Issue 1-2

Issue Number
1-2
Volume Number
Date of Issue
1990
ISSN
0258-5316
Metadata
Editorial / Yazı Kurulundan
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1990)
Osmanlı Yüzer Köprüleri
Tanyeli, Gülsün; Tanyeli, Uğur (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1990)
From the second half of the 15th century, Ottomans built pontoon bridges on the two extremes of the Empire, Mesopotamia and the Balkans, both for military and civil purposes. As a technological and organizational problem, ...
A Vision Of Imperial Unity: The Temple Of Venus And Roma
Güven, Suna (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1990)
As one of the largest building projects of Hadrian in Rome, the Temple of Venus and Roma captures the eye of the beholder in its ruined state even today. Notwithstanding its gargantuan scale, the renowned edifice is associ...
Gıyaseddin Jemshid El-Kashi And Stalactites
Özdural, Alpay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1990)
Giyaseddin Cemşid el-Kaşi'nin Miftah el-Hisab adlı kitabında sözünü mukarnas ölçeği mukarnasların karmaşık görünen geometrisini çözümlemekte anahtar görevi görebilir. Kitaptaki konuyla ilgili bölümün çevrisini ve analizini...
On The Occasion Of The Exhibition 'Poetics Of Urban Architecture'
Valjakka, Ilmo (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1990)
Mimari miras geçmişten geleceğe bir süreçtir. Yaşamın anlamı ve yaşam biçimi mimarinin başlangıç noktasını oluştururlar; kentler ve binalar yaşamın sonuçlarıdır. Mimari, yaşamın ürettiği gereksinimlere ve günlük sorunlara ...
Mondrian: Neo-Plasticism And Its Influence In Architecture
Al-saati, Abdulaziz (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1990)
Mondrian'ın Neo-Plastisizm ilkesi, dünyanın karmaşıklığı karşısında daha soyut bir sanatın, bilim gibi, insan hayatına pratik katkıları olabileceği görüşüne dayanmaktadır. Mondrian, sanatta içerik ve biçimin ayrılmaz bütün...
1980'li Yıllarda İngiliz Planlama Deneyimleri
Altaban, Özcan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1990)
This article attempts to convey the outlines of the planning experience in Britain in the 1980's. The Thatcher administration has introduced a new approach to planning issues along with many other parts of the established ...
Citation Formats