Department of Psychology

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Publication (1360)
Thesis (401)
Project (57)
Open Course (3)
Patent (1)

Has File(s)
No (1068)
Yes (754)

Author
Özkan, Türker (141)
Gençöz, Tülin (113)
Kazak Berument, Sibel (106)
Sakallı, Nuray (81)
Bozo Özen, Özlem (69)

Subject
Psychology M.S. thesis (202)
Psychology Phd thesis (82)
General Psychology (79)
Social Psychology (49)
Psychology. (48)

Date Issued
1986 - 1989 (26)
1990 - 1999 (80)
2000 - 2009 (363)
2010 - 2019 (948)
2020 - 2023 (404)

Item Type
Journal Article (866)
Master Thesis (275)
Conference Paper (234)
Ph.D. Thesis (126)
Book Chapter (62)

Recent Submissions

Psychometric properties of the Hogg Eco-Anxiety Scale (HEAS-13) and the prediction of pro-environmental behavior
Türkarslan, Kutlu Kağan; KOZAK, EKİN DOĞA; YILDIRIM, Jülide Ceren (2023-12-01)
Objectives: Eco-anxiety, a novel conceptualization of anxiety in relation to ecological problems, has become a significant subject of interest in psychology. The Hogg Eco-Anxiety Scale (HEAS-13) is a recently developed, va...
Tanı Bir Damgalama mı Yoksa Meşrulaştırma mı? Tıbbileştirme Söylemi ve Lacanyen Psikanalitik Teori Kapsamında Bir Tartışma
Baltacı, Sinem; Gençöz, Tülin; Sarı Demir, Sevda (ODTÜ, 2023-10-30)
Çok sayıda araştırma, psikolojik sıkıntılar yaşayan bireylerin genellikle çevreleri tarafından çeşitli ayrımcılık, önyargı ve damgalamaya maruz kaldıklarını ve bu nedenle sorunlarını sıklıkla gizleme eğiliminde olduklarını...
Ebeveynlik Biçimleri ve Sınırda Kişilik Arasındaki İlişkide Şema Alanları ve Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü
Tetir, Deniz; Akın Sarı, Burçin (ODTÜ, 2023-10-30)
Bu çalışmada, algılanan ebeveynlik biçimleri ve sınırda kişilik örüntüsü arasındaki ilişkide erken dönem uyum bozucu şema alanları ve duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan analiz sonuç...
Görsel İllüzyonların Nörotipik ve Patolojik Algı Hakkında Öğrettikleri
Dövencioğlu, Dicle (ODTÜ, 2023-9-30)
Görsel illüzyonlar, daha yaygın isimleriyle göz yanılsamaları/aldanmaları, popüler anlamlarıyla gözün kanıp gerçekten olmayan bir şeyi görmesi olarak bilinirler. Bu incelemenin amacı, illüzyonların arada bir beynin gerçekl...
Spor Yaralanmalarında EMDR Terapisinin İşlevselliği: Bir Olgu Sunumu
Seydaoğulları, Ömer; Sarı, İhsan (ODTÜ, 2023-9-30)
Bu araştırmanın amacı, spor yaralanması sonrası gerçekleştirilen EMDR terapisinin sporcunun psikolojik becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi ve uygulanan terapiye yönelik sporcunun görüşlerinin belirlenmesidir. Araşt...
Davranışsal Bağımlılıklara Yönelik Müdahalelere İlişkin Bir Derleme
Sayan Karahan, Ayşegül (ODTÜ, 2023-9-30)
Bağımlılıklar, kontrol kaybına ve çoklu olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Madde kullanımı içermeyen bağımlılıklar ilgi görmeye başlamış ve bu tür bağımlılıkların iyileştirilmesi için sunulan müdahaleler yaygınlaşmıştır. Bu...
The Relationship Between Vaccine Hesitancy and Personality Traits
Parlak, Ece; Çatan, Hanife Merve; Üzel, Esma; Kireç, Birkan; Demirci, Hasan (ODTÜ, 2023-9-30)
The current study aimed to examine the relationship between vaccine hesitancy and personality traits. 404 volunteers between the ages of 18-65 participated in the study. Sociodemographic Data Form, Scale of Vaccine Hesitan...
Trafik Kazazedelerinin Deneyimlerinin İncelenmesi: Ölümün Kıyısında, Yaşamın Derinliğine Bir Bakış
Kaçan-Bibican, Bilgesu; Fındık, Gizem; Öz, Bahar (ODTÜ, 2023-9-30)
Türkiye’de yılda 1,1 milyon trafik kazası gerçekleşmekte ve bu kazalarda her yıl 6 binin üzerinde insanımız hayatını kaybederken 280 binin üzerinde insanımız da yaralanmaktadır. Bu çalışmanın amacı bu kadar büyük sayıda ka...
Anoreksiya Nervoza Tarihinin Psikanalitik Perspektiften Değerlendirilmesi
Demir, Eylül Ceren; Ünal, Elif; Gençöz, Tülin (ODTÜ, 2023-9-30)
Antik dönemlerden günümüze değin tarihte kendine yer bulan anoreksiya nervoza, tanımı ve etiyolojisi ile birlikte yıllar içerisinde çeşitli tartışmalara neden olmuş; etiyolojisi ve tanımı yıllar içinde evrilmiştir. Bu evri...
“Yol Ayrımı” Filmi’nin Bowen Aile Sistemleri Teorisi’nin Temel Kavramları Açısından Değerlendirilmesi
Gültekin Arayıcı, Sema; Tekinsav Sütçü, Günay Serap (ODTÜ, 2023-9-30)
Bu çalışmada aile sistemleri teorisinin temel kavramları açıklanmış, ardından Yol Ayrımı filmi kapsamında bu kavramların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda; aile sistemleri teorisinin temel kavramları olan benliğin f...
Narsisizmde Ebeveynleşmenin Rolü: Benlik Saygısı ve Kontrol Odağının Aracı Etkisi
Say, Gülen; Dağ, İhsan (ODTÜ, 2023-9-30)
Bu çalışmada büyüklenmeci narsisizm, ebeveynleşme, kontrol odağı ve benlik saygısı arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca büyüklenmeci narsisizm ile ebeveynleşme arasında kontrol odağı ve benlik say...
Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Önlenmesine Yönelik Korku Belleği Üzerine Yapılan Müdahaleler
İlhan, Çınar Furkan; Kışlal, Sezen (ODTÜ, 2023-9-30)
Klasik korku koşullaması, klinik öncesi çalışmalarda travma sonrası stres bozukluğunu (TSSB) modellemede kullanılmaktadır. Yeniden-bütünleştirme sürecinde anılar belleğe geri çağrıldığında, bellek değişime açık bir hale ge...
Can We Distinguish Guilt-Proneness and Shame-Proneness?: Therapeutic Suggestions
İnan, Emine; Gençöz, Faruk (ODTÜ, 2023-9-30)
The aim of the current study was to distinguish the reactions and expectations of individuals on the basis of their guilt- and shame-proneness. For this purpose, two vignettes and related questions were presented to the 34...
Psikolojik Stresle Baş Etmede Olumlu Duygulara Odaklanma: Dışavurumcu Yazma Müdahalesi
Turan, Numan; Tekin, Işıl (ODTÜ, 2023-9-30)
Dışavurumcu yazmanın (DY) psikolojik işlev üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar, duyguların yazı ile açılmasının zihinsel ve fiziksel sağlığa fayda sağlayabileceğini göstermiştir. Araştırmada, dışavurumcu yazma uygulam...
İnsan Eylemlerini Algılama, Önemi ve Nöral Temelleri
Ürgen, Burcu A.; Nizamoğlu, Hilal (ODTÜ, 2023-9-30)
İnsanlar dahil olmak üzere tüm hayvanların sahip olduğu temel bir beceri, çevredeki diğer canlıların hareket ve eylemlerini algılama ve tanıma yeteneğidir. Günümüze kadar yapılan nörofizyolojik ve nörogörüntüleme çalışmala...
Analysis of temporal and spatial changes in istanbul northern forests with satellite images and landscape metrics
Sarı, Erkin; Musaoğlu, Nebiye (2023-09-05)
There is an urbanization process on a global scale with population growth and technological developments. Especially in metropolitan cities, mega projects located on the city periphery lead to environmental pressure on nat...
Instagram Kullanımı, Nesneleştirme ve Kilo Damgalaması: Korelatif ve Deneysel Bir Çalışma
Şahin, Merve Nur; Abayhan, Yasemin (2023-08-01)
Genetic and environmental influences on one-trial conditioned context aversion in mice.
İlhan, Çınar Furkan; Urcelay, Gonzalo P; Kışlal, Sezen (2023-06-26)
Soy içi C57BL/6J Farelerde Beklentisel Bulantı ve Kusma Modeli
İlhan, Çınar Furkan; Kışlal, Sezen (2023-06-01)
Omega-3 Yağ Asitlerinin Obeziteye Bağlı Nörobiyolojik ve Davranışsal Değişiklikler Üzerindeki Rolü
Ülke, Esra; Kışlal, Sezen (2023-06-01)
Obeziteye bağlı sağlık sorunlarının mevcut önleme ve tedavi yaklaşımlarının yetersizliği, alternatif terapötik yöntemlerin arayışını beraberinde getirmiştir. Bu derleme, obezitenin neden olduğu nörobiyolojik ve davranışsal...
Citation Formats