Issue 2

Issue Number
2
Volume Number
ISSN
0258-5316
Metadata
Editorial / Yazı Kurulu'ndan
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 2013)
Derleyenden Mektup / Akademik Yayıncılık Akademik Etkinliğin Toplumsal Üretimidir
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2013-12-01)
Obituaries / Anma: Emre Madran Haluk Alatan
Cengizkan, Ali; Keskinok, Hüseyin Çağatay; Özgünel, A.Coşkun; Alataban, Özcan; Özçakır, Özgün; Özgönül, Nimet; Salman, İsmail; Erder, Cevat (Middle East Technical University, 2013)
Drivers of Residential Developers’ Marketing Strategies Based On Buyer Preferences
Kömürlü, Rüveyda; Gürgün, Aslı Pelin; Ardıtı, David (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Değişen sosyal, ekonomik ve kültürel etmenler, gayrimenkul olarak konut alım karar tercihlerini etkilemektedir. Konut alıcılarının ülke, bölge ve yörelerin dinamiklerine göre değişkenlik gösteren tercihleri, konut projeler...
Understanding the Role of Organizations in the Occupational Status of Industrial Designers Through the Exploration of Dress and Appearance Norms
Kaygan, Pınar (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-01-01)
Mevcut yazına baktığımızda çok disiplinli iş ortamlarında endüstriyel tasarımcıların düşük bir mesleki statüye sahip olmalarının ele alınan bir konu olduğunu, ancak bu statünün inşasının gerçekleştiği kurumsal bağlamlara y...
The Ideal Of Handicrafts and the Modern Design Formation: Coincidences and Failures
Tsoumas, Johannis (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Bu araştırma günümüzde modern tasarım olarak adlandırılan kavramın el sanatları kavramıyla yakından ilişkisini incelemektedir. Esas amacı, yalnızca kuramsal olarak değil, aynı zamanda karanlık Orta Çağdan günümüze uzanan b...
Çevre Psikolojisi Kavramlarıyla Bir Filmin Analizi: THX 1138
Çalğıcı Kılıç, Pınar (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
There is a space-based interaction between environmental psychology, architecture and cinema. In order to exemplify this interaction, the basic concepts of environmental psychology are utilized in the study of a dystopian ...
Tarihi Kurt Köprüsü (Mihraplı köprü, Vezirköprü) Restorasyonu Proje Ve Uygulama Çalışmaları
Halifeoğlu, F.Meral; Sert, Halide; Yılmaz, Süheyla (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Apart from the construction of the new roads and bridges, it is one of the principal duties of the General Directorate of Highways to repair and maintain the historical bridges in accordance with the projects to be produce...
Exploring the Role of the City as a Learning Environment for Heritage Education
Şimşek, Gökçe; Acar, Esin; Çayırezmez Atalan, Nurdan; Elitok Kesici, Ayşe (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Günümüzde, toplumların kültürel miras üzerine eğitimi önemli küresel uğraşlardan biri haline gelmektedir. Kültürel miras eğitimi, tarih, koruma, eğitim gibi farklı disiplinlere çalışma konusu olmakta ve geçmişe ilgi uyandı...
Katılımcı Senaryo Tekniği Yardımıyla Tarihi Kentsel Alan İçin İyileştirme Stratejisinin Belirlenmesi
Başaran Uysal, Arzu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Participation of citizens in decisions related to their cities and neighborhoods has been discussed within the framework of participatory democracy since the 1960's. Public participation ensures legitimacy and accountabili...
Citation Formats