Department of Psychology

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Publication (1287)
Thesis (401)
Project (57)
Open Course (3)
Patent (1)

Has File(s)
No (1039)
Yes (710)

Author
Özkan, Türker (140)
Gençöz, Tülin (110)
Kazak Berument, Sibel (102)
Sakallı, Nuray (80)
Sümer, Nebi (67)

Subject
Psychology M.S. thesis (202)
Psychology Phd thesis (82)
General Psychology (79)
Social Psychology (49)
Psychology. (48)

Date Issued
1986 - 1989 (26)
1990 - 1999 (80)
2000 - 2009 (363)
2010 - 2019 (942)
2020 - 2022 (337)

Item Type
Journal Article (807)
Master Thesis (275)
Conference Paper (230)
Ph.D. Thesis (126)
Book Chapter (60)

Recent Submissions

Hand explorations are determined by the characteristics of the perceptual space of real-world materials from silk to sand
Dövencioğlu, Nahide Dicle; Üstün, F. Seyhun; Doerschner, Katja; Drewing, Knut (2022-12-01)
Perceiving mechanical properties of objects, i.e., how they react to physical forces, is a crucial ability in many aspects of life, from choosing an avocado to picking your clothes. There is, a wide variety of materials th...
Personal experiences of blind road users in traffic settings: An investigation based on the Interpretative Phenomenological Analysis
Koca-Atabey, Mujde; Öz, Bahar; Tekes, Burcu (2022-12-01)
Purpose: One of the key features of independent living is having full access to a safer and comfortable transportation system. Understanding traffic experiences is critical for establishing such a system; however, these ex...
Political interest across cultures: The role of uncertainty avoidance and trust
Küçükkömürler, Sanem; Özkan, Türker (2022-11-01)
© 2022 Elsevier LtdPrevious studies revealed a negative relationship between uncertainty avoidance tendencies and political interest at the country level. It implies that when there is a tendency to avoid uncertainties, ci...
How I Remember My Mother's Story: A Cross-National Investigation of Vicarious Family Stories in Turkey and New Zealand
Bakir-Demir, Tugce; Reese, Elaine; Şahin Acar, Başak; Taumoepeau, Mele (2022-11-01)
Stories that have not been personally experienced by children and are only told by their parents are called vicarious family stories. An emerging body of literature has shown that vicarious family stories are an important ...
Transitions and transformations in sibling relationships: Characteristics of Turkish and US young adults' sibling-related turning-point memories
Kara, Demet; Bauer, Patricia J.; Şahin Acar, Başak (2022-11-01)
This study investigated the narrative characteristics of Turkish and U.S. young adults' sibling-related turning-point memories across gender, age orders, and cultures. We conducted face-to-face semi-structured interviews w...
Ebeveyn ve Çocuk Özellikleri ile Çocukların Duygu Düzenleme Stratejileri Arasındaki İlişkide Duygu Sosyalleştirme Davranışlarının Aracı Rolü
GÖLCÜK, MERVE; Kazak Berument, Sibel (2022-10-16)
Bebeklik döneminde mizacın devamlılığı: Ebeveyn ve gözlem ölçümlerinin karşılaştırılması
ERTEKİN, ZEYNEP; Kazak Berument, Sibel; GÖLCÜK, MERVE (2022-10-16)
Çocuk ve Ergenlerde Kuralları İçselleştirme: Türkiye Temsili Örneklem Üzerinden İncelenmesi
KOÇ ARIK, GİZEM; Şahin Acar, Başak; DOĞAN, AYSUN; TAHİROĞLU, DENİZ; Kazak Berument, Sibel (2022-10-16)
Annelerin Kaçınmacı Bağlanması, Destekleyici Duygu Sosyalleştirme Davranışları ve Olumlu Çocuk Yetiştirme Yaklaşımları
Alkış, Aysu; İlgün, Yağmur; Şahin Acar, Başak (2022-10-15)
COVİD-19 Sırasında Ebeveynlik Uygulamaları, Mizaç Ve Kardeş Çatışması Arasındaki İlişkiler.
ERTEKİN, ZEYNEP; BAYRAM GÜLAÇTI, HURİ GÜL; GÖLCÜK, MERVE; Memişoğlu Sanlı, Aybegum; AKKAYA TAHTA, SEVİNÇ; DURMUŞ, RANA; Şahin Acar, Başak; DOĞAN, AYSUN; TAHİROĞLU, DENİZ; Kazak Berument, Sibel (2022-10-15)
COVID-19 Pandemisinin Kardeş Etkisi: Ebeveynlerin Farklılaşan Yaklaşımında Bireysel ve Çevresel Faktörlerin Rolü.
BAYRAM GÜLAÇTI, HURİ GÜL; ERTEKİN, ZEYNEP; GÖLCÜK, MERVE; Memişoğlu Sanlı, Aybegum; Kıyak, Beril; Anaçali, Elif; Şahin Acar, Başak; TAHİROĞLU, DENİZ; DOĞAN, AYSUN; Kazak Berument, Sibel (2022-10-15)
Bebeklik Döneminde Mizacın Devamlılığı: Ebeveyn ve Gözlem Ölçümlerinin Karşılaştırılması.
ERTEKİN, ZEYNEP; Kazak Berument, Sibel; GÖLCÜK, MERVE (2022-10-15)
Geçmiş Yaşantı Konuşmalarında Annelerin Konuşma Stili ve Çocukların Konuşma Çıktıları
İlgün, Yağmur; Alkış, Aysu; Şahin Acar, Başak (2022-10-15)
Sosyal Medya Bağımlılarının Kurallarla ve Sınırlarla İlişkisi Üzerine Nitel bir Araştırma
Aktaş, Dilan; Canbolat, Fazilet; Gençöz, Faruk (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-10)
Sosyal medya zaman ve mekân konularında esneklik kazandıran ve insan bedeninin doğal sınırlamalarını ortadan kaldıran araçlardan bir tanesi olarak düşünülebilir. Son yirmi yılda özellikle genç yetişkinler arasında popülerl...
Somatik Yakınmaları Olan Doğu Türkistanlı Uluslararası Öğrencilerin Duygusal Deneyimlerinin Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz ile İncelenmesi
İlter, Betül; Sarı, Sevda (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-10)
Kültürel ya da coğrafi geçiş sürecindeki insanlar, somatizasyon için daha büyük bir risk altındadır. Uluslararası öğrenciler de yaşadıkları değişim süreciyle bu geçişten etkilenen gruplar içerisindedir. Ülkemizde ve yurt d...
Çevrimiçi Sanatla Grup Terapisinin Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Duygusal Farkındalıkları Üzerine Etkileri: Nitel Bir Çalışma
Bodur Atalay, Gizem (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-10)
Bu araştırmanın amacı, bir grup üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilen çevrimiçi sanatla grup terapinin öğrencilerin kişisel ve duygusal farkındalıkları üzerindeki etkilerini incelemektir. 6 hafta süresince uygulanan çe...
The Impact of COVID-19 on the People with Mental Illnesses: Health Anxiety, Coping Strategies, and Psychological Well-Being
Karaköse, Selin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-10)
Although depression, anxiety, and stress were highly prevalent in the general population during the pandemic, some marginalized groups, including patients with mental disorders might have been overlooked in studies. This s...
Gece Yeme Sendromunun Nesne İlişkileri Bağlamında Projektif Testler ile Değerlendirilmesi
Dönmez, Ahmet (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-10)
Psikanalitik kurama göre, erken dönem nesne ilişkilerinin niteliği ruhsallığın gelişiminde büyük önem taşımaktadır. Psikanalitik çalışmalarda, çocukluk dönemindeki engellenmelerin, duygusal ihmalin ve ayrılma-bireyleşme sü...
Duygu Envanteri-Kısa Versiyon Ölçeğinin Türkçe Standardizasyon Çalışması: Terapistlerde Karşı Aktarıma Dair Niceliksel Bir Çalışma Örneği
Taş, Berke; Polat, Betül; Kartal, Fatoş; Saklı Demirbaş, Yağmur; Gençöz, Tülin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-10)
Freud tarafından ortaya atılan aktarım kavramı hastanın geçmiş deneyimleri ve öznelyapısına bağlı olarak oluşan ilişkilenme biçimlerinin analitik süreçte tekrarlanmasıolarak tanımlanmaktadır. Karşı aktarım ise birçok farkl...
Barrett-Lennard İlişki Envanteri Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Gürcan Yıldırım, Derya; Gençöz, Tülin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-10)
Bu çalışmanın amacı, Rogeryen bakış açısı ile geliştirilmiş olan Barrett-Lennard İlişki Envanteri’nin [BLİE] Türkçe uyarlamasının, algılanan ebeveyn ilişkisi ölçümündeki geçerlik ve güvenilirliğini incelemektir. Yöntem: Ar...
Citation Formats