Directorate of Library and Documentation (Library)

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Publication (14)
Researcher (6)

Has File(s)
Yes (13)
No (7)

Author
Ekici, Selda (10)
Yılmaz, Bülent (5)
Utkan, Barina (4)
Karadeniz, Gökçe (2)
Kıpçak, Halil (2)

Subject
Education (3)
Eğitim (2)
İlköğretim (2)
İnternet (2)
OpenMETU (2)

Date Issued
2011 - 2019 (10)
2020 - 2021 (10)

Item Type
Journal Article (8)
Article (1)
Book Chapter (1)

Recent Submissions

OpenMETU'ye Yayın Yükleme Kılavuzu
Utkan, Barina (2021-5)
OpenMETU'ye DOI ile Yayın Yükleme Kılavuzu
Utkan, Barina (2021-5)
OpenMETU'ye Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi Yükleme Kılavuzu
Utkan, Barina (2021)
Türkiye'nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimine Yaklaşım: 2000 Yılı Sonrası İçin Bir Değerlendirme
Ekici, Selda (Ankara University - Faculty of Language and History-Geography, 2020-12-15)
Türkiye'de 2000 yılı ve sonrasında oluşturulan ulusal bilim-teknoloji politikalarında bilgi yönetimine yaklaşımı ve bakış açısını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, bilgi yönetimi kavramının çerçevesi ...
Barina Utkan
Directorate of Library and Documentation (Library)
Gökçe Karadeniz
Directorate of Library and Documentation (Library)
Selda Ekici
Directorate of Library and Documentation (Library)
Duygu Tatar
Directorate of Library and Documentation (Library)
Sevgi Oymak
Directorate of Library and Documentation (Library)
Halil Kıpçak
Directorate of Library and Documentation (Library)
Türkiye’de bilginin toplumsallaşmasında elektronik yayınların rolü
Kıpçak, Halil (2019-12-01)
As a result of the development of technology and the advancement of the internet and communication technologies, computer and internet has started to be used effectively in every sphere of our lives after 1990, the widesp...
ODTÜ Kütüphanesi mentorluk uygulaması
Ekici, Selda (Türk Kütüphaneciler Derneği, 2019-3-29)
Yeni Medya Okuryazarlığında Kütüphanecilerin Rolleri
Ekici, Selda (Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti., 2017-6-6)
Yeni medya okuryazarlığı bağlamında kütüphanecilerin değişen rolleri üzerine kavramsal bir çalışma yapmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, yeni medyanın teknik ve sosyo-kültürel özellikleri ile yeni medya okuryazarl...
In the context of the Middle East Technical University (METU) Administrative Personnel Development Programs, examining the METU Library services for disabled users
Karadeniz, Gökçe (2016-01-01)
Administrative Personnel Development Program was implemented at the Middle East Technical University (METU). As a result of this training program, a final Project dealt with the METU Library Services for Disabled Users Ser...
Ankara’daki Anaokullarının Okuma Alışkanlığına Hazırlık Yeterlilikleri Açısından Değerlendirilmesi
Ekici, Selda (TURKISH LIBRARIANS ASSOC, 2014)
This study was carried out for evaluation about reading habit readiness adequacy of kindergartens in Ankara. State kindergartens affiliated to MoNE within 16 district located within Ankara Metropolitan Municipality borders...
FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme
Ekici, Selda (TURKISH LIBRARIANS ASSOC, 2013)
Bu çalışma ile FATİH Projesi ’nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi), Proje Yönetim Döngüsü ölçütleri çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, FATİH Projesi için MEB tarafın...
Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Düşünce Özgürlüğüne İlişkin Tutumları
Ekici, Selda (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK), 2013)
Bu çalışma ile, ileride sınıf öğretmeni olarak görev yapacak öğretmen adaylarının düşünce özgürlüğü konusundaki yaklaşımlarını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Eğitim...
Okul Kütüphanecilerinin Görüşlerine Göre Okul Kültürü Değerlendirmesi
Önal, H. İnci; Ekici, Selda (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, 2012)
Bu çalışma ile okul kütüphanelerinde görev yapan kütüphanecilerin görüşleri alınarak okul kültürünün belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma örneklemini Türkiye’deki özel okul kütüphanelerinde çalışan ve Okul Kütüphaneciler...
İlköğretim Öğrencilerinin İnternet'te Bilgi Arama Davranışları
Ekici, Selda (TURKISH LIBRARIANS ASSOC, 2012)
Bu çalışma, ilköğretim öğrencilerinin İnternet’e ilişkin tutumlarının, kullanım alışkanlıklarının, İnternet’te bilgi arama davranışlarının ve kaynak gösterme özelliklerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ça...
Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler
Yılmaz, Bülent; Ekici, Selda (Türk Kütüphaneciler Derneği, 2011)
Citation Formats