Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
2
ISSN
0258-5316
Metadata
BaşYazı / Editorial
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1976)
İkinci Meşrutiyet Döneminde Ulusal Mimari Üzerindeki Batı Etkileri (1908-1918)
Yıldırım, Yavuz (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Nationalism as an ideal is known to be the result of social and political developments within the European community, during the course of the 19th century. This ideal, which caused the heart-lifting events of the past cen...
Dışavurumcu Ve Usçu Devirlerinde Bruno Taut (1880-1938)
Aslanoğlu, İnci (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Bruno Taut, one of the contributors in the development of modern architecture at the turn of the Century, was, besides being an architect, a writer of books on architecture, an editor, a city planner and an educator. Taut'...
An Experimental Study Of Evaluation In Building Design
Çakın, Şahap (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
The study reported here is aimed at gaining an insight into the relationships between the quality of information presented to architects and non-architects on design alternatives, their professional training and the level ...
Safranbolu'da Mekansal Yapının Gösterdiği Nitelikler Ve Koruma Önerilerinin Düşündürdükleri
Aktüre, Sevgi; Şenyapılı, Tansı (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Safranbolu is a small Anatolian town which displays a non-typical social and physical structure. The extraordinary visual quality of the physical structure of the town, slowly deteriorating, has recently provoked preservat...
A Synthetic Approach To Regional Development Theories Part I
Tekeli, İlhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Önerme bir arada bulunmakta, ve varlıklarını sürdürmektedir. Bu kuramları belirli gruplar içinde sınıflandırmak kabil olsa bile, gruplar arasında kesin ayırımlar yoktur, kolayca birinden diğerine geçilebilmektedir. Bugün e...
Re-Design To Adapt
Mutaf, Güner; Önür, Selahattin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Kişi-eşya ilişkisinde kişinin eşya ile girdiği deneyim, o eşyaya karşı davranışı, vücudunun fizyolojik olarak aldığı şekil, ve eşyanın kendisi birbirinden ayırdedilebilir, fakat bölünemez olaylardır. Bir eşyanın ifade ed...
University Organization And Scientific Productivity In Turkey
Özinönü, Kemal A.; Tinto, Vincent (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Bu yazıda üniversite reformu sorunu geniş bir çerçeve içerisinde, yüksek öğretim planlaması açısından ele alınarak bu reformun yüksek nitelikteki bilimsel insan gücü yetiştirilmesi üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Bu ...
Moral Evaluation Of Conformity: A Comparative Study
Hortaçsu, Nuran (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Bu araştırmada Kara Harb Okulu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin değişik koşullarda grup kararına uygun ve ters yönde davranışlarda bulunan kişiyi nasıl algıladıkları incelenmiştir. Araştır...
Analysis Of Interprovincial Service Flows For The Determination Of Provincial Hierarchy In Turkey
Berkman, Gülden (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
In this study, the analysis of interprovincial service flows -which is treated as complementary to the analysis of interprovincial commodity flows- will be presented. Thus, the resulting optimum distribution system can for...
Citation Formats