UTAK 2018 Bildiri Kitabı Tasarım ve Umut, (12-14 Eylül 2018)

Date of Issue
2018
Publisher
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
URI
http://utak.metu.edu.tr/utak-2018/
https://hdl.handle.net/11511/97357
Editor
Töre Yargın, Gülşen
Karadoğaner, Alper
Oğur, Dilruba
Conference Location
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye
ISBN
978-975-429-382-1
Metadata
UTAK 2018, Giriş
Töre Yargın, Gülşen; Karadoğaner, Alper; Oğur, Dilruba (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
UTAK 2018, Önsöz
Hasdoğan, Gülay Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Engelli Sokak Hayvanlarının Gündelik Hayata Adaptasyonu Açısından Üç Boyutlu Yazıcıların Protez Üretimindeki Rolü
Baş, Atakan; Yücekule, Saygın (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
İhtiyaçları karşılama düşüncesiyle başlayan tasarım süreci, doğru çözümlendiğinde hayat kurtarıcı bir etki yaratabilmektedir. Geniş bir perspektif açısına sahip olan tasarım düşüncesi, psikolojik, sosyolojik veya fizyoloji...
Yapıcı Kültürü ve Vaat Edilmiş Umut
Dilek, Özgün; Kaya Pazarbaşı, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu bildiri kapsamında, yapıcı (maker [1]) kültürünün bileşenleri literatür taraması aracılığıyla aktarılmış, ardından katılımcı gözlem yoluyla alınan saha notları aracılığıyla, bireylere ve topluma umut vaat eden yetenek v...
Birlikte Tasarım Sürecine Yerel Bir Yaklaşım: Nakış Becerilerini Etkin Kılan ve Kişiselleştirmeye Olanak Veren Aydınlatma Tasarımı
Ozan Avcı, Ezgi; Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Ürün tasarımında kişiselleştirme, ürün ve kullanıcı arasındaki bağın güçlendirilmesi yoluyla ürün ömrünün uzatılması ve sürdürülebilir tüketim için birçok potansiyeli olan bir yaklaşımdır. Bu bildiriye konu olan doktora ça...
Ankara Kalesi Bölgesi’ndeki Zanaatların Sürdürülebilir Tasarım ve Yerelleşme Odaklı Değerlendirmesi
Tokat, Aslıhan; Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
On dokuzuncu yüzyıldan itibaren endüstrileşmeyle birlikte ortaya çıkan seri üretim, standardizasyon ve otomasyon gibi kavramların yaygınlaşmasıyla, endüstri öncesi toplumların temel üretim yöntemi ve kültürel paylaşımı ola...
Maddi Kültür ve Teknoloji Etkileşiminde Yeni Endüstriyel Konargöçerlik
Ağça, Ayşe Özge; Akbulut, Dilek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Geçmişten bugüne konargöçer yaşam tarzını benimseyen Yörükler, gezip gördükleri coğrafyalardan edindikleri birikimleri, sahip oldukları becerilere adapte ederek değişimlere ayak uydurmuş ve Türkiye’nin kültürel mirasına ka...
Üniversite, Halk ve Yerel Yönetim İş Birliğinde Toplumsal Tasarım Yaklaşımı: “Üretimin Yerelliği: Kapıdağ – Erdek”
Ateş Akdeniz, Aysun; Öz, Gizem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Toplumsal tasarım, toplumsal fayda sağlamak üzere değişimler yaratma bağlamında sıkça tartışılan kavramlardan biridir. Politik ve sosyal çevrenin büyüyen problemleri, sosyal değişim ve dönüşümleri tetikleyen faktörler aras...
Studio-Sustain Urla-Barbaros: Sürdürülebilirlik Üzerine Gündelik Hayatın Bir Parçası Olarak Tasarım Stüdyo Dersi
Hough, Simge; Kıyak İngin, Aslı; Tarcan, Berilsu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu yazı, 201 Güz döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde başlatılan sürdürülebilir tasarım temalı Studio Sustain stüdyo dersleri serisinin ilki üzerinedir. Serinin birincil amacı tasarım...
Kamu için Servis Tasarımı: İstanbul ve Milano’da İki Çalıştay Tecrübesinin Kazanımları
Fışgın, Saniye; Komatsu Cipriani, Tamami; Er, Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarım düşüncesinin, tasarım odaklı olmayan özel sektör kuruluşlarına tanıtılması girişimleri oldukça eski bir tarihe dayansa da kamu sektöründeki organizasyonların eylemlerinde tasarımı kullanmaya başlamaları oldukça yen...
Citation Formats
“UTAK 2018 Bildiri Kitabı Tasarım ve Umut, (12-14 Eylül 2018),” 00, 2018, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://utak.metu.edu.tr/utak-2018/.