ETNİK BİR DEMOKRASİDE AZINLIK TANIMI VE AZINLIK HAKLARI:GÜRCİSTAN’DAKİ AHISKA TÜRKLERİTHE DEFINITION OF MINORITY AND MINORITY RIGHTS IN AN ETHNICDEMOCRACY: MESKHETIAN TURKS IN GEORGIA

2017-05-13
Erzincan Üniversitesi Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu (11 - 13 Mayıs 2017)

Suggestions

Azınlık kımlığe sahıp bıreylerın kültürel kımlık oluşum süreçlerı: yorumlayıcı fenomenolojık analız
Büyükaşık Çolak, Canan; Gençöz, Faruk (2020-12-01)
Bu makalede ‘Azınlık gruplarının üyeleri etnik kimliklerini nasıl oluştururlar?’ sorusu üzerinden etnik / kültürel kimlik oluşum süreciyle ilişkili deneyimler analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmada niteliksel metodoloji kullanılmış ve veri analizleri Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz kılavuzu ve adımlarına göre yapılmıştır. Arap Alevi toplumundan dokuz katılımcıyla yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla, neredeyse bir hafta arayla iki kez görüşülmüş ve her görüşme neredeyse 50 dakika sürmüştür. Kat...
Kırım Tatarlarının Ana Vatana dönüşü ve kültürel canlanma sürecinde dil ve eğitim
Aydıngün, Ayşegül (2004-01-01)
Bu makale 1944 yılında ana vatanları Kırım'dan Orta Asya'ya sürülen ve vatana dönme haklarını ancak 1989 yılında elde eden Kırım Tatarları örneğinde etnik / milli kimlik- dil ilişkisini incelemektedir. Kırım'da gerçekleştirilen saha araştırması verilerine dayanan makalenin temel iddiası, dil-etnik / milli kimlik ilişkisinin, dilin sembolik ve etkileşimsel boyutlarının; kimliğin ise etnik /milli ve kültürel boyutlarının birbirinden ayrılması halinde anlaşılabileceğidir. Ayrıca, makalede, vatana dönüş sonrası...
Ahıska Türkleri: Küresel Dinamikler Işığında Göç, Kimlik ve Ulusötesicilik-2
Aydıngün, Ayşegül (2017-10-01)
1944 Sürgünü, 1989 Fergana Olayları, Krasnodar bölgesinde 1989 yılı sonrası yaşanan ayrımcılıklar sonucunda 2007 yılında ABD’ye göç ve Ukrayna’da 2014’te başlayan çatışmalar, Ahıska Türklerini farklı ülkelere göç etmek zorunda bırakan başlıca olaylardır. 20. yüzyılın başlarında göç, anavatandan siyasi, toplumsal ve kültürel açılardan önemli bir kopuşa neden olurken, 20 yüzyılın sonlarına doğru başlayarak sürekli gelişen teknoloji, tüm diğer göçmenlerin durumunda olduğu gibi Ahıska Türklerinin de sınır ötesi...
Loss Of Intrinsic Qualities Of Urban Form And Local Social Processes In The Face Of Globalisation: Case Of Karachi’s Old Town
Ahmed, Suneela (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020)
In their aspiration to imitate cities of the west, many cities in the context of the developing world blindly copy the built form being constructed in other contexts, irrespective of the fact that this imitation may lead to creation of built form which may not be climatically, socially and economically relevant. As a certain type of building is supposed to represent modernism and the future, thus this exercise of copy pasting continues. This practice is evident in all major cities of Pakistan. At ground rea...
Entrepreneurial practices of Turkish immigrants in Berlin
Ülker, Rıza Barış; Yeğenoğlu, Meyda; Department of Sociology (2004)
The aim of this thesis is to demonstrate how immigrants from Turkey try to create flexible identities through their entrepreneurial practices in order to achieve social mobility within the regimes of state, market and social networks in Berlin. To put it differently, the aim of the study is to indicate how immigrant entrepreneurs try to develop strategies and maneuvers vis-à-vis the regulatory mechanisms like immigrant and citizenship laws, high degree of labor market rules, class based corporatist policies...
Citation Formats
H. E. Gürsoy Erdenay, “ETNİK BİR DEMOKRASİDE AZINLIK TANIMI VE AZINLIK HAKLARI:GÜRCİSTAN’DAKİ AHISKA TÜRKLERİTHE DEFINITION OF MINORITY AND MINORITY RIGHTS IN AN ETHNICDEMOCRACY: MESKHETIAN TURKS IN GEORGIA,” Erzincan, Türkiye, 2017, vol. 2, p. 375, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72654.