Tuğrul Çomu

E-mail
tugrul@metu.edu.tr
Department
Data Ethics Policy in Social Science Research in Turkey: Gathering Data from Social Media
Karataş, Şule; Binark, Ferruh Mutlu; Yalçın, Haydar; Çomu, Tuğrul (null; 2017-11-30)
In Turkey, recently the researches on social media, which fall into the scope of social science, have been conducted primarily by collecting the content produced by users in the interface. Such content has been mapped in v...
Sosyal Bilim Araştırmalarında Türkiye’xxde Veri Etiği Politikası: Sosyal Medya Ortamlarından Veri Toplanması
Karataş, Şule; Binark, Ferruh Mutlu; Yalçın, Haydar; Çomu, Tuğrul (2017-10-19)
Sosyal Bilim Araştırmalarında Türkiye’de Veri Etiği Politikası: Sosyal Medya Ortamlarından Veri Toplanması
Binark, Ferruh Mutlu; Yalçın, Haydar; Karataş, Şule; Çomu, Tuğrul (2017-06-01)
Son zamanlarda Türkiye’de sosyal bilim araştırmalarında sosyal medya ortamları üzerine yapılan araştırmalarda, özellikle bu ortamlardan kullanıcıların arayüzeydeki içerik üretimleri çeşitli uygulamalarla toplanmakta, veril...
Twitter'da Eğlence Trolleri ve Yeni Medya Okuryazarlığı: "Trolleri Beslemeyin"
Binark, Ferruh Mutlu; Karataş, Şule; Çomu, Tuğrul; Koca, Eray (Siyasal Kitabevi, 2016-01-01)
Türkiye’de Twitter’da Trol Kültürü
Binark, Ferruh Mutlu; Karataş, Şule; Çomu, Tuğrul; Koca, Eray (2015-01-01)
Türkiye'de sosyal medya ortamlarında trol olgusu özellikle Twitter'da Gezi Parkı olayları sırasında ve 17 Aralık yolsuzluk operasyonunu takiben YouTube'da siyasal içerikli, manipülatif ve yanıltıcı içerik dağıtımıyla günde...
Milliyetçi Hareket Partisi nin Alternatif Mecra Arayışında 2011 Genel Seçimleri ve Twitter Kullanımı
Doğu, Burak; Bayraktutan, Günseli; Binark, Ferruh Mutlu; Çomu, Tuğrul; İslamoğlu, Gözde; Telli Aydemir, Aslı (2014-01-01)
Çalışmada ana akım haber medyasındaki temsil düzeyinin yetersizliği neticesinde alternatif bir mecra arayışına giren Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) yeni medya ile olan deneyimi ele alınmaktadır. Bu kapsamda, Web 2.0’...
Web İçeriklerinin Metin Temelli Çözümlemesi
Çomu, Tuğrul; İslam, Halaiqa (null, Ayrıntı Yayınları, 2014-01-01)
The role of social media in political communication Use of Twitter in the 2011 General Elections in Turkey
Bayraktutan, Günseli; Binark, Ferruh Mutlu; Çomu, Tuğrul; Doğu, Burak; İslamoğlu, Gözde; Telli Aydemir, Aslı (2013-01-01)
This study is a part of a comprehensive research supported by TÜBİTAK SOBAG (The Scientific and Technological Research Council of Turkey - Social Sciences and Humanities Research Grant Group), which investigates with quan...
Yeni Medya Ortamlarında Nefret Söylemi
Çomu, Tuğrul; Binark, Ferruh Mutlu (Hrand Dink Vakfı Yayınları, 2013-01-01)
WEB 1 0 DAN WEB 2 0 A BARIŞ ve DEMOKRASİ PARTİSİ 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE FACEBOOK KULLANIMINDAN BİR KESİT
Bayraktutan, Günseli; Binark, Ferruh Mutlu; Çomu, Tuğrul; İslamoğlu, Gözde; Doğu, Burak; Telli Aydemir, Aslı (2013-01-01)
Bu çalışmada Türkiye’de 2011 Genel Seçimleri’nde Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) web 1.0 uygulaması olan resmi parti web sayfası ile web 2.0 uygulamalarından birisi olan Facebook’u hangi amaçlarla, ne şekilde kullandı...
Citation Formats