UTAK 2020 Bildiri Kitabı Tasarım ve Öngörü, (8-10 Eylül 2020)

Date of Issue
2020
Publisher
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
URI
https://utak.metu.edu.tr/utak-2020/
https://hdl.handle.net/11511/97364
Editor
Turhan, Senem
Öztürk Şengül, Mehtap
Özgen Koçyıldırım, Dalsu
Conference Location
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye
ISBN
978-975-429-406-4
Metadata
UTAK 2020, Önsöz
Hasdoğan, Gülay Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
UTAK 2020, Giriş
Turhan, Senem; Öztürk Şengül, Mehtap; Özgen Koçyıldırım, Dalsu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
“Kirli” Tasarım Pratikleri: Ütopya/Distopya Metinlerinde İrdelenen Kir Ve Kirliliğe Bakışın Tasarım Pratiklerine Yansıması
Özçelik , Buse (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Bir düzenin düzensizlik ihtimaline içkin oluşu gibi kire ve kirli olana da içkin olduğu söylene bilir, öte yandan günümüz üretim süreçlerinin ortaya çıkardığı kirin artık göz ardı edilemeyecek seviyeye ulaştığı, göz ardı ...
Tasarım Eğitiminde Sürdürülebilirlik Üzerine Anlatılar Ve Aksiyonlar: Öngörüleri Söylemselleştirmek
Talu, Nilüfer (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Tasarım eğitiminde öngörü üretme becerisinin öğrenciye kazandırılması, tasarlama sürecinin temel bileşenlerinden biri olarak görülmelidir. Ürünün kullanım süreçleri, önerilen ürün ile bi reylerin ya da toplumun yaşayacağı...
Döngüsel Ekonomi İçin Tasarım: Lisans Düzeyinde Endüstriyel Tasarım Öğrencileriyle Bir Vaka Çalışması
Sevgül, Özden; Eren, Gizem Hediye; Yavuzcan, H. Güçlü (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Doğrusal ekonomiden farklı olarak, ürünlerin ve hizmetlerin daha çok iç içe olduğu yeni bir paydaş ilişkisi arayışında olan döngüsel/dairesel ekonomi için tasarım yaklaşımının endüstri ürünleri tasarımcının sorumluluklar...
Hobi Grubu Türeticilerinin Duygusal Bağ Üretimindeki Rolü
Yazirlıoğlu, Lilyana; Özçelik, Ayşegül; Kaplan, Ayşe (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
ünümüzde kullanıcılar tasarımla aktif bir etkileşime girerek çeşitli kullanıcı rollerini benim semişlerdir (Kohtala vd., 2020). Bu rollerden biri de türetici rolüdür (Campbell, 2005). Türetici rolünün sürdürülebilirlik al...
Biz, Siz, Onlar: Gıda İsrafına İlişkin Tasarım Müdahaleleri Ve Farklı Kullanıcı Yönelimleri
Coşkun, Aykut (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Dünyada üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri her gün israf edilmektedir. İsraf edilen gıda, bu gıdanın üretilmesi için harcanan kaynakların (örneğin, yetiştirme, toplama, taşıma ve pişirme sırasında kullanılan enerji ve...
İşbirlikli Tasarım Süreçlerinde Tasarımcının Rolü Ve Dijital Adaptasyon
Bodur, Gizem; Yavuzcan, H. Güçlü (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Teknolojik gelişmeler ürün tasarım süreçlerini ve endüstriyel tasarımcıların süreç içerisindeki rollerini değiştirebilmektedir. İşbirlikli tasarım süreçlerinin dinamiklerini değiştiren yeni tek nolojiler, tasarımcıların s...
Ikea-Hack’lerin Mekân Ve Ürün Kategorilerine Göre İncelenmesi
Berktaş, Sena; Oraklıbel, Renk Dimli (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Bu çalışmada IKEA-hack’ler “ikeahackers.net” internet sitesi üzerinden mekân ve ürün katego rilerine göre incelenmektedir. IKEA-hack, IKEA ürünleri üzerinde değişiklikler yapmak olarak tanımlanmaktadır. Bu eylemi gerçekle...
Günübirlik Kendin-Yap Seramik Atölye Çalışmalarında Sosyal Kazanımlar
Örnekoğlu Selçuk, Melis; Arda, Denizhan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Günümüzde dijitalleşmeye ve endüstriyelleşmeye olan eğilime rağmen, günübirlik kendin-yap atölye çalışmaları giderek yaygınlaşmaktadır. Bu günübirlik atölye çalışmalarında katılımcılar bir profesyonel eşliğinde o gün içi...
Citation Formats
“UTAK 2020 Bildiri Kitabı Tasarım ve Öngörü, (8-10 Eylül 2020),” 00, 2020, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2020/.