Science and Technology Policy Research Center (TEKPOL)

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Publication (79)
Project (2)

Has File(s)
Yes (69)
No (12)

Author
Erdil, Erkan (20)
Akçomak, İbrahim Semih (11)
Pamukcu, Mehmet Teoman (10)
Beyhan, Berna (5)
Fındık, Derya (4)

Subject
Turkey (8)
Innovation (7)
Entrepreneurial university (3)
Knowledge (3)
Economic growth (2)

Date Issued
2000 - 2009 (23)
2010 - 2019 (53)
2020 - 2021 (5)

Item Type
Article (44)
Working Paper (12)
Book Chapter (10)
Conference Paper (6)
Journal Article (6)

Recent Submissions

The Strategic Studies for Digital Transformation in Turkey
Erdil, Erkan (Science And Technology Policy Studies, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2021-7)
Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründeki Tarımsal Üretici Örgütlerinin Değer Zincirindeki Rolü ve Bölgesel Kapsayıcılığı
Pehlivan Gürkan, Nilgün (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2021)
Üretici örgütleri, zeytin üreticilerinin ürün değer zincirinde rol alarak katma değeri elde etmelerini sağlayan önemli kurumsal yapılardır. Bu çalışma üretici örgütlerinin zeytin ve zeytinyağı değer zincirindeki rolü ve bö...
The Effects of Using Bioenergy: Is It All Good?
İpek, Ezgi; Koçlu, Fırat (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2021)
This paper will examine the economic, social, and environmental effects of bioenergy using the Ordinary Least Square Method (OLS) and the Fully-Modified Ordinary Least Square Method (FM-OLS) in Brazil, Austria, and Turkey,...
Devlet kaynaklı teknolojik gelişme: girişimci devlet ve doğurgan devlet
Akçomak, İbrahim Semih (İletişim Yayınları , 2020-11-01)
Middle-technology trap: the case of automotive industry in Turkey
Akçomak, İbrahim Semih (null, 2020-11-01)
Foresight 6.0: The New Generation of Technology Foresight
Cifci, Hasan; Yuksel, Nurdan (2018-06-20)
Futures studies have always been important for people to anticipate the future and take actions. Since technology is for society, Future oriented Technology Analyses (FTA) have been widely implemented based on different co...
11. kalkınma planı toplantılarından notlar
Akçomak, İbrahim Semih (2018-02-01)
Knowledge and Economic Growth: A Dynamic Panel Data Analysis for OECD Countries
Utku İsmihan, Fatma M. (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2018)
This paper aims to investigate the role of knowledge in the economic growth convergence of the OECD member countries during the 1995-2011 period, by utilizing production function approach. In our augmented production funct...
Innovation Ecosystems and Universities
Erdil, Erkan; Chataway, Joanna (Springer, 2018)
During the last decades the number of universities extending their initial education and teaching missions towards the triple helix and knowledge triangle paradigms, e.g. knowledge and technology transfer and innovation ha...
Targeting on Innovation: Potentials and Limits of Entrepreneurial Universities
Meissner, Dirk; Erdil, Erkan (Springer, 2018)
Innovation has become a frequently quoted and lived central missions of universities. This book demonstrates however that the mission is not constant. New challenges and opportunities emerge at different moments in history...
Interconnected Areas of Research: Collaborations in Social Innovation
Fındık , Derya (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2018)
Türkiye’deki Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) Orta Vadeli Değerlendirmesi
Erdil, Erkan(2017-12-31)
Bu çalışmada Türkiye’deki TTO’ların orta vadeli değerlendirmesinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’deki TTO’ların çıktılarının ölçülmesine yönelik bir çerçeve oluşturulması ve bu çerçeveyi kullanarak mevcut ...
Industry 4.0 and Turkish National Innovation System: Challenges and Prospects
Erdil, Erkan; Ertekin Bolelli, Şeyda (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2017-12-01)
This study discusses the structure of Turkish National Innovation System (NIS) and challenges faced in the last decade in the context of the digital transformation. As a developing country and a member of G-20, how these c...
Knowledge Cohesion in European Regions: Convergence and Cohesion with Turkey
Akçomak, İbrahim Semih; Erdil, Erkan (2017-9-30)
In a knowledge economy, it is interesting to see that the concept of knowledge cohesion is a fertile soil for research. Despite the ongoing interest in investigating whether economic cohesion has been ...
Social Innovation Assessment at the University Level
ÇETİNDAMAR KOZANOĞLU, DİLEK; Beyhan, Berna (2017-07-13)
Based on a literature review, our paper points out the need for an assessment model that could account social aspect of technological innovations generated in universities. Rather than quantitative metrics, using cases see...
Türk Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Yenilik Sistemi’ndeki Sistemik Problemler: Kamu Politikası Tasarımı için Tespit Analizi
Pehlivan Gürkan, Nilgün (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2017)
This study aims to identify main problems inhibiting the development of olive and olive oil sector in Turkey i.e. barriers for innovation in the sector. For this aim, weaknesses in structures (i.e. actors, institut...
Finansal yenilik yazınındaki son gelişmeler
Cömert, Hasan (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2016-02-01)
Yenilik kavramı uzun zamandır enine boyuna tartışılmaktadır. Bu tartışmalara paralel olarak reel sektöre özgü yenilikleri açıklamaya çalışan teorilerde ciddi gelişmeler görülmüştür. Son dönemdeki gelişmeler reel sektördeki...
High Growth Firms: As a Policy Option in Turkey
Demirez, Murat (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2016)
HGFs increasingly draw attention of policy makers with their outstanding performances as novel policy instruments. However, the heterogeneous nature of firm growth and its erratic patterns make them questionable. In additi...
Teknolojik Yetenek ve Öğrenme
Tiryakioğlu, Murad (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2016)
Teknolojik gelişmenin hem şartı hem de bir sonucu olarak nitelendirilebilecek teknolojik yetenek, makro düzeyde uluslararası rekabet gücünün, iktisadi büyüme ve kalkınmanın; mikro düzeyde ise firmaların rekabetçi gücünün v...
Ar-Ge ve Yeniliğin Ölçümü ve Ar-Ge ve Yenilik Anketi Verilerinin Araştırmada Kullanılması
Akçomak, İbrahim Semih (2016-01-01)
1980’lerde evrimci iktisat yazını ve 1990’larda neo-klasik içsel büyüme modelleri Ar-Ge ve yeniliğin önemini ortaya koymuştur. Bu etkinin tam olarak anlaşılması ve analiz edilebilmesi, Ar-Ge ve yeniliğin doğru ve sistemati...
Citation Formats