Açık Tasarım için Tasarım Yoluyla Araştırma: Mutfak Pratikleri Üzerine Bir Çalıştay

2016
Açık kaynaklı yazılım yaklaşımını takiben açık kaynaklı donanım pratiklerinin gelişmesi, Kendin-Yap akımının yeni İnternet teknolojileri (örn. Wiki’ler ve kullanıcı tarafından yaratılan içerik) ve son kullanıcıya dönük dijital üretim teknolojileri (örn. 3B yazıcı, lazer kesici) sayesinde yaygınlaşması, tasarım pratiğinin kolektif bir etkinlik olarak gelişmesine yardımcı olmuştur. Açık tasarım olarak adlandırılan bu yaklaşım, tasarım verisinin paylaşılmasının ve kullanıma açılmasının ötesinde, dünya çapında herkesin, her an katılabildiği geniş ve şeffaf bir beraber yaratım sürecini savunur. Literatürde, açık tasarımın şeffaf süreçleri ve müdahaleye açık çözümlerinin, ürünlerin-parçaların rahatça onarılması, değiştirilmesi ve geliştirilmesi konularında sürdürülebilirlik açısından sunabileceği imkanlardan bahsedilmesine rağmen, bu konunun pratikte ne şekilde ele alınması gerektiği yeterince sorgulanmamıştır. Bu bildiri, açık tasarımın ürün-parça ömrünün uzatılması konusundaki imkanlarını ve kısıtlarını keşfetmek amacıyla tasarım yoluyla araştırma aracı olarak kurgulanan bir çalıştayın hazırlanmasını ve uygulanmasını sunar. Bu çalıştay, küçük ev aletleri etrafında kurgulanan mutfak pratiklerinde açık tasarımın sürdürülebilirlik açısından imkanlarını ve kısıtlarını keşfetmeyi amaçlayan bir doktora çalışmasının parçası olarak geliştirildi ve ilk olarak Helsinki, Finlandiya’da düzenlendi. Çalıştay, mesleki bir yeterlilik aramaksızın açık tasarım ve sürdürülebilirlik konularıyla ilgilenen herkesin katılımına açıktı. Öncelikle katılımcılara, açık tasarımın tanımı ve süreçleri tanıtıldı ve fikir geliştirme süreçlerinde yardımcı olması için hazırlanan sürdürülebilirlik ölçütü kartları sunuldu. Ardından, katılımcılardan gruplar halinde, çalıştay öncesinde geliştirilen yaratıcı tasarım aracını kullanarak, seçtikleri bir mutfak pratiğine (örn. kahvaltı hazırlama, kek hamuru hazırlama, vb.) uygun mutfak aletleri tasarlamaları istendi. Daha sonra, her grup tasarladıkları açık mutfak aleti çözümünü sunarak başka bir gruba iletti. Sonraki grup, geliştirilmiş olan çözümü kendi istek ve ihtiyaçlarına uyarladı. Böylece, bir pratiğe ait en az üç açık mutfak aleti çözümü geliştirildi. Çalıştay sonrasında, çalıştay süreçleri, üretilen açık tasarım çözümlerinin farklı grupların katılımıyla nasıl geliştiği ve sürdürülebilirlik ölçütlerinin ne şekilde iletildiğine dair geri bildirimler almak için katılımcılarla bir odak grup oturumu yürütüldü. Bu bildiride sunulan çalıştay süreci, açık tasarım ve sürdürülebilirlik konularında tasarım yoluyla araştırma yapmak için geliştirilmiş yenilikçi bir araştırma aracı olarak tartışılır.

Suggestions

Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformları için Tasarım Önerileri:Sürdürülebilirlik için Açık Tasarım Yaklaşımı Odaklı Bir Eğitim Projesi
Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu çalışma, tasarım eğitimine konu olan mutfak pratikleri odaklı, açık tasarım ve sürdürülebilirlik ölçütlerini içeren bir eğitim projesinin planlanma ve yürütülme süreçlerini sunar. Sonbahar 201 döneminde tamamlanan bu eğitim projesi, üçüncü yıl endüstriyel tasarım stüdyo dersinin, iki farklı bölümüne katılan toplam 48 tasarım öğrencisi, bir öğretim üyesi ve yarı zamanlı katkı veren bir eğitim asistanını kapsadı. On iki hafta olarak planlanan proje, temel aşamalarında ve değerlendirme süreçlerinde, öğrenc...
Tasarım Aktivizmi Olarak Katılımcı Tasarım ve Tasarımcının Katılım Deneyimi: ODTÜ Asistan Dayanışması Örneği
Süner, Sedef; Kaygan, Harun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Anaakım siyasetten kentsel politikaya, eğitimden tasarıma kadar pek çok mecrada tartışılagelmiş olan katılım kavramı, “karar alma süreçlerinin paydaşlarla paylaşılması vasıtasıyla demokrasinin tesisi” olarak tanımlanıyor. Ancak Bill Cooke ve Uma Kothari’nin tiranlık, Markus Miessen’in ise sahte bir romantizm ve kabus olarak yorumladığı katılım olgusunu, katılan ve katılıma davet edenler arasındaki iktidar biçimini sorgulamadan, muktedirin sunduğu seçenekleri “uzlaşma” yanılgısıyla meşrulaştırması şeklinde d...
Çocuklar için Empatik Tasarım
Süner, Sedef; Günay, Aslı; Kulaksız, Mert (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Kullanıcılarla empatik bağ kurabilmek, tasarımcılar için kullanıcı ihtiyaçlarına ve beklentilerine anlamlı karşılıklar üretebilmek açısından önemli bir araçtır. Çocuklar için ürün ve sistemler geliştirirken onlarla kurulacak empatik bağ, tasarımcılar açısından kritik bir öneme sahiptir; çünkü tasarımcı ve kullanıcı perspektiferi arasındaki farklılıklar, nesil farkıyla da birleşerek iyice açılmaktadır. Çocuk kullanıcılar genellikle yetişkin bakış açısıyla karakterize edilmekte, çocukların ilgi, bilgi ve bece...
Çalıştay 4. Disiplinler Arası Tasarım Deneyimi: Türkiye’deki Mültecilerin Geçici ve Kalıcı Yaşamları için Tasarım Fikri Geliştirme Çalıştayı
Yılmaz, Aslıhan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalıştay, endüstri ürünleri tasarımı lisans öğrencilerinin, tasarım disiplininin doğal dinamiği olan tasarım metodolojisini lisans eğitiminin odaklandığı ‘nesne’ tasarlamanın dışında kullanmaya yönelik bir deneyim atölyesidir. Bu deneyim atölyesi, değişen dünya düzeninde gelişen tasarım uygulamalarının farklılıkları ve benzerlikleri dönüştürerek tanımladığı yeni tasarım alanlarından ‘sosyal tasarım, toplumsal yenilik için tasarım’, ve yenilikçi fikirlerin etkinliğini artıran ‘servis tasarımı, kullanıcı d...
İşbirlikli Mimari Tasarım Eğitiminde Sanal Dünya Kullanımı
Gül, Leman Figen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Üç Boyutlu (3B) sanal dünyaların işbirlikli tasarım eğitiminde gelişen bir bilişim aracı olarak kullanılması son yıllarda artan bir kabul görmeye başlamıştır. Bu makalede 3B sanal dünyaların mimari tasarım eğitiminde kullanımına dair bir atölye çalışması konu edilmiştir. Öğrenciler uzak coğrafyadaki takım arkadaşlarıyla birlikte sanal dünyada bir ev tasarlamışlardır. Newcastle Üniversitesi (Avustralya) ile Rangsit Üniversitesi’ndeki (Tayland) mimarlık öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu sa...
Citation Formats
Y. Bakırlıoğlu, “Açık Tasarım için Tasarım Yoluyla Araştırma: Mutfak Pratikleri Üzerine Bir Çalıştay,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 189, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2016/.