Other

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Publication (58)

Has File(s)
No (56)
Yes (2)

Author
Kalınlı, Adem (12)
Erden, Nazif Kutay (6)
Arslan, Mustafa Turan (5)
Çomu, Tuğrul (5)
Binark, Ferruh Mutlu (4)

Subject
Classification (3)
ANFIS (2)
Ant colony algorithm (2)
Elman network (2)
Genetic algorithm (2)

Date Issued
1998 - 1999 (1)
2000 - 2009 (7)
2010 - 2020 (50)

Item Type
Conference Paper (28)
Book Chapter (15)
Journal Article (12)
Article (1)
Book (1)

Recent Submissions

Trafik İşaretleri ve Trafik Levhalari İle Etkili İletişim
Erden, Nazif Kutay (2020-11-13)
Dünyada ve ülkemizde insan popülasyonunun artması ile doğru orantılı olarak kullanılan motorlu araç sayısı da artmakta ve bu artıda yeni yolların, yeni güzergahların ve sürücüleri yönlendirmek ve bilgilendirmek amacı ile ...
Covit-19 Salgınının Sosyal Medya Kullanımına Etkisi
Erden, Nazif Kutay (2020-07-22)
Covit-19 Salgınının Sosyal Medya Kullanımına Etkisi Özet; Bilindiği üzere 2020 yılının başlarında ortaya çıkan Covit-19 virüsü kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına almış ve alışılagelen birçok insan davranışı...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İmajının Üniversite Tercihi Yapan Öğrenciler Üzerinde Etkisi
Erden, Nazif Kutay (null; 2020-07-22)
Kalite ve kurumsal sosyal sorumluluk bağlamında yükseköğretim kurumları
Koçak, Rahime Dilek; Erden, Nazif Kutay; Aşcı, Hatice Bahar (null; 2020-02-28)
Belirsizliklerin teknolojik gelişmelerden aldığı destek, daha karmaşık bir dünyada yaşanmasına sebep olmaktadır. Toplumun bir dizi değişim ile karşı karşıya kaldığını görmemek mümkün değildir. Değişimin önemli bir etkeni o...
12-18 yaş arası çocuklarda sorunlu internet kullanımı
Polat, Hakkı (2020-01-01)
Amaç: Bu çalışmanın amacı, 12-18 yaş arası çocuklarda internet bağımlılığı üzerinde etkili olan faktörleri araştırmaktır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 12-18 yaş arası toplam 1956 çocuk oluşturmaktadır. Bu örneklem içi...
Action Research: A Tool for Effective Instruction in a Higher Education Course
Okur, Seda; Bulut Şahin, Betül; Engin Demir, Cennet (null; 2019-10-12)
Neolitik Dönem’de Sıva Ritüelleri: Beden-Mekan Bağlayıcısı Olarak Sıva
Erdem, Deniz (Ege Yayınları, 2019-06-01)
Sanayi Kurum ve Kuruluşları
Şentürk, Eray (Pegem Akademi, 2019-01-01)
Non-Destructive Determination of Surface Residual Stresses in the Carburized SAE 8620 Steel Components
Kaleli, Tuğçe; Gür, Cemil Hakan (2018-12-26)
Management of the residual stress state has critical importance for fatigue life of the carburized steel components. The conventional methods of residual stress measurement are either destructive or have limited ability fo...
Eşe kendini açma ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması
Çağ, Pınar (2018-12-16)
Bu çalışmada evli bireylerde kendini açmayı ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak için Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi ve be...
Barış Müstecaplıoğlu'nun Şamanlar Diyarı Eserinde Kişi kadrosu ve Doğaüstü Varlıklar
Yılmaz, Sibel ( Kesit Yayınları, 2018-12-01)
A parallel ant colony optimization algorithm based on crossover operation
Kalınlı, Adem; Sarıkoç, Fatih (Springer, 2018-11-01)
In this work, we introduce a new parallel ant colony optimization algorithm based on an ant metaphor and the crossover operator from genetic algorithms.The performance of the proposed model is evaluated usingwell-known num...
Andrean-type Late Neoproterozoic subalkaline magmatism in southern Turkey: Evidence for an active continental margin in the Peri-Gondwanan Realm
Gürsu, Semih; Köksal, Serhat; Möller, Andreas; Göncüoğlu, Mehmet Cemal (null; 2018-06-26)
The Gondwanan Late Neoproterozoic successions in Turkey mainly crop out in the Tauride-Anatolide Platform (TAP) and the South Anatolian Autoctone Belt (SAAB) of the northern Arabian Plate. The Neoproterozoic meta-granitic ...
Geochemical and isotopic data of meta-gabbroic dikes in Alaşehir area in the Menderes Massif, Western Turkey: Evidence for the Early Cambrian back-arc rifting?
Gürsu, Semih; Köksal, Serhat; Möller, Andreas (null; 2018-06-02)
Stratigraphic feature of undated garnet-bearing meta-gabbroic dikes cross-cutting basement rocks of meta-pelitic successions in the Alaşehir areas (Central Menderes Massif - CMM) are still in debate and are distinct from t...
Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System for Classification of Microarray Gene Expression Cancer Profiles
Haznedar, Bülent; Arslan, Mustafa Turan; Kalınlı, Adem (2018-05-01)
Microarray is a technology that enables simultaneously analysis of thousands of genes in DNA structure depending on the advances in biochemistry. With this technology, it has become possible to diagnose and treat heredity ...
Behavior change techniques used in mobile applications targeting physical activity: a systematic review
Kuru, Hakan (Springer, 2018-04-01)
The increasing capabilities of smartphones have motivated the appearance of mobile applications targeting physical activity in the app stores. Through a variety of specifications and functions, these mobile apps support be...
Biomaterials and Immune Response: Complications, Mechanisms and Immunomodulation
Endoğan Tanır, Tuğba; Aksoy, Eda Ayşe (null, 2018-01-01)
Psikolojik Sermayenin İş Yaşamı Kalitesine Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
Bıyık, Yunus (2017-12-20)
Bu çalışmanın amacı psikolojik sermayenin iş yaşamı kalitesi üzerindeki etkisini banka çalışanları örnekleminde ortaya koymaktır. Araştırmaya bir bankanın Ankara İli Yenimahalle İlçesindeki şubelerinde çalışan toplam 187 p...
The effect of vitamin E TPGS on drug resistance in breast cancer cells
Metin, Esra; Mutlu, Pelin; Gündüz, Ufuk (null; 2017-12-01)
From magmatic arc to post-collisional back-arc setting in the Tauride-Anatolide Platform (TAP): Overview of the Cadomian basement rocks in Turkey
Gürsu, Semih; Goncuoglu, M. Cemal; Köksal, Serhat; Möller, Andreas (null; 2017-10-25)
A new geodynamic model is proposed to clarify the genesis of the Late Neoproterozoic - Early Cambrian meta-magmatic rocks cropped out in S Turkey. Cadomian basement rocks observed in peri-Gondwanan Turkey crop out in diffe...
Citation Formats