Department of Psychology

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Publication (1126)
Thesis (401)
Project (57)
Open Course (3)
Patent (1)

Has File(s)
No (906)
Yes (682)

Author
Özkan, Türker (130)
Gençöz, Tülin (102)
Sakallı, Nuray (75)
Bozo Özen, Özlem (63)
Sümer, Nebi (59)

Subject
Psychology M.S. thesis (202)
Psychology Phd thesis (82)
General Psychology (79)
Social Psychology (49)
Psychology. (48)

Date Issued
1986 - 1989 (26)
1990 - 1999 (79)
2000 - 2009 (349)
2010 - 2019 (889)
2020 - 2022 (244)

Item Type
Journal Article (756)
Master Thesis (275)
Conference Paper (149)
Ph.D. Thesis (126)
Book Chapter (44)

Recent Submissions

Tekrarlama Krizi ve Psikoterapi Etkililik Çalışmaları
Türkarslan, Kutlu Kağan (2022-04-01)
Son 10 yıldır psikoloji alanında kendini gösteren ve alanı derinden sarsan tekrarlama krizi, psikolojinin her alt alanını, araştırma bulgularını ve genel kabullerini yeniden değerlendirmesi için harekete geçirmiştir. Kl...
Erkeklerin Cinsiyetçiliğe Tepkileri: Meşrulaştırma, Kendini Suskunlaştırma, Yüzleşme ve Kolektif Hareket
Sakallı, Nuray; RUMELİ, YAĞMUR; Şahin, Merve Nur (2022-04-01)
Social comparison orientation mediates the association between HEXACO and self-presentation
Demir, Sila; Özkan, Türker; DEMİR, BAŞAR (2022-04-01)
Various researchers have investigated the personality correlates of defensive and assertive self-presentation. Yet, only a few studies go beyond the direct relationships and examine the underlying mechanism. The current st...
Minority Stress and Mental Health of Gay Men in Turkey: The Mediator Roles of Shame and Forgiveness of Self
Unsal, Berk Can; Bozo Özen, Özlem (2022-03-01)
Proximal minority stressors (i.e., internalized homonegativity, anticipation of rejection, and concealment of sexual identity) lead to depression and anxiety. General psychological factors mediate the association of proxim...
Erken Evlilik Yapan Kadınların Evli Kadın Rolünü Deneyimleme Sürecine İlişkin Nitel Bir Araştırma
Aslan Cevheroğlu, Büşra; Kışlak, Şennur (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Çocuk evliliği ya da erken evlilik, gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak karşılaşılan önemli bir kadın ve çocuk sağlığı sorunudur. Erken evlilikler genellikle resmi nikah olmaksızın, dini nikahla gerçek...
COVID-19 Stresörlerine Maruziyet ve Stres Tepkisi Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Atak, Zuhal Beyza; Yalçınkaya Alkar, Özden (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Bu çalışma ile COVID-19 pandemi sürecine ilişkin stresörleri, bireylerin bu stresörlere maruziyetlerini ve stresörlere ait stres düzeylerini değerlendirmek amacıyla Park ve arkadaşları (2020) tarafından geliştirilen COVID-...
Algılanan Ebeveynlik Biçimlerinin Kişiler Arası Döngüsel Model Üzerinde Temsili
Akyunus, Miray; Akbay, Sergen (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Şema Terapi Kuramına göre farklı ebeveynlik biçimleri, çocukluk çağında karşılanmayan veya fazlasıyla karşılanan temel psikolojik ihtiyaçlar aracığıyla erken dönem uyumsuz şemaların gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır....
Terapötik Bir Araç Olarak Fotoğraf ve Fototerapi Teknikleri
Arslan, Özge (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Fotoğraf, anı zamanda dondurarak kayıt altına alabilmesiyle gerçekliğin güvenilir bir temsili kabul edilmektedir. Bu bağlamda fotoğraf; belgesel, haber, reklam gibi pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Bu yaygın kullanı...
Çocuklarını Kurum Bakımına Bırakan Annelerin Annelik Deneyimlerinin Psikanalitik ve Kuram Oluşturma Perspektiflerinden Araştırılması
Temel, Müyesser İrem; Yavuz Sever, Ayşe Elif; Tekdemir, Göklem (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Bu çalışma, çocuklarını kurum bakımına bırakmış ve ardından çocukları koruyucu ailelere yerleştirilmiş olan kadınların öznel annelik deneyimlerini araştırmaktadır. Psikanalitik bir perspektif benimsenerek katılımcılarla ge...
The Impact of the Level of Fear Experienced During the COVID-19 Epidemic on Risk Aversion and Work Interaction Avoidance Behaviors: An Application on Health Professionals
Yalman, Fuat; Sancar, Tekin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
The main purpose of this study was to determine the effect of the level of fear experienced during the COVID-19 epidemic on risk aversion and work interaction avoidance behaviors. Healthcare workers have always been the gr...
Saat Çizme Testinin Çocuk ve Ergenler için Gelişimsel ve Klinik Gösterge Olarak Kullanımı
Erden, Gülsen; Uluç, Sait (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Saat çizme testi [SÇT], yürütücü işlevleri, motor planlama becerisini ve görsel uzamsal becerileri inceleyen nöropsikolojik bir değerlendirme aracıdır. Görgül çalışmalar, SÇT'nin genel bilişsel işlev düzeyini iyi yordayan ...
Lacanyen Psikanalizde Eyleme Dökme: Bir Vaka Örneği
Can, Demet; Uçar Özsoy, Selin; Gençöz, Faruk (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Psikanalitik literatürde eylem, öznenin sorumluluğunu aldığı etik bir kavram olarak ele alınmaktadır. Eylemin etik oluşu bilinçli amaçlara ek olarak bilinçdışı niyetleri de içermesi ile ilgilidir. Freud ve Lacan, bir eylem...
Boşanma Sürecinde Psikolojik Müdahaleler Üzerine Bir Derleme
Sayan Karahan, Ayşegül (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Bu derlemede boşanma sürecinde etkili uygulamalara temel oluşturmasına katkı sağlamak amacıyla psikolojik müdahaleler betimsel düzeyde ele alınmaktadır. Bir kriz durumu olan boşanmanın eşler ve varsa çocukları üzerinde olu...
Çoklu Bellek Sistemleri Bakış Açısı ile Nörogelişimsel Bozuklukların, Stres ve Ergenlik Dönemi ile İlişkili Psikopatolojilerin İncelenmesi: Bir Derleme Çalışması
Konaç, Aslı; Ünal, Çağrı Temuçin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Bu derleme çalışmasının amacı, belirli psikopatolojilerin incelenmesinde ve tedavisinde daha etkili seçeneklerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülen çoklu bellek sistemleri teorisini klinik psikoloji alan yazı...
A Bibliometric and Altmetric Analysis and Visualization of Obsessive Compulsive Disorder: The Top 100 Most Cited Influential Studies
Başhan, Dilara Nurefşan (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Obsessive-Compulsive Disorder [OCD] is a psychiatric/psychological disorder that can start in childhood, adolescence, or early adulthood and progress quite severely depending on age of onset, and several other reasons. It ...
Sleep go away, I don’t have much time left to live: Is bedtime procrastination related to perceived time left in life?
OKAY GÜNAY, DENİZ; Türkarslan, Kutlu Kağan; ÇEVRİM, MUSTAFA; Bozo Özen, Özlem (2022-01-01)
Objective: Sleep insufficiency is a common public health problem associated with various psychological and physical health outcomes. A recently proposed cause for sleep insufficiency is bedtime procrastination. Despite exi...
You Mean the World to Me: The Role of Residential Mobility in Centrality of Romantic Relationships
Yilmaz, Cansu; Selcuk, Emre; Gunaydin, Gul; Cingöz Ulu, Banu; Filiztekin, Alpay; Kent, Oya (2021-12-01)
Integrating the suffocation model of marriage with research on residential mobility, the current studies examined for the first time whether long-term romantic relationships are more central for residentially mobile (vs. s...
Social Contact, Academic Satisfaction, COVID-19 Knowledge, and Subjective Well-being Among Students at Turkish Universities: a Nine-University Sample
Erden, Gulsen; Özdoğru,Asil Ali ; Çoksan, Sami; Ogel-Balaban, Hale; Azak, Yakup; Altinoglu-Dikmeer, Ilkiz; Ergul-Topcu, Aysun; Yasak, Yesim; Kıral-Uçar, Gözde ; OKTAY, SEDA; KARACA DİNÇ, PELİN; MERDAN YILDIZ, EZGİ DİDEM; Eltan, Selen; Kumpasoğlu, Güler Beril; Baytemir, Gulsen (2021-12-01)
Adverse effects of COVID-19 are seen not only on the physical health of infected individuals but also on their subjective well-being. Sudden changes in social lives, lockdowns, and shifts towards online education have had ...
Genç Homoseksüel Kız Vakası
Uçar, Selin (Nobel Yayın Dağıtım, 2021-12-01)
Evlilikte ve Boşanmada Kadınların Soyadı Değişimi Üzerine Sosyal Psikolojik Bir Derleme
Sakallı, Nuray; Hürriyetoğlu, Heyyem; Şat, Fulya (2021-12-01)
Citation Formats