Son iki yüzyılda Türkiye’de gelirin bölüşümü

Download
2013-8-1
Pamuk, Şevket
Bu yazıda 1820-2010 döneminde bugünkü Türkiye sınırları içindeki alanda gelirin bölüşümü bir bütün olarak inceleniyor. Türkiye’de gelir bölüşümünün üç ana unsuru, a) tarım kesimi içindeki, b) tarım kesimi ile kent ekonomisi arasındaki ve c) kent ekonomisi içindeki gelir bölüşümü mümkün olduğu ölçüde basit ve kolay erişebilir göstergeler kullanılarak izleniyor ve dönemler arası karşılaştırmalar yapılmaya çalışılıyor. Son iki yüzyılda Türkiye’de gelir bölüşümünün en dengeli olduğu iki alt-dönemin açık ekonomi koşullarında tarım ağırlıklı bir ekonomi modelinin geçerli olduğu ve iktisadi büyümenin henüz yeni başladığı 19. yüzyıl ile İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki çok partili, ithal ikamesi dönemi olduğu sonucuna varılıyor.

Citation Formats
Ş. Pamuk, “Son iki yüzyılda Türkiye’de gelirin bölüşümü,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 40, no. 2, pp. 297–316, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/656.