Türkiye özel sektör imalât sanayiinde etkinlik ve toplam faktör verimliliği analizi

Download
2002
Deliktaş, Ertuğrul
Bu çalışmada özel sektör imalât sanayiinin 1990-2000 dönemi performans düzeyi ölçülmektedir. Performans ölçümünde, illerin sektörel bazda teknik etkinlik ve toplam faktör verimliliği ve bileşenlerindeki değişmelerin ölçümü esas alınmıştır. Teknik etkinliği ve toplam faktör verimliliğindeki değişmeleri ölçmede veri zarflama analizi-Malmquist verimlilik endeksi yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre en yüksek performansa sahip alt sektör kağıt ve kağıt ürünleri sanayii ve an az etkin sektör taş ve toprağa dayalı sanayiidir. En etkin olan sektörün yıllık ortalama teknik etkinlik düzeyi 0.937 ve en az etkin sektörün yıllık ortalama teknik etkinlik düzeyi 0.694'tür. Etkinlik düzeyi ve toplam faktör verimliliğindeki değişme endekslerine göre en yüksek performanslı illerin Marmara Bölgesi'nde yer aldıkları ve en düşük performanslı illerin Ege Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'nde yer aldıkları görülmektedir.

Suggestions

Construction of an economic activity indicator for Turkey
Çelgin, Aysu; Akbostancı Özkazanç, Elif; Department of Economics (2020-8)
In this thesis, a monthly economic activity indicator is constructed for the Turkish economy for the period 1988-2020. Dynamic factor modelling framework is utilized in the estimation of the indicator because of being good at synthesizing macroeconomic variables into an indicator. Variables used in the estimation of the indicator are industrial production index, electricity production, total vehicles production, the volume of production over the past 3 months, real sector confidence index, import volume ind...
Construction of an economic activity indicator for Turkey
Çelgin, Aysu; Akbostancı Özkazanç, Elif; Department of Economics (2020-8)
With the ever-increasing number of vehicles and technological advancements, transportation-related social problems are addressed with more systematic and smarter solutions, as a part of Intelligent Transportation Systems (ITS) services. Parking management is an ITS application area, where limited parking capacities can be efficiently and fairly utilized by more road users. However, detection of the true nature of parking demand and supply limits as well as the expected response to any policies and technolog...
Evaluating Rail Passengers Sector in Turkey
Ekici, Üsame; Tüydeş Yaman, Hediye; Department of Civil Engineering (2022-1)
With the rapid development of railways in Turkey, the research of railway passenger demand forecasting has gained much importance in the recent years. Passenger demand forecasting for transport services is essential for better management and better resource planning. In this study, a time-series-model was established using Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) forecasting method and then a regression model was formed to forecast the intercity railway passenger flow in Turkey. The daily passenger...
Türkiye’de kredi genişlemesinin sektörel dönüşüm üzerine etkisi
Can, Raif; Günay, Hüseyin; Kılınç, Mustafa (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-4)
Türkiye ekonomisi finansal liberalleşme sonrasında güçlü bir kredi büyümesi süreci yaşamış ve bu büyümede önemli miktarda dış finansman kaynağı kullanılmıştır. Aynı dönemde, milli gelir benzer gelişmekte olan ülkelerden herhangi bir ayrışma sergilemezken, kredilerin milli gelire oranındaki artışların hizmet sektörü/imalat sektörü katma değeri oranı ile oldukça yakın hareket ettiği gözlenmiştir. Bu çalışma kredi gelişmelerinin gözlenen sektörel dönüşüm üzerine etkisi olduğu hipotezini ortaya koymakta ve...
Patent applications/grants and their economic analysis for Turkey
Gökovalı, Ummuhan; Türel, Oktar; Department of Economics (2003)
The basic aim of this study is to investigate the relationship between patents and some economic variables at sectoral level for Turkish economy for the period 1985-98. In order to classify patent data into a sectoral classification system, we employed two concordances, namely, YTC and MERIT. The study includes three distinct empirical analyses. The first one analyzes the contribution of knowledge stock to industry-level productivity in Turkey. Our preferred method is GMM-System estimation, results of which...
Citation Formats
E. Deliktaş, “Türkiye özel sektör imalât sanayiinde etkinlik ve toplam faktör verimliliği analizi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 29, no. 2, pp. 247–284, 2002, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/12.