Department of Economics

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Publication (1085)
Thesis (524)
Project (120)
Open Course (2)

Has File(s)
Yes (986)
No (742)

Author
Erdil, Erkan (106)
Tunç, Gül İpek (68)
Akbostancı Özkazanç, Elif (66)
Taymaz, Erol (64)
Aşık, Serap (43)

Subject
Turkey (77)
Economics and Econometrics (69)
Economics. (59)
Ekonomi (45)
Economics (24)

Date Issued
1966 - 1979 (20)
1980 - 1999 (216)
2000 - 2019 (1279)
2020 - 2023 (208)

Item Type
Journal Article (721)
Master Thesis (446)
Conference Paper (138)
Project (95)
Book Chapter (89)

Recent Submissions

Determinants of overlapping mismatch in the Turkish labour market
Ege, Ahmet Alper; Erdil, Erkan (2023-12-01)
Using a micro dataset from labour force survey of Turkey and employing a multinomial logistic regression, this paper examines the determinants of mere overeducation, mere field of study mismatch and full-mismatch (who are ...
School integration of Syrian refugee children in Turkey
Kırdar, Murat Güray; KOÇ, İSMET; Dayıoğlu Tayfur, Meltem (2023-12-01)
There is little evidence based on large-scale representative data on the school integration of refugee children—many of whom live in low- or middle-income countries. This study focuses on Syrian refugee children in Turkey ...
Opportunities and Barriers for the Application of Solar Heat For Industrial Processes Technologies to Turkish Industrial Parks: The Case of Kayseri Industrial Park
Akdemir, Sevgi Deniz; Erden Topal, Yelda (2023-09-01)
Virtual water flows of Turkey's agricultural products: A gravity approach
Akbostancı Özkazanç, Elif; Tunç, Gül İpek; Aşık, Serap (2023-09-01)
In this study, we use agravity modelto analyze virtual water flows due to the trade of agricultural products for Turkey. We calculate virtual water flows ofagricultural tradefor 326 products and 192 trade partners for 2002...
Procyclicality of fiscal policy in oil-rich countries: Roles of resource funds and institutional quality
Çiçekçi, Cumhur; Gaygısız Lajunen, Esma (2023-08-01)
Türkiye’de Tarım ve Enerjinin Kesişimi, TarımFV: Güncel Yazın Işığında Bir Ön Değerlendirme
Ağır, Münis Seven; Derin Güre, Pınar; SENTÜRK, BILGE (2023-07-31)
İklim değişikliği ve nüfus artışı baskısıyla yükselen gıda güvenliği tehlikesi ekilebilir arazilere olan ihtiyacı artırmakta; aynı zamanda yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlanması arazi kullanımı üzerinden enerji üre...
Premature deindustrialisation: the international evidence
Özçelik, Emre; Özmen, Erdal (2023-07-01)
We examine patterns and globalisation-related causes of premature deindustrialisation (PD) in recent decades, using a large panel of advanced, emerging and developing economies (AE, EME and DE). The results verify the exis...
Sleep and happiness: socio-economic, population and cultural correlates of sleep duration and subjective well-being in 52 countries
Lajunen, Timo; Gaygısız Lajunen, Esma; Wang, Wei (2023-07-01)
IntroductionGetting enough sleep is one of the essential lifestyle factors influencing health and well-being. However, there are considerable differences between countries in how much people sleep on average. The present s...
METU Studies in Development Report of the Editor - 2022
Tunç, Gül İpek; Şengül, Zeki Oğulcan; Turna, Can Deniz (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2023-6)
METU Studies in Development is the academic periodical of the Middle East Technical University (METU) Faculty of Economics and Administrative Sciences (FEAS). It publishes articles in the fields of economics, administrativ...
İkili Açmaz çerçevesinden Türkiye’de yakın dönem Merkez Bankacılığı ve kur krizlerini anlamak
Cömert, Hasan; Öncü, T. Sabri (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2023-6)
Bu makalenin temel amacı Türkiye finansal piyasaları ve merkez bankacılığında özellikle son dönemde ortaya çıkan gelişmeleri teorik bir çerçeveden anlamaya çalışmaktır. Türkiye’de merkez bankacılığı, dünyadaki gelişmelere ...
Türkiye ekonomisinde dış ticaret, cari denge ve yapısal dönüşüm
Taymaz, Erol; Voyvoda, Ebru (2023-6)
Son dönem Türkiye ekonomisinin en önemli kırılganlık göstergeleri arasında sayılan cari açık, 2022 yılında 48.4 milyar dolara ulaşmış ve gayri safi yurtiçi hasılanın %5.3’u olarak kaydedilmiştir. Türkiye ekonomisi için “dı...
Ticarete konu olan ve olmayan mallarda enflasyon dinamikleri
Saygılı, Hülya; Türkvatan, Aysun (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2023-6)
Bu çalışmada Türkiye’nin tüketici fiyat endeksi, ticarete konu olan ve olmayan mallar ayrımında, 4-basamaklı ürün sınıflaması ve 2020 yılı madde ağırlıkları kullanılarak hesaplanmıştır. Yeni fiyat endekslerindeki değişim i...
Türkiye’de yakın dönem merkez bankacılığı ve uygulanan politikaların sonuçları
Çufadar, Ali (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2023-6)
Türkiye, 1990’lı yıllardaki yüksek enflasyon düşük büyüme dönemini enflasyon hedeflemesi stratejisi ile sona erdirmiştir. 2002-2016 yılları arasındaki fiyat istikrarına odaklı politikalar düşük enflasyon düzeylerine ulaşmı...
Türkiye’de 2002-2023 arası uygulanan para politikalarının ekonomi politiği
Akçay, Ümit (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2023-6)
Bu makale, Türkiye’de 2002 sonrası para politikalarını, özel olarak da 2021-2023 arasındaki para politikası deneyini incelemektedir. Makale, para politikasındaki bu değişimin, fiyat rekabetçiliğine dayalı bir ihracat çekiş...
Türkiye’deki İktisat bölümlerinde akademik kendileşme
Doğan, H. Cem; Kasnakoğlu, Haluk (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2023-6)
Çalışmada, Türkiye’deki iktisat bölümlerinde, doktoralı akademisyenlerin akademik derecelerini ve görev unvanlarını, görev yaptıkları bölümden alma durumları araştırılmaktadır. Akademik Kendileşme olarak adlandırılan bu ol...
Financial Sentiment Index with Natural Language Processing
Atak Atalık, Alev (2023-04-12)
In this paper, we aim to create a financial sentiment index by investigating the company’s voluntary information disclosures using 10-K reports. We extract relevant financial information for sentiment analysis through Natu...
SYMMETRIC OR ASYMMETRIC INFORMATION? A MACHINE LEARNING APPROACH FOR FINANCIAL SENTIMENT
Atak Atalık, Alev (2023-04-12)
Natural language processing has been widely used for financial applications in recent years. In this paper, we Word Error Rate and Cosin Similarity for comparing and measuring text similarity and derivation in sets of fina...
Veriye Dayalı bir Politika Tasarım Modeli Önerisi: Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Yayılmasının Niteliksel Analizi
Erden Topal, Yelda (2023-04-01)
Sürdürülebilir enerji üretimini sağlamak için, hızla artan enerji talebini çevre dostu teknolojilerle karşılamak bir çözüm önerisidir. Bu önerinin hayata geçmesi ise, söz konusu teknolojilerin yaygın kullanımına bağlıdır. ...
Hidrojen Taşınmasında Doğal Gaz Ağının Rolü
Dedeoğlu, Volkan; Erden Topal, Yelda; Gökalp, İskender (Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, 2023-03-01)
Hidrojenin küresel enerji sistemindeki potansiyel rolü çeşitli ülkelerde ve bölgelerde sezinlenmekte ve eylem stratejileri oluşturulmaktadır. Enerji sisteminin ana elemanlarından birinin kimliğindeki değişme (doğal gazın a...
Under the sword of damocles in technology policy making: the cases of turkish health biotechnology and renewable energy sectors
Evsel, Gülsevim; Erden Topal, Yelda (2023-01-01)
Health biotechnology (HEB) and renewable energy (RES) are emerging and promising research areas for developing countries and Turkey. Science and Technology (S&T) policies can potentially be exploited to eradicate the unbal...
Citation Formats