Sinyal Ağlarının Hedef Molekül Belirlenmesine Yönelik Yapısal Modellenmesi

Kanser heterojen bir hastalıktır. Tümörler üzerine yapılan gen ekspresyon ve proteomik deneyleri sonuçları farklı hastalarda tümörlerin son derece heterojen olduğunu ortaya çıkarmıştır. Standart terapiler tümörler arası heterojeniteyi hesaba katmada başarısızdır ve tedavi sonucu tümör tekrar oluşabilir. Bu projede, en yaygın ve agresif tip malign insan beyin tümörü olan ve hastadan hastaya büyük farklılıklar gösteren Glioblastoma multiforme (GBM) tümörlerine özel oluşturulan sinyal ağlarının yapısal modellenmesi amaçlanmaktadır. Böylece, hastaya özgü ağlarda mutasyon yada farklı protein izoformlarinin sinyal ağlarında yaptıkları değişiklikler ve etkiledikleri biyolojik yolaklar belirlenecektir. Proje sonucunda beklentimiz, GBM’de kişiye özel tedavi stratejilerinin geliştirilmesine yarar sağlayacak hedef molekülleri tahmin edilmesine ve fonksiyonel mekanizmaların aydınlatılmasına katkı sağlamaktır.