Hide/Show Apps

Graduate School of Social Sciences

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Recent Submissions

deneme
Ardanuç, Didem; deneme, deneme; Applied Ethics (2021-1-15)
deneme
Adjustment experiences of Syrian immigrant university students in Turkey
Kaya, Özgür Salih; Keklik, İbrahim (Springer Science and Business Media LLC, 2021-01-01)
© 2021, The Author(s), under exclusive licence to Springer Science+Business Media, LLC part of Springer Nature.This study intended to examine the adjustment experiences of Syrian immigrant university students through their...
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11 baski: 1999-2018)
Yıldırım, Ali; Simsek, Hasan (Seçkin Yayıncılık, 1999-10-01)
Son 30 yılda tüm dünyada giderek artan bir ilgi gören nitel araştırma yöntemleri konusunda ülkemizde yazılmış ilk kapsamlı çalışma olan bu kitap; üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarında ana veya yardımcı ders k...
Türkiye'de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş
Turanlı, Aydan; Aydınoğlu, Arsev Umur; Şahinol, Melike (İTÜ Yayınları, 2020-07-01)
Son 20 yılda başdöndürücü hızla gelişen ve etkisini tüm alanlarda gösteren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük ve hızlı dönüşümler, emek ve üretim süreçlerinden tüketim alışkanlıklarına kadar tüm yaşam biçimim...
Okulda Başarı için Ders Çalışma ve Öğrenme Yöntemleri
Yıldırım, Ali; Doğanay, Ahmet; Türkoğlu, Adil (Seçkin Yayıncılık, 2009-06-01)
Araştırmalar, okulda başarının önemli ölçüde öğrencilerin öğrenme süreçlerinde aktif bir rol almalarına ve bu çerçevede çeşitli ders çalışma ve öğrenme becerilerini kullanmalarına bağlı olduğunu göstermektedir. Bu becerile...
Soğuk Savaş ve Türkiye’nin Batıya Yönelişi
Akdan, Tolgahan (Yordam Kitap, 2020-01-01)
Ahlaksız Büyüme
Akçomak, İbrahim Semih (Efil Yayınevi, 2018-04-01)
Arkeoloji'de Ritüel ve Toplum
Atakuman, Çiğdem (Ege Yayınları, 2019-06-01)
Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi
ULUSOY, MUSTAFA; Altun, Dilek (2018-12-01)
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının yansıtıcı yazılı günlüklerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesinin Pedagojik Formasyon kursunda öğrenim gören 70 öğretm...
Measuring Organizational Stressors and Individual Reactions
Bilgiç, Reyhan (2018-12-01)
This study is undertaken to create a generic work stress scale (WSS) and a stress reaction scale (SRS) in Turkey. Additionally, the buffering hypothesis of job satisfaction between work related stressors and stress reactio...