Diz osteoartriti bulunan hastaların ayak bileği diz ve kalça eklemlerinde oluşan momentlerdeki değişikliklerin incelenmesi

1995-03-01
Tümer, Sami Turgut
Güler, H. Cenk
TÜBİTAK ve ODTÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenen proje çalışmaları sonucunda; çeşitli aktiviteler sırasında tek taraf (unilateral) insan alt ekstremitesindeki eklem hareketleri, kuvvet ve momentlerinin elde edilmesini sağlayan bir hareket analizi sistemi ve modele dayalı hesaplama yöntemi geliştirilmiştir. Proje çalışmaları ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ve Gazi Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı işbirliği ile sürdürülmüştür.

Suggestions

Uydu Görüntülerinin Otomatik Analizi ile Afet Hasar Tespiti ve Kanunsuz Sınır Geçişlerinin Önlenmesi
Alatan, Abdullah Aydın; Yarman Vural, Fatoş Tunay; Beşbınar, Beril; Akar, Gözde; Gürbüz, Yeti Ziya; Halıcı, Uğur; Batı, Emrecan; Ulusoy, İlkay; Çinar, Umut; Koz, Alper; Özdemir, Okan Bilge; Bati, Emrecan(2015-12-31)
Proje önerisinin temel amacı ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGAM) bünyesinde yer alan araştırıcıların geçmişte HAVELSAN altyükleniciliğinde gerçekleştirdikleri savunma ile ilgili SSM destekli HASAT projesi deneyim ve sonuçlarının, Avrupa Birliği H2020 Programı Uzay Alanı ana başlıkları ve çağrı alanlarına uygulanacak şekilde kurgulanmasıdır. Bu kapsamda, HASAT projesi kapsamında uydu görüntüleri içinde yer alan ve otomatik olarak tanınması için ayrı ayrı çalışmalar yürütülmüş istihbara...
Radyo Frekansı Tanımlama Uygulamaları İçin Inkjet Anten Optimizasyonları
Ergül, Özgür Salih(2018)
1002 programı kapsamında TÜBITAK tarafından desteklenen Radyo Frekansı TanımlamaUygulamaları Için Inkjet Anten Optimizasyonları baslıklı bu projede, son yıllarda artarakkullanılan radyo-frekanslarında tanımlama (RFID) sistemleri için özgu?n ve etkin antenlerintasarlanması amaçlanmıs. Özellikle ucuz inkjet baskı yöntemine uygun olarak tasarlananRFID antenlerinin benzetim ve tasarımları, proje kapsamında gelistirilen ve sonlu yapılarınanalizlerini saglayan bir integral denklemi yönteminin genetik algoritmalar...
Mobil destekli kesintisiz öğrenme ortamına ilişkin BÖTE öğrencilerinin ihtiyacı
Yıldırım, Zahide; Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş; İlçi, Ahmet; Ataş, Amine Hatun (null; 2012-10-04)
Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) programlarında yer alan ‘Bilgisayar Donanımı’ dersi kapsamında öğrencilere uygulama olanağı sağlamak amacıyla geliştirilecek olan ‘Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme’ ortamının tasarımına ilişkin öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesidir. BÖTE programlarında zorunlu olan Bilgisayar Donanımı dersi uygulama ağırlıklı bir derstir. Öğrencilerin uygulamalar sırasında (1) donanım inceleme ve (2) incelenen donanım ile ilgili İnternet taramas...
Yapay bloklu kıyı tahkimat denge ve dalga aşma durumlarının araştırılması üzerine bir fiziksel model çalışması
Baykal, Cüneyt; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Güler, Hasan Gökhan (null; 2018-11-03)
Bu çalışmada Türkiye kıyılarında yapımı planlanan bir dolgu alanı kıyı koruma tahkimatı projesi kapsamında ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen 2-boyutlu yapı denge ve dalga aşması fiziksel model deneyleri ve sonuçları sunulmaktadır. Deneylerde belirlenen tasarım dalga koşulları altında tahkimat kesitlerinin birikimli toplam hasar seviyeleri; i) kesitte hareket eden (rocking) ve ii) yerinden çıkan yapay blok sayıları, iii) topukta ve iv) kr...
Mersin Körfezi'nde ihtiyoplankton dağılımı ve bolluğu
Ak-örek, Yeşim; Tuğrul, Süleyman; Örek, Hasan (2016-06-03)
Mersin Körfezi'nde pelajikte yer alan kemikli balıkların yumurta ve larvalarının dağılım ve bolluğunu belirlemek amacıyla25-26 Aralık 2014, 22 Şubat- 3-4 Mart 2015, 30 Nisan 2015 ve 22 Ekim 2015 tarihlerinde R/V Bilim-2 araştırma gemisi ile örneklemeleryapılmıştır.Vertikal ihtiyoplankton örneklemeleri; çapı 70 cm, ağ uzunluğu 130 cm ve ağ göz açıklığı 500 mikron Hensen tipi plankton kepçesi ile Aralık döneminde 13, Şubat- Mart döneminde 10, Nisan ve Ekim dönemlerinde 12 adet istasyonda gerçekleştirilmiştir....
Citation Formats
S. T. Tümer and H. C. Güler, “Diz osteoartriti bulunan hastaların ayak bileği diz ve kalça eklemlerinde oluşan momentlerdeki değişikliklerin incelenmesi,” 1995. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95587.