Selda Ekici

E-mail
sekici@metu.edu.tr
Department
Directorate of Library and Documentation (Library)
Türkiye'nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimine Yaklaşım: 2000 Yılı Sonrası İçin Bir Değerlendirme
Ekici, Selda (Ankara University - Faculty of Language and History-Geography, 2020-12-15)
Türkiye'de 2000 yılı ve sonrasında oluşturulan ulusal bilim-teknoloji politikalarında bilgi yönetimine yaklaşımı ve bakış açısını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, bilgi yönetimi kavramının çerçevesi ...
ODTÜ Kütüphanesi mentorluk uygulaması
Ekici, Selda (Türk Kütüphaneciler Derneği, 2019-3-29)
Yeni Medya Okuryazarlığında Kütüphanecilerin Rolleri
Ekici, Selda (Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti., 2017-6-6)
Yeni medya okuryazarlığı bağlamında kütüphanecilerin değişen rolleri üzerine kavramsal bir çalışma yapmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, yeni medyanın teknik ve sosyo-kültürel özellikleri ile yeni medya okuryazarl...
Ankara’daki Anaokullarının Okuma Alışkanlığına Hazırlık Yeterlilikleri Açısından Değerlendirilmesi
Ekici, Selda (TURKISH LIBRARIANS ASSOC, 2014)
This study was carried out for evaluation about reading habit readiness adequacy of kindergartens in Ankara. State kindergartens affiliated to MoNE within 16 district located within Ankara Metropolitan Municipality borders...
Hacettepe Üniversitesi İlköǧretim Bölümü Sınıf Öǧretmenliǧi Anabilim Dalı Öǧrencilerinin Düşünce Özgürlüǧüne İlişkin Tutumları
Ekici, Selda (2013-07-25)
The aim of this research is to determine approaches to intellectual freedom of teachers in the future will serve as a classroom teacher. A questionnaire was conducted to total of 100 students from Hacettepe University Elem...
FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme
Ekici, Selda (TURKISH LIBRARIANS ASSOC, 2013)
Bu çalışma ile FATİH Projesi ’nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi), Proje Yönetim Döngüsü ölçütleri çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, FATİH Projesi için MEB tarafın...
Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Düşünce Özgürlüğüne İlişkin Tutumları
Ekici, Selda (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK), 2013)
Bu çalışma ile, ileride sınıf öğretmeni olarak görev yapacak öğretmen adaylarının düşünce özgürlüğü konusundaki yaklaşımlarını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Eğitim...
Okul Kütüphanecilerinin Görüşlerine Göre Okul Kültürü Değerlendirmesi
Önal, H. İnci; Ekici, Selda (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, 2012)
Bu çalışma ile okul kütüphanelerinde görev yapan kütüphanecilerin görüşleri alınarak okul kültürünün belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma örneklemini Türkiye’deki özel okul kütüphanelerinde çalışan ve Okul Kütüphaneciler...
İlköğretim Öğrencilerinin İnternet'te Bilgi Arama Davranışları
Ekici, Selda (TURKISH LIBRARIANS ASSOC, 2012)
Bu çalışma, ilköğretim öğrencilerinin İnternet’e ilişkin tutumlarının, kullanım alışkanlıklarının, İnternet’te bilgi arama davranışlarının ve kaynak gösterme özelliklerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ça...
Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler
Yılmaz, Bülent; Ekici, Selda (Türk Kütüphaneciler Derneği, 2011)
Citation Formats