Department of Psychology

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Publication (1160)
Thesis (401)
Project (57)
Open Course (3)
Patent (1)

Has File(s)
No (926)
Yes (696)

Author
Özkan, Türker (135)
Gençöz, Tülin (108)
Sakallı, Nuray (79)
Bozo Özen, Özlem (66)
Sümer, Nebi (60)

Subject
Psychology M.S. thesis (202)
Psychology Phd thesis (82)
General Psychology (79)
Social Psychology (49)
Psychology. (48)

Date Issued
1986 - 1989 (26)
1990 - 1999 (79)
2000 - 2009 (349)
2010 - 2019 (891)
2020 - 2022 (276)

Item Type
Journal Article (777)
Master Thesis (275)
Conference Paper (155)
Ph.D. Thesis (126)
Book Chapter (47)

Recent Submissions

Ideological orientations and generalized prejudice in Turkey: Adapting the dual process motivational model
Birdir, Ekin; SAYILAN, GÜLDEN; Cingöz Ulu, Banu; Adams, Glenn (2022-09-01)
© 2022 Elsevier LtdThe mutually exclusive authoritarianisms (i.e., nationalist, secular, and elitist vs. religious-Islamist) in West Asia (Middle East) do not correspond to the political structures in Euro-American setting...
How does culture relate to benevolent and hostile sexism?
Özdemir, Fatih; Sakallı, Nuray (Routledge Curzon, London , 2022-09-01)
Freud’dan Lacan’a Vaka İncelemeleri ve Psikanalitik Değerlendirmeler: Cilt 2
Gençöz, Tülin (Nobel Yayınevi, 2022-08-01)
A Moderated-Mediation Model of Institutional and Interpersonal Mistreatment on Burnout in Turkey.
Toker, Yonca; Acar, Feride Pınar; Sümer, Hayriye Canan; Göncü-Köse, Aslı; Karanfil, Derya; Wasti, Arzu; Çavdar, Dilara; Düzgün, Meltem (2022-07-14)
An Etic-Emic Conceptualization of Workplace Sexual Harassment: A Scale Development Study in Turkey
Toker, Yonca; Acar, Feride Pınar; Sümer, Hayriye Canan; Ok, Afife Başak; Göncü-Köse, Aslı; Karanfil, Derya; Çavdar, Dilara; Düzgün, Meltem (2022-07-14)
A replication study of JTC bias, genetic liability for psychosis and delusional ideation
Henquet, Cécile; et. al. (2022-07-13)
This study attempted to replicate whether a bias in probabilistic reasoning, or 'jumping to conclusions'(JTC) bias is associated with being a sibling of a patient with schizophrenia spectrum disorder; and if so, whether t...
Parenthood motivation scale: psychometric properties of Turkish version and comparison between fertile and infertile women
Törenli Kaya, Zulal; Bozo Özen, Özlem (2022-07-01)
Profesyonel ve Profesyonel Olmayan Sürücülerin Sürücü Becerilerinin, Güvenlik Endişelerinin ve Risk Alma Davranışlarının Araştırılması: Her Grubun Birbirine Yönelik Algısı Üzerine Bir Değerlendirme
Salduz, Mehmet; Azık Özkan, Derya; Öz, Bahar (2022-07-01)
Romantik ilişkilerde kalıp yargılar, Türk TV dizilerini izleme ve cinsiyetçilik arasındaki ilişki
Şahin, Merve Seda; Sakallı, Nuray (2022-06-11)
Romantik ilişkiden alınan doyum, çatışma çözüm stilleri ve cinsiyetçilik arasındaki ilişki
RUMELİ, YAĞMUR; Sakallı, Nuray (2022-06-11)
The Effectiveness of Psychoanalytic Psychotherapy Scale: A Psychometric Study
Özkul, Kemal; Özcan, Ece; Can, Demet; Uçar, Selin; Gençöz, Tülin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
The purpose of the present study was to develop a psychometrically robust measure to evaluate the effectiveness of psychoanalytic psychotherapy and psychoanalysis, entitled as the "Effectiveness of Psychoanalytic Psychothe...
Hafızanın Rekonsolidasyon Süreci ve Serbest Çağrışım Tekniği Arasındaki İlişki Üzerine Nöropsikanalitik Bir İnceleme
Bıçakçı, Ozan (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
Klasik koşullanma işleminin sonucunda, en başta nötr olan ve kişinin kendisinde herhangi bir tepki yaratmayan bir uyaranın koşulsuz bir uyaranla eşlenmesiyle, bu uyarana koşullu bir tepki verilmesi sağlanır. Bu sürecin ger...
Fetiş Nesnesinin Fallus ile İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
Gençöz, Faruk; Ergün, Sevinç; Hekimoğlu, Eylül Ceren (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
Perversiyon yapısının içinde yer alan fetişizm, öznenin kastrasyon kaygısına karşı kendisini savunma yollarından birisidir. Burada babasal işlevin yetersizliği sonucu, annedeki eksikliğin özne tarafından inkârı söz konusud...
Duygu Düzenleme ve Koronavirüs Kaygısı: Algılanan Sosyal Desteğin Aracı Rolü
Erden, Nazif Kutay; Sarı Arasıl, Ayşe Berna (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
COVID-19 virüsü tüm dünyayı hızla etkisi altına almıştır. Dünya çapında çeşitli karantinalar uygulanmış, insanların zorunlu durumlar haricinde evlerinden çıkmamaları, maske ve mesafe kavramlarına dikkat etmeleri için kesin...
Yetişkin Mizaç Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Kazak Berument, Sibel; Gölcük, Merve (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
Alan yazına bakıldığında yetişkin mizacını klinik örneklemin yanı sıra toplum örnekleminde de değerlendiren bir ölçeğin Türkçe adaptasyonunun bulunmadığı görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, birçok farklı dile çevrilen Yetişk...
Yaşam ve Ölüm Dürtüsü ile Haz ve Gerçeklik İlkesi Ekseninde Yeni Ahit Filmi Üzerine Psikanalitik Bir İnceleme
Faraji, Haydeh; Ergin Bat, İclal; Özen, Zehra Dilara (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
Fantastik komedi tarzındaki Yeni Ahit filmi Tanrı-baba ve ana tanrıça ile evlat/insanoğlu arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Film hem yönetmen Jaco Van Dormael’e hem de insanlığın ortak bilinçdışına ait "Tanrı iyiyse, dün...
Geç Ergenlikte Ayrılık ve Depresif Sorunsal: Projektif Bir Çalışma
Düşgör, Bengi; Dönmez, Ahmet (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
Psikanalitik kurama göre ayrılma-bireyleşme, geç ergenlik döneminde önemli bir gelişimsel görev olarak kabul edilir. Bu dönemin gelişimsel bir süreci olan ebeveyn evinden ayrılma eylemi, geç ergenin bireyleşme sürecindeki ...
Dinamik Yönelimli Yaklaşımlarda Anamnez Oturumundan Psikoterapi Oturumuna Geçiş Süreci: Aday Psikoterapistler İçin Bir Kılavuz
Kaya, Siyabend; Yıldırım, Taşkın (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
Psikoterapötik bir formülasyon için gerekli bilgilerin elde edilmesinin en güçlü yönlerinden biri danışanın anamnezinin alınmasıdır. Anamnezin alınması, psikoterapi oturumlarının planlanması aşamasında danışan ile pozitif ...
Cinsel İstismar Mağduru Çocuklarla Adli Görüşme ve Önemi
Üstün Güllü, Belgin; Erden, Gülsen (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
Cinsel istismar mağduru çocuklarla yapılan adli görüşmeler çocuktan sürece ilişkin alınan bilgilerle hukuki sürece katkı sağlamasının yanı sıra çocuğun üstün yararını gözeterek ikincil travma yaşamasının önüne geçilmesi aç...
Tekrarlama Krizi ve Psikoterapi Etkililik Çalışmaları
Türkarslan, Kutlu Kağan (2022-04-01)
Son 10 yıldır psikoloji alanında kendini gösteren ve alanı derinden sarsan tekrarlama krizi, psikolojinin her alt alanını, araştırma bulgularını ve genel kabullerini yeniden değerlendirmesi için harekete geçirmiştir. Kl...
Citation Formats