Issue 2

Issue Number
2
Volume Number
ISSN
0258-5316
Metadata
Editorial / Yazı Kurulu’ndan
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 2008)
Kastamonu'da 19. Yüzyıl Ticaret Yapıları
Eyüpgiller, Kutgün; Topçubaşı , Mine; Polat, Işıl (2008-1-1)
Kastamonu, a city in the North-west of Anatolia and a settlement in the “Paphlagonia” region of ancient history, has always been a cultural and commercial center for the nearby villages and cities. In the nineteenth. centu...
Arazi ve Arsa Düzenlemesi (18. Madde Uygulaması) Sürecinin Kentsel Mekân Oluşumu Açısından İrdelenmesi
Meşhur, Mehmet Çağlar (2008-1-1)
Urban planning defined as a process includes all phases (or stages) from assigning goals and purposes for planning to implementation of urban plans. Since it is a process, success of urban planning completely depends on th...
Class Dimension of Housing Inequalities in the New Era of Liberalization: A Case Study in Ankara
Akpınar, Figen (2008-1-1)
Ekonominin küresel yeniden yapılanmasının kentin yerel coğrafyasına iki tür etkisinden söz edebilir. Birincisi, tabakalaşma örüntüsünün değişmesidir. Bir tarafta finans sektörü ve ihtisaslaşmış hizmetlerde çalışan üst-düze...
Türkiye’deki Kentiçi Ulaşım Planlaması Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Özalp, Musa; Öcalır, Ebru Vesile (2008-1-1)
Nazım planların arazi kullanım kararları ve ulaşım yapısı arasındaki etkileşim ve uyumu analiz eden kapsamlı kentsel ulaşım planları dünyanın çeşitli kentleri için 1950’li yıllardan bu yana hazırlanmakta ve uygulanmaktadır...
Photography at Arms: “Early Republican Ankara” from Nation-building to Politics of Nostalgia
Batuman, Bülent (2008-1-1)
Ankara, gerek yeni kurulan Cumhuriyet’in gerekse modern bir ulus inşa etme projesinin önemli bir sembolü olmuştur. Başkent Ankara’nın inşası, yeni bir toplumsal yapının ve ona uygun siyasal rejimin kuruluşuna koşut olarak ...
‘Molar Kafes’: Le Corbusier ve Modülor
Şentürk, Levent (2008-1-1)
In this essay, Modulor is redefined as ‘molar’. ‘Molar’ is the name of the categories of sameness baptised by Gilles Deleuze and Felix Guattari in Anti-Oedipus (Capitalism and Schizophrenia, 1972). The molecular is the mac...
Analysis of Filmmaking Techniques for Architectural Animations
Alvarado, Rodrigo Garcia (2008-1-1)
Digital animation provides a new possibility to exhibit architectural projects, but it must address some features to properly show the building design. This paper exposes a review of diverse moving images presentation of a...
Geç Osmanlı İnşaat Ortamında “Binâ Emînliği”
Şenyurt, Oya (2008-1-1)
“Construction custodian” existed starting from the early stages of the Ottoman Empire to its final periods, a position which occupied a special importance in the organization of construction activity. It is remarkable that...
The Question of Non Standard Form
Mennan, Zeynep (2008-1-1)
Originally written as a curatorial essay for the international architectural exhibition “Non Standard Architectures” at the Centre Pompidou, Paris (2002-2003), this paper discusses the formal and epistemic implications of ...
Citation Formats