Department of Political Science and Public Administration

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Publication (662)
Thesis (418)
Project (43)

Has File(s)
No (618)
Yes (505)

Author
Okyayuz, Mehmet (96)
Topal Yılmaz, Aylin (42)
Ayata, Ayşe (40)
Yavuz, Nilay (38)
Çınar, Süleyman Kürşat (36)

Subject
General Social Sciences. (36)
Turkey (28)
Political science. (26)
Sociology and Political Science (22)
Social Sciences and Humanities (17)

Date Issued
1980 - 1989 (43)
1990 - 1999 (110)
2000 - 2009 (359)
2010 - 2019 (460)
2020 - 2023 (150)

Item Type
Master Thesis (333)
Journal Article (295)
Book Chapter (173)
Ph.D. Thesis (85)
Conference Paper (63)

Recent Submissions

Avrupa’da Demokratik Gerilemeyi Anlamak: 2. Dünya Savaşı’ndan İtibaren Kurumsalcı Bir İnceleme
Çınar, Süleyman Kürşat; Uğur-Çınar , Meral (2023-10-23)
Locke ve Smith'in Düşüncelerinin Ekolojik Bir Analizi
Birler, Reşide Ömür (2023-10-01)
Günümüz çevre krizi ve yol açtığı felaketlerin tarihsel kökenlerini anlamak için ekolojik kuramve siyasal düşünceler tarihi arasında bağ kuran birçok araştırma mevcuttur. Bu araştırmalar ikiayrı sınıfta kategorize edilebil...
Türkiye’de Sağ Popülizmin Mekansal ve Tarihsel Bir Analizi: DP, ANAP ve AKP Vakalarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi
Çınar, Süleyman Kürşat (2023-02-01)
The Historical Roots of Right-Wing Populism in Turkey: A Spatial Examination of the DP, ANAP, and AKP Governments
Çınar, Süleyman Kürşat (2023-2-01)
This article aims to explore the continuities and changes in Turkish political history by examining three predominant, populist right-wing political parties in Turkish multi-party politics: Democrat Party (DP), Motherland ...
Reconstruction of Turkish Public Administration Under Presidential System
Üstüner, Mustafa Yılmaz (Routledge, London/New York , 2023-02-01)
Structural violence and the urban politics of hope in Ankara, Turkey
Bayırbağ, Mustafa Kemal; Schindler, Seth; Penpecioğlu, Mehmet (2023-01-01)
This paper examines the role of violence in Turkey’s state-coordinated pursuit of rapid urban transformation. We argue that the Justice and Development Party (AKP) implemented an urban development regime that relied on str...
The Second Cold War: US-China Competition for Centrality in Infrastructure, Digital, Production, and Finance Networks
Schindler, Seth; Alami, Ilias; DiCarlo, Jessica; Jepson, Nicholas; Rolf, Steve; Bayırbağ, Mustafa Kemal; Cyuzuzo, Louis; DeBoom, Meredith; Farahani, Alireza F.; Liu, Imogen T.; McNicol, Hannah; Miao, Julie T.; Nock, Philip; Teri, Gilead; Vila Seoane, Maximiliano Facundo; Ward, Kevin; Zajontz, Tim; Zhao, Yawei (2023-01-01)
Relations between the US and China have deteriorated to their lowest point since their rapprochement in the 1970s. To make sense of contemporary geopolitics, our objective in this article is two-fold. First, we historicall...
Varieties of democratic understanding and political participation: multi-level evidence from the world
Çınar, Süleyman Kürşat; Bülbül, Asya (2022-12-01)
This article explores the linkage between different conceptualizations of democracy and forms of political participation. Specifically, it examines the correlates of conventional and unconventional modes of political parti...
Çağdaş Sanat ve Gündelik Milliyetçiliğin Eleştirisi
Çolak, Erdem (2022-12-01)
Gündelik milliyetçilik tartışmalarında, insan faaliyetlerini dikkate alan aşağıdan yukarıya milliyetçilik okumaları hem milliyetçilik hem de gündelik hayat çalışmalarına kayda değer bir dinamizm getirmiştir. Ancak gündelik...
The political economy of women's cooperatives in Turkey: A social reproduction perspective
Uğur-Çınar, Meral; Çınar, Süleyman Kürşat; Öncüler-Yayalar, Emine; Akyüz, Selin (2022-10-01)
The article analyzes the viability of women's participation in women's cooperatives in Turkey. The prospects are evaluated by focusing on the sustainability of the cooperatives' economic activities as well as the recruitme...
Türkiye’de Sağ Popülizmin Mekansal ve Tarihsel Bir Analizi: DP, ANAP ve AKP Vakalarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi
Çınar, Süleyman Kürşat (2022-09-25)
Bu araştırma Türkiye siyasi tarihindeki devamlılıkları ve kırılmaları baskın ve popülist üç sağ siyasi parti olan Demokrat Parti (DP), Anavatan Partisi (ANAP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ekseninde tarihsel ve me...
Turkey’s Republican People’s Party (CHP): A Longue Durée Analysis
Çınar, Süleyman Kürşat; Uğur-Çınar, Meral; Açıkgöz, Ali (2022-09-01)
This article employs regressive and spatial analyses to understand the correlates of the CHP’s electoral support from the first competitive elections in 1950 to the present. We find that despite some continuities in its co...
The limits to urban revolution: the transformation of Ankara, Turkey, under the Justice and Development Party
Bayırbağ, Mustafa Kemal; Schindler, Seth; Penpecioglu, Mehmet (2022-09-01)
Contemporary urbanization is characterized by the incorporation of historically isolated places into vast urbanized networks that are planetary in scope. We underscore the political processes and actors that instantiate ur...
Gezi Insurgency as ‘Counter-Conduct’
Ertuğrul, Kürşad (2022-09-01)
Friedrich August von Hayek: Kusursuz bir Neoliberal’in Maskeli Otoriteryanizmi
Birler, Reşide Ömür (İmge Kitabevi Yayınları, 2022-09-01)
Erasmus+ Vasıtasıyla Öğrenen Örgütü Teşvik Etmek: Türkiye'de Gençlik Kuruluşları
Göksel, Asuman (2022-08-01)
Regulation and Competition in Digital Markets
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2022-07-28)
Sosyal bilimlerde sistematik literatür analizi
Yavuz, Nilay (2022-07-01)
Sosyal bilimler alanında yapılmakta olan araştırmaların sayısı her geçen gün artarken, aynı konuya odaklanmış birbirinden bağımsız çalışmaların, incelemeye konu olan zaman, mekan, ve aktörler, kullanılan yöntemler, kuramsa...
Gezi Insurgency as ‘Counter-Conduct’
Ertuğrul, Kürşad (2022-07-01)
This article defines the Gezi insurgency as a case of ‘counter-conduct’ with a heterotopia in a Foucauldian sense and compares it with similar movements to underline its peculiarity. It argues that Gezi cannot be defined a...
Dünden Bugüne Türkiye'de Rekabet Hukuku Eğitimi
Aşçıoğlu Öz, Gamze (Onikilevha, 2022-06-01)
Türkiye'de Üniversitelerde Rekabet Hukuku Eğitiminin Tarihçesini, Rekabet Hukuku derslerinin verilmeye başlandığı 1980'li yıllardan günümüze ele almakta ve bölümün yer aladığı Armağan Kitabın ithaf edildiği Doç. Dr. Nurkut...
Citation Formats