Spor Uygulamalarinda Yorumlanabilir Makine Öğrenmesi

2018-12-31
Makine öğrenmesi ve insanlar birbirlerini tamamlayan becerilere sahipler. İnsanlar, bilgi ve deneyimlerinden soyutlama ve alanlar arasında bilginin aktarımı konusunda daha iyidir. Makine öğrenmesi, ham veri hesaplamada daha iyi ve hızlıdır. Projemin amacı, makine öğrenmesi algoritmalarını insan tarafından yorumlanabilir özelliklerle donatarak aradaki olası kopukluğu dolduracak bir çerçeve model geliştirmektir. Böylece, insanlar makine öğrenmesi teknikleriyle ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmadan da büyük veriyi kullanarak daha iyi kararlar verebilmek ya da otomatik sistemin verdiği kararları yorumlayabilmek için bu sistemlerle etkin etkileşime girebileceklerdir. Bu şekilde her ikisinin de tek başına elde edemeyecekleri kadar iyi bir sonucu elde edebilmek uyum içinde çalışmalarının önü açılacaktır.
Citation Formats
H. Alemdar, “Spor Uygulamalarinda Yorumlanabilir Makine Öğrenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62138.