Department of Political Science and Public Administration

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Publication (638)
Thesis (418)
Project (43)

Has File(s)
No (597)
Yes (502)

Author
Okyayuz, Mehmet (96)
Topal Yılmaz, Aylin (42)
Ayata, Ayşe (40)
Yavuz, Nilay (34)
Çınar, Süleyman Kürşat (33)

Subject
General Social Sciences. (36)
Political science. (26)
Turkey (24)
Sociology and Political Science (22)
Social Sciences and Humanities (17)

Date Issued
1980 - 1989 (42)
1990 - 1999 (110)
2000 - 2009 (356)
2010 - 2019 (456)
2020 - 2022 (134)

Item Type
Master Thesis (333)
Journal Article (283)
Book Chapter (166)
Ph.D. Thesis (85)
Conference Paper (60)

Recent Submissions

Varieties of democratic understanding and political participation: multi-level evidence from the world
Çınar, Süleyman Kürşat; Bülbül, Asya (2022-12-01)
This article explores the linkage between different conceptualizations of democracy and forms of political participation. Specifically, it examines the correlates of conventional and unconventional modes of political parti...
Çağdaş Sanat ve Gündelik Milliyetçiliğin Eleştirisi
Çolak, Erdem (2022-12-01)
Gündelik milliyetçilik tartışmalarında, insan faaliyetlerini dikkate alan aşağıdan yukarıya milliyetçilik okumaları hem milliyetçilik hem de gündelik hayat çalışmalarına kayda değer bir dinamizm getirmiştir. Ancak gündelik...
The political economy of women's cooperatives in Turkey: A social reproduction perspective
Uğur-Çınar, Meral; Çınar, Süleyman Kürşat; Öncüler-Yayalar, Emine; Akyüz, Selin (2022-10-01)
The article analyzes the viability of women's participation in women's cooperatives in Turkey. The prospects are evaluated by focusing on the sustainability of the cooperatives' economic activities as well as the recruitme...
Türkiye’de Sağ Popülizmin Mekansal ve Tarihsel Bir Analizi: DP, ANAP ve AKP Vakalarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi
Çınar, Süleyman Kürşat (2022-09-25)
Bu araştırma Türkiye siyasi tarihindeki devamlılıkları ve kırılmaları baskın ve popülist üç sağ siyasi parti olan Demokrat Parti (DP), Anavatan Partisi (ANAP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ekseninde tarihsel ve me...
Turkey’s Republican People’s Party (CHP): A Longue Durée Analysis
Çınar, Süleyman Kürşat; Uğur-Çınar, Meral; Açıkgöz, Ali (2022-09-01)
This article employs regressive and spatial analyses to understand the correlates of the CHP’s electoral support from the first competitive elections in 1950 to the present. We find that despite some continuities in its co...
Gezi Insurgency as ‘Counter-Conduct’
Ertuğrul, Kürşad (2022-09-01)
The limits to urban revolution: the transformation of Ankara, Turkey, under the Justice and Development Party
Bayırbağ, Mustafa Kemal; Schindler, Seth; Penpecioglu, Mehmet (2022-09-01)
Contemporary urbanization is characterized by the incorporation of historically isolated places into vast urbanized networks that are planetary in scope. We underscore the political processes and actors that instantiate ur...
Erasmus+ Vasıtasıyla Öğrenen Örgütü Teşvik Etmek: Türkiye'de Gençlik Kuruluşları
Göksel, Asuman (2022-08-01)
Gezi Insurgency as ‘Counter-Conduct’
Ertuğrul, Kürşad (2022-07-01)
This article defines the Gezi insurgency as a case of ‘counter-conduct’ with a heterotopia in a Foucauldian sense and compares it with similar movements to underline its peculiarity. It argues that Gezi cannot be defined a...
Dünden Bugüne Türkiye'de Rekabet Hukuku Eğitimi
Aşçıoğlu Öz, Gamze (Onikilevha, 2022-06-01)
Türkiye'de Üniversitelerde Rekabet Hukuku Eğitiminin Tarihçesini, Rekabet Hukuku derslerinin verilmeye başlandığı 1980'li yıllardan günümüze ele almakta ve bölümün yer aladığı Armağan Kitabın ithaf edildiği Doç. Dr. Nurkut...
Çağdaş Tragedyalar: Farhadi ve Lanthimos Sinemasına Politik bir Bakış
Birler, Reşide Ömür (2022-05-01)
Bu çalışma iki çağdaş yönetmenin, Yorgos Lanthimos ve Asghar Farhadi'nin, Kutsal Bir Geyiğin Ölümü (2017) ve Satıcı (2016) filmlerini birer çağdaş tragedya olarak okumayı denemektedir. Filmler, tragedya geleneği içindeki k...
Turkey's public-private partnership experience: a political economy perspective
Ayhan, Berkay; Ustuner, Yilmaz (2022-04-01)
Public-private partnerships (PPP) are the contractual arrangements between public and private parties to deliver infrastructure and services in which costs, risks, and benefits are shared. Good governance of PPPs, traditio...
21 Yüzyılda Devletin Dönüşümü; Otoriterleşme, Kriz ve Hegemonya - Galip Yalman’a Armağan
Göksel, Asuman; Birler, Reşide Ömür; Topal Yılmaz, Aylin; Çelik, Coşku (İmge Kitabevi Yayınları, 2022-04-01)
Kitap iki ana bölümden oluşuyor. İlk bölümde kapitalizmin küresel ölçekte yayılma sürecinin farklı uğraklarına, bu sürece içkin olan kriz dinamiklerine ve kapitalist üretim ilişkilerinin bir biçimi olarak devlet üzerine al...
Nasıl Bir Bienal Yapmalı'dan Neden Bienal Yapmalı'ya
Çolak, Erdem (2022-04-01)
Beyond conflict and coexistence: cosmopolitanism and inter-communal relations in late Ottoman cities
Aytekin, Erden Attila (2022-03-01)
This article attempts to apply a cultural definition of cosmopolitanism (a practiced disposition of openness to the communal Other) to the late Ottoman urban context. It starts with a discussion of the problems of Ottoman ...
E-Justice: A Review and Agenda for Future Research
Yavuz, Nilay; Karkin, Naci; Yildiz, Mete (Springer Nature, 2022-03-01)
CONTINUITY AND CHANGE IN THE FIELD OF PUBLIC PARTICIPATION OF NON-EU CITIZENS IN GERMANY
Kerpişçi, Aybike; Okyayuz, Mehmet; Department of Political Science and Public Administration (2022-1-10)
In the contemporary context, migration management has evolved immensely complexly and involved many actors. This thesis aims to analyze the characteristics of current German foreigners and immigration regimes within their ...
The COVID-19 pandemic and youth organisations in Turkey: challenges and youth work responses
Göksel, Asuman (Foundation for the Development of the Education System, 2022-01-01)
RESTORATIVE ROLE OF PUBLIC MEMORIALS AND MEMORIALIZATION AFTER THE PERIODS OF VIOLENCE AND OPPRESSION: THE CASE OF TURKEY
Gülsen Mutlu, Esin; Deveci, Cem; Department of Political Science and Public Administration (2022-1)
The aim of this study is to examine the restorative role of public memorials in the aftermath of mass violence and the periods of oppression. The study is based on the assumption that mass violence and gross human rights v...
Devlet İkonografisinin Dönüşümü ve Muhteşem Süleyman Çağı Sergisi'nden Yeditepe Bienali'ne Türkiye'nin Neo-Osmanlıcı Temsili
Çolak, Erdem (2021-12-01)
19. yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devleti’nin ve daha sonrasında Türkiye’nin devlet ikonografisini nasıl şekillendirmesi gerektiği her zaman ciddiye alınan bir konu olmuştur. Son dönemlerde daha da görünür olan devlet...
Citation Formats