Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
ISSN
0258-5316
Metadata
Editorial / Yazı Kurulu’ndan
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 2010)
Yeniden Kullanıma Adaptasyonda Bina Performansının Kullanıcılar Üzerinden Değerlendirilmesi
Aydın, Dicle; Yaldız, Esra (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Bu çalışma, yapılış amacı dışında günümüz işleviyle yaşamını sürdürenbir kültür varlığının mekânsal performansının ne olduğunu belirlemekamacıyla yapılmıştır. Problem, yeni işlevin mekânsal ve eylemselgerekliliklerinin sap...
The Role of Art in Science
Jong, Taeke M. de (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
The study of architectural, urban and related technical design struggles with its context sensitivity hampering a contextless and categorybound scientific generalization. Many concepts describing design issuesare different...
Sustainable Conservation Issues Of Four 14th And 15th Century Mosques In Ankara: Ahi Elvan Mosque, Örtmeli, Sabunî And Poyraji Mesjids
Erder, Evin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Bu çalışmada, Ankara’da bulunan Ahi Elvan Camisi, Örtmeli Mescidi, Sabunî Mescidi ve Poyracı Mescidi’lerinin bugünkü fiziksel durumları ile geçmişte ve günümüzde korunmaları için alınmış bulunan önlemler değerlendirilmiş, ...
Leisure Gardens, Secular Habits: The Culture Of Recreation In Ottoman Damascus
Akkach , Samer (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Leisure gardens and the culture of recreation associated with them have long been an integral part of urban life in Middle Eastern cities. Yet only little has been uncovered on urban landscape history and associated spa...
Ankara Metropoliten Alanı’nda İmalat Sanayinin Yer Değiştirme Süreci Ve Özellikleri
Boston, Meryem; Erdoğan Aras , Fatma; Görer Tamer , Nilgün (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
1980’lerde neo liberal politikaların uygulanmasına koşut olarak bir yandan firmalar arası rekabetin artması ve sanayinin yeniden yapılanması, diğer yandan da merkezi ve yerel otoritenin kentsel dönüşüm ve yenileme projeler...
Postmodernist Hotel-Casino Complexes In Northern Cyprus
Yücel Besim , Devrim; Kiessel, Marco; Tozan Kiessel, Asu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Recent developments in tourism strongly affect related architecture in Turkish-Cypriot northern Cyprus. Increased investments are made in hotel-casino complexes since gambling was forbidden in Turkey in 1998, and the in...
Structural Assessment and Strengthening of Atatürk’s Mausoleum, Anıtkabir
Toker, Saadet; Kocatürk, Tuba; Ünay, Ali İhsan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Anıtkabir is the mausoleum of Mustafa Kemal Atatürk, the commander of Turkish War of Independence and the founder of Republic of Turkey. Rather than a work of architecture, Anıtkabir has been a symbol and a focal center of...
House Museum: A New Function For Old Buildings
Savaş, Ayşen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Aydınlanma projesinin düşünsel ve kurumsal son ürünlerinden biri olarak ele alınan müzeler, 18. yüzyıl sonundan bu yana toplumsal dönüşümlerin temsil ortamı olarak değerlendirilmişlerdir. Türkiye’de Müze Bilimi’nin bir ara...
Back To The Year When It All Started: Local Determinants Of Party Preferences In 2002 Turkish Elections
Işık, Oğuz; Pınarcıoğlu, M. Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
İslami eğilimleri olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 2002 seçimlerini kazanarak iktidara gelmesi ile birlikte Türkiye siyasetinde çok önemli bir değişim yaşandı. Seçimler Türkiye siyasetini derinden belirleyen “tsun...
Citation Formats