Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
ISSN
0258-5316
Metadata
POST OCCUPANCY EVALUATION IN THE PRACTICE OF ARCHITECTURE A CASE STUDY OF LUTFI KIRDAR CONVENTION AND EXHIBITION CENTRE
Tanyer, Ali Murat; Pembegül, Tuğba (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010-01-01)
In recent years, changing market conditions and limitations on resources have put enormous stress on the construction industry (1). Projects’ scope gets complex and clients / owners are now asking construction professional...
HOW TO SHAPE UP CONSERVATION-LED REGENERATION INITIATIVES REGARDING COMMUNITY NEEDS'
Akkar Ercan, Zübeyde Müge (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010-01-01)
The hexagonal basin at Komana: A Preliminary Architectural Study Komana'daki̇ altigen su yapisi̇: Mi̇mari̇ açisindan bir ön arastirma
Erciyas, Deniz Burcu; Çinici, Ahmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010-07-28)
Yeniden Kullanıma Adaptasyonda Bina Performansının Kullanıcılar Üzerinden Değerlendirilmesi
Aydın, Dicle; Yaldız, Esra (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Bu çalışma (1), yapılış amacı dışında günümüz işleviyle yaşamını sürdüren bir kültür varlığının mekânsal performansının ne olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Problem, yeni işlevin mekânsal ve eylemsel gereklilikl...
The Role of Art in Science
de JONG, Taeke M. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
The study of architectural, urban and related technical design struggles with its context sensitivity hampering a contextless and categorybound scientific generalization. Many concepts describing design issues are differ...
SUSTAINABLE CONSERVATION ISSUES OF Four 14th and 15th Century Mosques In AnkarA: AHİ ELvan MOSQUE, ÖRTMELİ, SABUNî AND POYRAJI MESJIDS
Erder, Evin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
LEISURE GARDENS, SECULAR HABITS: THE CULTURE OF RECREATION IN OTTOMAN DAMASCUS
Akkach , Samer (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Leisure gardens and the culture of recreation associated with them have long been an integral part of urban life in Middle Eastern cities. Yet only little has been uncovered on urban landscape history and associated spa...
ANKARA METROPOLİTEN ALANI’NDA İMALAT SANAYİNİN YER DEĞİŞTİRME SÜRECİ VE ÖZELLİKLER
Boston, Meryem; Erdoğan Aras , Fatma; Görer Tamer , Nilgün (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
1980’lerde neo liberal politikaların uygulanmasına koşut olarak bir yandan firmalar arası rekabetin artması ve sanayinin yeniden yapılanması, diğer yandan da merkezi ve yerel otoritenin kentsel dönüşüm ve yenileme proje...
POSTMODERNIST HOTEL-CASINO COMPLEXES IN NORTHERN CYPRUS
Yücel Besim , Devrim; Kiessel, Marco; Tozan Kiessel, Asu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Recent developments in tourism strongly affect related architecture in Turkish-Cypriot northern Cyprus. Increased investments are made in hotel-casino complexes since gambling was forbidden in Turkey in 1998, and the in...
Structural Assessment and Strengthening of Atatürk’s Mausoleum, Anitkabir
Toker, Saadet; Kocatürk, Tuba; Ünay, Ali İhsan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Citation Formats