Lise Öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanı Hakkındaki Görüşleri

2006-01-01
Bora Doğan, Nihal
Arslan, Orhan
Çakıroğlu, Jale
Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki lise 10. sınıf öğrencilerinin bilimin doğası hakkında bakış açılarını araştırmaktır.Araştırmaya Türkiye’nin yedi coğrafik bölgesinden seçilen 21 ilden toplam 1994 öğrenci (872 kız, 1121 erkek) katılmıştır.Katılımcıların “bilimin doğası” hakkındaki görüşlerini değerlendirmek için “Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşler” (VOSTS)anketinden 6 soru bu çalışma için seçilerek, Türkçe’ye adapte edilmiş ve kullanılmıştır. Sonuçlar, öğrencilerin bilimin doğasıkonusunda birçok kavram yanılgısına sahip olduklarını göstermiştir. Katılımcıların bilimin tanımı, bilim insanlarının özellikleri,bilimin temel varsayımları hakkında geleneksel görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin bilimin doğasıhakkındaki görüşlerinin cinsiyet, okul tipleri ve bulundukları bölgelere göre gözlenen farkın anlamlı olduğu bulunmuştur

Citation Formats
N. Bora Doğan, O. Arslan, and J. Çakıroğlu, “Lise Öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanı Hakkındaki Görüşleri,” Hacettepe Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 31, pp. 32–44, 2006, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: 0.