Department of Educational Sciences

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Publication (979)
Thesis (626)
Project (59)
Open Course (17)

Has File(s)
No (946)
Yes (735)

Author
Kondakçı, Yaşar (103)
Demir, Ayhan Gürbüz (93)
Erdur Baker, Özgür (91)
Taneri, Pervin Oya (87)
Çapa Aydın, Yeşim (87)

Subject
Education (78)
Education. (73)
Teachers (43)
English language (37)
Eğitim (31)

Date Issued
1968 - 1979 (2)
1980 - 1999 (153)
2000 - 2019 (1218)
2020 - 2023 (308)

Item Type
Master Thesis (421)
Journal Article (410)
Conference Paper (330)
Ph.D. Thesis (205)
Book Chapter (105)

Recent Submissions

Vakıf Üniversitelerinde Rekabeti Anlamak ve Strateji Önerileri
Emil, Serap (2023-11-17)
Factors Leading to Permenant ABD Status: An Exploration in Turkish Higher Education
ERGİN, HAKAN; Bulut Şahin, Betül; KARADUMAN, EMİNE; SEGGİE, FATMA NEVRA (2023-10-23)
Vakıf Üniversiteleri ve Uluslararasılaşma
Bulut Şahin, Betül (2023-10-23)
Raising Scientists: A Phenomenological Study on Advisor - Advisee Relationships in Doctoral Education
Gelmez Burakgazi, Sevinc; Gökalp, Gökçe; Kaya Kaşıkcı, Sevgi; Yıldırım, Hamdican; ERCAN, AMİNE MERVE; Yildirim, Ali (2023-10-13)
The current study aimed to examine the advisor-advisee relationship from the perspectives of both advisees and advisors throughout the doctoral education process, deciphering the internal mechanisms of universities related...
Creativity in Online Counseling
Pulat, Metin; Ekici, Gizem; Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda (2023-10-05)
The role of leadership in developing a climate of technology integration in public schools
Kaya Kaşıkcı, Sevgi; Zayim Kurtay, Merve; Kondakçı, Yaşar (2023-10-01)
This study tested the predictive roles of distal (leadership, training on ICT, trust, and enabling structure) and proximal variables (self-efficacy, attitudes toward technology integration, and perceived norm) in teachers'...
Türkiye'de Öncü Bir Alternatif Okul Olmak: Değerler, Pedagojik Uygulamalar ve Güçlükler
Gök, Sebahat; Akar, Hanife (2023-10-01)
Recently, a few parent co-op alternative school initiatives have emerged in Turkey, a type of schooling that was largely missing in the history of the country due to the highly centralized education system at the national ...
Online Counseling through the Eyes of University Students
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; ONAYLI, SELİN; TAŞKESEN, NUREDA (2023-10-01)
Yükseköğretimde okul yöneticiliği: Uluslararasılaşma örneği
Bulut Şahin, Betül (Pegem A Yayıncılık, 2023-10-01)
Bu kitapta K12 düzeyinde okul yöneticiliğinin neden bir görev değil de bir meslek olarak tanımlanması gerektiğine dair çok çeşitli bölümler yer almıştır. Ki- tabın bu bölümünde ise, K12 seviyesinin bir üs...
A closer look at the Türkiye’s Expansion Policy: The Longitudinal Analysis of the Predictors of Filled Quota Rates
Zayim Kurtay, Merve; KAYA KAŞIKCI, SEVGİ; Kondakçı, Yaşar (2023-08-25)
Uncovering the teaching anxieties of pre-service teachers and the reasons behind
Özcan, Burcu; Ok, Ahmet (2023-08-21)
A Closer Look at Teacher Commitment through the Perspectives of Novice Teachers
Ural, Fadime; Ok, Ahmet (2023-08-21)
Bağlamsal Bilgisayar Destekli Tasarım Modelleme Faaliyetleri ile Mühendislik Lisans Öğrencilerinde Uyarlanabilir Uzmanlığın Geliştirilmesi
Öztürk, Elif; Johnson, Mıchael D.; Yalvac, Bugrahan; Peng, Xıaobo (2023-08-01)
To survive and thrive in today’s fast-changing workplace, engineers will need to become adaptive experts. Undergraduate education can play a critical role in improving engineering students’ adaptive skills that are import...
Vocational Maturity and Hopelessness of Turkish Senior Students
AKBULUT KİLİCOGLU, NUR; Demir, Ayhan Gürbüz (2023-06-28)
Vocational maturity is an important part of understanding the vocational development processes of individuals and evaluating their level of development. The aim of this research is to examine whether there is a relationshi...
Online Counseling: What Do Clients And Counselors Experience And Think?
Pulat, Metin; Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda (2023-06-26)
Erasmus Programı’na Katılan Öğrenciler için Hareketlilik Sermayesinin Önemi
Kulakoğlu, Büşra; Bulut Şahin, Betül (2023-04-30)
Öğretmenlerin kriz liderliği algısı, yönetime güveni ve uzaktan eğitime karşı tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi
Köklücan, İlayda; Zayim Kurtay, Merve (2023-04-28)
Investigating the Geographical Pattern of ERASMUS+ Higher Education Student Mobility with Social Network Analysis
ŞAHİN, SAVAŞ ZAFER; Bulut Şahin, Betül; SÖYLEMEZ, EMRAH (2023-04-13)
Individual Differences: Differentiating Linguistic and Sociocultural Adaptation Abroad
Köylü, Zeynep; Bulut Şahin, Betül (2023-03-21)
Digitizing borderless higher education landscapes through curriculum policy change to educate global citizens
Akar, Hanife; Yılmaz Na, Elanur; Ayan Civak, Rukiye; Kandemir, Anıl (2023-03-01)
Advancements in science and technology are mobilizing higher education landscapes into borderless settings. Such changes also urge higher education settings to adopt transformative learning opportunities into their curricu...
Citation Formats