Heyelanlarda inklinometre okumalarının değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar

2018-10-11
Heyelanlarda kayma yüzeyinin derinliğinin belirlenmesi, zemindeki hareket miktarının ve zamana bağlı değişiminin tespit edilmesi, inceleme alanındaki üç boyutlu hareket mekanizmasının anlaşılması, heyelan stabilizasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde projelendirilmesi açılarından inklinometre ile yapılan periyodik ölçümlerin çok büyük önemi vardır. Bütün bunların doğru yapılabilmesi için her heyelan için ayrı değerlendirilmek üzere, uygun inklinometre borularının seçimi, boru ve çevresindeki zeminin birlikte hareketini sağlamak üzere boru çevresinin enjeksiyonunun dikkatle yapılması, ilk okumanın alınması ve her heyelana özgü belirlenecek periyotlarla zemin hareketlerinin titizlikle ölçülmesi gerekmektedir. Ayrıca, inklinometre ölçümlerinin yanlış yorumlanması, heyelan kütlesinin olduğundan daha sığ veya olduğundan daha derin olarak belirlenmesine, kayma mekanizmasının yanlış anlaşılmasına ve buna bağlı olarak yanlış heyelan stabilizasyon projelendirmelerine yol açabilmektedir. Bu çalışmada, inklinometrelerin yerleştirilmesinde, okumalarında ve alınan ölçümlerin yorumlanmasında sıklıkla gözlenen problemler, yanlış değerlendirmeler ele alınmış, Türkiye’de ve dünyada yaşanmış heyelan vakalarından doğru ve yanlış inklinometre ölçüm ve yorumlama örnekleri sunulmuştur. Ölçüm hassasiyeti, ölçüm hatası, rastlantısal hata, sistematik hata, sıfır sapma hatası, dönme hatası vb. yaygın hatalar örneklerle ele alınarak, bu hatalı ölçümlerin nasıl düzeltilebileceği irdelenmiştir. Bu çalışmanın heyelanlarda inklinometre okumalarını yapan, verileri değerlendiren, stabilizasyon projeleri yapan/kontrol eden paydaşlar için faydalı olacağı düşünülmektedir.
Citation Formats
N. Huvaj Sarıhan, “Heyelanlarda inklinometre okumalarının değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar,” Ankara, Türkiye, 2018, vol. 1, p. 47, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75166.