Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
2
ISSN
0258-5316
Metadata
BaşYazı / Editorial
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1976)
İkinci Meşrutiyet döneminde ulusal mimari üzerindeki batı etkileri (1908-1918)
Yıldırım, Yavuz (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Nationalism as an ideal is known to be the result of social and political developments within the European community, during the course of the 19th century. This ideal, which caused the heart-lifting events of the past cen...
Dışavurumcu ve usçu devirlerinde Bruno Taut (1880-1938)
Aslanoğlu, İnci (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
An experimental study of evaluation in building design
Çakın, Şahap (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Although the present research continues, the following tentative conclusions can be drawn from the experiment results: 1. Given 'crude' information, non-^architects achieve a higher level of agreement with each other than ...
Safranbolu'da mekansal yapının gösterdiği nitelikler ve koruma önerilerinin düşündürdükleri
Aktüre, Sevgi; Şenyapılı, Tansı (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Safranbolu is a small Anatolian town which displays a •non-typical social and physical structure. The extraordinary visual quality of the physical structure of the town, slowly deteriorating, has recently provoked preserva...
A synthetic approach to regional development theories part I
Tekeli, İlhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Önerme bir arada bulunmakta, ve varlıklarını sürdürmektedir. Bu kuramları belirli gruplar içinde sınıflandırmak kabil olsa bile, gruplar arasında kesin ayırımlar yoktur, kolayca birinden diğerine geçilebilmektedir. Bugün e...
Re-design to adapt
Mutaf, Güner; Önür, Selahattin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Kişi-eşya ilişkisinde kişinin eşya ile girdiği deneyim, o eşyaya karşı davranışı, vücudunun fizyolojik olarak aldığı şekil, ve eşyanın kendisi birbirinden ayırdedilebilir, fakat bölünemez olaylardır. Bir eşyanın ifade ed...
University organization and scientific productivity in Turkey
Özinönü, Kemal A.; Tinto, Vincent (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Moral evaluation of conformity: a comparative study
Hortaçsu, Nuran (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Analysis of interprovincial service flows for the determination of provincial hierarchy in Turkey
Berkman, Gülden (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
The results obtained from this work can be manipulated further to figure out more rigid and detailed patterns of provincial hierarchies. However, a model which is based mainly on employment data and which has strong assump...
Citation Formats