Hide/Show Apps

Bilimsel Araştırmalarda Mükemmeliyet Merkezlerinin Önemi: Japonya Örneği

Ulusal yenilik stratejileri ve politikaları bir ülkenin vatandaşlarının hayat kalitesi, kamu sağlığı, rekabet gücü ve güvenliğini sağlama açısından büyük öneme sahiptir. Yeniliklerin motor gücü, temel ve uygulamalı araştırmalardır. Bu konuların “araştırma”ya bağlı olması sebebiyle, dünyada birçok ülke üniversitelerini ve araştırma merkezlerini daha rekabetçi hâle getirmek düzenlemeler yapmaktadır. Almanya, Danimarka ve Norveç'teki Mükemmeliyet Merkezleri Avrupa’daki örneklerden bazılarıdır. Japonya’da ise Dünya Kıdemli Uluslararası Araştırma Merkezleri İnisiyatifi (WPI) son beş yılda iki Nobel ödülü çıkartmıştır. Bu çalışma, WPI programının bibliyometrik analiz metotları kullanılarak değerlendirilmesini ve kalitatif metotlarla programın işleyişindeki zorlukları ve başarılı uygulamaları tespit etmeyi amaçlamaktadır. Buradan hareketle, benzer bir programın Türkiye'de uygulanabilmesinin fizibilite çalışması da yapılacaktır.