Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11 baski: 1999-2018)

1999-10-01
Yıldırım, Ali
Simsek, Hasan
Son 30 yılda tüm dünyada giderek artan bir ilgi gören nitel araştırma yöntemleri konusunda ülkemizde yazılmış ilk kapsamlı çalışma olan bu kitap; üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarında ana veya yardımcı ders kitabı olarak yaygınlıkla kullanılmaktadır. Bunun yanında öğretmenler, insan kaynakları uzmanları, şirket yöneticileri, araştırma şirketi çalışanları gibi farklı uygulayıcılar tarafından bu kitap araştırma tasarımı ve yürütülmesi süreçlerinde sık başvurulan bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. 1999 yılında yayınlanan ilk baskısından bugüne kitap önemli ölçüde genişletilmiş ve zenginleştirilmiştir. Elinizdeki 11. baskı, alandaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak internet yoluyla nitel araştırma ve nitel araştırma konusunda sık yapılan hatalara ilişkin eklenen iki yeni bölümle daha kapsamlı bir kaynak kitap haline gelmiştir.Konu BaşlıklarıAraştırma Yöntemlerinde Dönüşümler ve Nitel AraştırmaNitel Araştırma Desenleri ve SüreciNitel Araştırmada EtikNitel Araştırmada ÖrneklemNitel Veri Toplama Yöntemleri: Görüşme, Odak Grup, Gözlem, Doküman Analizi, Mecazİnternet Yoluyla Nitel AraştırmaNitel Veri AnaliziNitel Araştırmada Geçerlik ve GüvenirlikDurum Çalışması ve Eylem AraştırmasıKarma Yöntem AraştırmalarıNitel Araştırmada Sık Yapılan HatalarNitel Araştırma Sonuçlarının Uygulanması
Citation Formats
A. Yıldırım and H. Simsek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11 baski: 1999-2018). 1999.