Papalık ve Venedik Belgelerinde Avrupa’nın Birliği ve Osmanlı Devleti

2007-09-01

Suggestions

Mimarlığın Metinsel Temsilinde Retorik İnşa: Usûl-i Mi’mârî-i Osmanî
Durmuş, Serap ; Öymen Gür, Şengül (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-6-15)
Bu çalışmanın odağını oluşturan metin, 1873 yılında Osmanlı yazarları tarafından Viyana Dünya Sergisi için hazırlanan ve Osmanlı mimarisinin tarih ve kuramı üzerine yazılmış ilk eser olan “Usûl-i Mimâri-i Osmânî”dir. Metin, “retorik” (belâgat/söz bilimi, söylem sanatı) üzerine yapılan kuramsal incelemelerden oluşturulan metodoloji çerçevesinde incelenmiştir. Çalışma 1873’te yayımlanan Usûl-i Mimâri-i Osmânî’yi; Türk mimarisi üzerine ilk söylem geliştirme girişimi, dolayısıyla mimari kuram denemesi olarak de...
Yaratıcılık ve yaratıcılıkla ilişkili kavramlara yönelik algıların metafor analizi yoluyla incelenmesi
Işıkcı, Gözdenur; Sevimli Çelik, Serap (null; 2019-07-12)
Yaratıcılık Eğitimle Nasıl Bağdaşır?
Gürsu, Hakan (null; 2010-12-05)
The Swan-Song Of A Roman Dictator: Sulla's Offering To Fortuna Primigenia
Güven, Suna (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
The study is structured in three parts: Architectural developments in Italy during the late Republican era will be examined first in order to illustrate the absence of convincing Italic prototypes as a source and inspiration for the specific combination of a theater-like cavea with a temple and its grandiose conception. The iconographic and formal role of the Hellenistic east in the light of the ruler cult and probable prototypes will be examined in the second part. Third and last, pertinent aspects of Sull...
Mimarlığın Kimlik Sorunsalında Farklı Birliktelik İlişkileri Üzerine Bir Okuma
Kömez Dağlıoğlu, Esin (2007-05-20)
Citation Formats
M. Soykut, Papalık ve Venedik Belgelerinde Avrupa’nın Birliği ve Osmanlı Devleti. 2007.